ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת חיי שרה

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נָא וְנָא יְדִידֵינוּ אַחֵינוּ! חִזְּקוּ וְאִמְצוּ לְהַחְזִיק בֵּית אֲדוֹנֵינוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ! (מתוך מכתב הפטירה של מוהרנ"ת)

בימים קשים אלו, בעיצומה של מלחמה והתמודדות קיומית מוחשית, בואו ותקחו חלק בהחזקת ציונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, ובוודאי שזכות הצדיק תגן בעדכם לעד.

דברי תורה וחיזוק נפלאים מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת חיי שרה מרבי נתן מברסלב זיע"א

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת חיי שרה מתוך חלק יורה דעה ב' הלכות שילוח הקן הלכה ה' אות ב':

ועשה חסד עם אדוני אברהם (פרשת חיי שרה פרק כ"ד פסוק י"ב): אי לזאת צריכים לידע שלפעמים כשה' יתברך עוזר לו שמתנוצץ לו איזה התנוצצות ורואה איזה התקרבות, אף על פי שבאמת הוא התקרבות אמיתי מאיתו יתברך ונוא חסד גדול ונפלא שה' יתברך מפליא עמו. אף על פי כן אל יטעה שכבר הוא סמוך וקרוב להשם יתברך ולהתורה ולהצדיקים, כי צריך לידע שכל מה שהוא מקורב ביותר עדיין הוא רחוק מאד מאד כי לגדולתו אין חקר ואי אפשר להסביר זאת היטב.

אבל אף על פי כן צריך לידע שהישועה והחסד של כל התקרבות והתקרבות כל שהוא, הוא חסד נפלא, כי הוא התקרבות אמיתי וישועתו לנצח. אך אף על פי כן עדיין רחוק ממנו מאד תכלית ישועתו וצריך עדיין להיות עומד ומצפה הרבה לישועתו יתברך עדי יזכה להוושע בשלימות לצאת ממה שהוא צריך לצאת ולהתקרב למה שהוא צריך להתקרב.

וזה בחינת מה שכתוב באברהם אבינו 'וירא את המקום מרחוק', וכן 'ותתצב אחותו מרחוק' ומובא שהסתכלו על הישועה מרחוק מאוד.

כי זה היה עיקר הניסיון של אברהם שה' יתברך הבטיח לו להרבות את זרעו ויירשו את הארץ ששם המקום הקדוש של בית המקדש ואחר כך ציווהו לשחוט את יצחק ואף על פי כן לא הרהר אחר מדותיו יתברך והלך בתומו לשוחטו.

וביום השלישי כתיב 'וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק' – שראה בעיניו את המקום שהוא הר המוריה, ששם עתידים זרעו לכל הגדולות והטובות ולהכיר את ה' יתברך, וראה המקום היטב היטב כל התקווה טובה שיזכו זרעו שם אבל ראה אותו מרחוק מאוד, כי אף על פי כן הלא עתה מוליך את יצחק לשחיטה.

וכן מרים התנבאה תחילה על משה שיושיע את ישראל ואחר כך ראתה שמשליכין אותו למים, אשר באמת אמרו רבותינו זכרונם לברכה שעמד אביה וטפחה על ראשה וכו', אבל היא הלכה ותתצב מרחוק, כי הייתה מצפה מרחוק שתתקיים נבואתה שראתה שיושיע את ישראל אף על פי שמשליכין אותו עתה אל המים.

וכן הוא בכל דור בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות אשר אי אפשר לבאר.

ומי שמסתכל היטב יכול לראות בעניין אברהם עצמו כי גם אחר כך, שהושיעו השם יתברך וצווהו אל תשלח ידך וכו' וניצל יצחק, תיכף אחר כך היה מהרהר למצוא זווגו כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ואחר כך כשנתבשר שנולדה רבקה וראה גם ישועה זאת, אבל עדיין היא מרחוק מאד, כי היא בת יום אחד ויצחק כבר בן ל"ז שנה.

ואחר כך בא לביתו ומצא שמתה אשתו הצדקת שרה אמנו, ולא היה לו מקום לקוברה כי אם בטורח גדול שעזרו השם יתברך בנס נפלא להוציא מערת המכפלה מעפרון החתי. ואחר כך כשעזרו השם יתברך גם בזה הוכרח להשתדל ולבקש הרבה הזיווג של יצחק שתבוא לביתו, כאשר האריכה התורה הקדושה בזה באריכות לספר כל אשר עבר בזה כי היו צריכים ניסים גדולים ונוראים מאד לזה להוציא את רבקה מבית בתואל ולבן להביאה ליצחק להעמיד תולדות שיצאו עדת ישראל בעולם.

וכן כל מה שעבר אחר כך על יצחק, שהייתה אשתו עקרה וכו' ובפרט מה שעבר על יעקב יותר מכולם וכו' וכו' ובכל פעם עזרם השם יתברך הרבה.

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת חיי שרה
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!