ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נָא וְנָא יְדִידֵינוּ אַחֵינוּ! חִזְּקוּ וְאִמְצוּ לְהַחְזִיק בֵּית אֲדוֹנֵינוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ! (מתוך מכתב הפטירה של מוהרנ"ת)

בימים קשים אלו, בעיצומה של מלחמה והתמודדות קיומית מוחשית, בואו ותקחו חלק בהחזקת ציונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, ובוודאי שזכות הצדיק תגן בעדכם לעד.

תפילה לשבועות ולקבלת התורה מהספר הקדוש ליקוטי תפילות

תפילה להכנה לחג השבועות יום קבלת התורה – ליקוטי תפילות נ"ו

ועזרנו וזכנו והושיענו שנזכה לטהר ולקדש עצמנו בכל עת על ידי טבילת מקוה,

ונזכה להמשיך עלינו טהרה וקדשה גדולה על ידי טבילת המקוה, לטהר עצמנו מכל הטמאות מכל החטאים והעוונות והפשעים, שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך מנעורינו עד היום הזה, ולהמשיך עלינו קדשה גדולה על ידי המקוה הקדושה.

ותשפיע עלינו על ידי זה דעת גדול ורחמים רבים. ותתן לנו כח ותעזרנו שנזכה להמתיק על ידי טבילת המקוה כל הדינים שבעולם, מעלינו ומעל זרעינו ומעל כל עמך בית ישראל, ולבטל כל הצרות וכל הגזרות רעות על ידי זה.

ותושיע לנו תמיד על ידי טבילת המקוה הקדושה והנוראה מאד, ויקים מקרא שכתוב: "מקוה ישראל יי מושיעו בעת צרה".

ותזכנו להמשיך עלינו קדשת המקוה של חג השבועות הקדוש שהוא זמן מתן תורתנו, שאז נתקרבו ישראל אליך וזכו לקבל את התורה הקדושה על ידי טבילת המקוה,

ונזכה כלנו בחג השבועות לטבל עצמנו במקוה העליונה, במקוה של שער החמשים של הקדשה, שהוא רחמים גדולים ורבים, וחסד עליון ודעת גדול מאד.

ותעזרנו שנזכה להמשיך עלינו קדשת המקוה הזאת בכל השנה כלה.

ונזכה לטהר ולקדש עצמנו תמיד, ולצאת מהרה מחמשים שערי טמאה, ולכנס בתוך החמשים שערי קדשה.

ויקים בנו מהרה מקרא שכתוב: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם"

תפילה לשבועות – ליקוטי תפילות נ"ו


תפילה לשבועות מתוך הספר הקדוש ליקוטי תפילות חלק ב' תפילה א'

ובכן תזכנו ברחמיך הרבים שנזכה לשמר את היראה שבלב, ותזכנו לקבל את השלש רגלים שהם פסח שבועות סכות בשמחה וחדוה גדולה רבה ועצומה, וביראה ובאהבה ובקדשה ובטהרה גדולה בתכלית השלמות כרצונך הטוב.

ואזכה לכבדם בכל מיני כבוד וענג, באכילה ושתיה ומעדנים טובים ובמלבושי כבוד, ובתפלה בכונה ושמחה גדולה ובהתעוררות גדולה.

ונזכה להמשיך עלינו דעת גדול וחדש בכל רגל ורגל מהשלש רגלים.

ונזכה לתקן ולחדש כל השלשה מחין שבשלשה חללי הגלגלת שהם חכמה ובינה ודעת על ידי השלש רגלים, עד שנזכה על ידי זה לשבר ולבטל כל השלש תאות רעות שהם תאות ממון ותאות משגל ותאות אכילה, אשר הם היו בעוכרנו ועל ידם אבדנו מה שאבדנו ובאנו למה שבאנו.

אנא יהוה, אנא יהוה, חוס וחמל עלינו חוס וחמל על נפשנו, חמל על עוללנו וטפנו, חמל עלינו ועל כל התלויים בנו, חמל על כבודך

וזכנו מעתה וחזקנו ואמצנו ושמחנו בשמחה דקדשה, באפן שימשך עלינו כח וגבורה גדולה דקדשה, עד שנזכה מהרה לשבר ולבטל כל השלש תאות האלה ונזכה להמשיך הדעת דקדשה לתוך לבבינו על ידי קדשת השלש רגלים.
ועל ידי זה נזכה לתקן את לבבנו, לבטל מלבבנו כל השלש תאות האלה ולא ישאר אצלנו מהם שום רשם כלל

ותזכנו לקבל חג הפסח בקדשה גדולה זמן חרותנו. ועל ידי זה נזכה להמשיך מח ודעת לשבר תאות ממון. ובזכות קדשת חג השבועות תזכנו להמשיך מח ודעת לשבר תאות המשגל. ובזכות קדשת חג הסכות חג האסיף תזכנו להמשיך מח ודעת לשבר תאות אכילה.

אנא יהוה חוס וחמל עלינו ומלא משאלותינו לטובה ברחמים. כי אתה ברחמיך הרבים גלית לנו אלו העצות טובות קדושות איך להנצל מכל רע, והודעת לנו עצה טובה וישרה לשבר כל השלש תאות העקריות על ידי קבלת השלש רגלים בקדשה כראוי.

אבל אתה ידעת את רע לבבנו וקשיות ערפנו ובלבול ועכירת דעתנו וגדל חלישותנו, עד אשר גם העצה בעצמה קשה עלינו לקים.

כי אין אתנו יודע עד מה שום דרך ותחבולה איך ובאיזה אפן נזכה לקבל השלש רגלים כראוי כאשר נגלה לפניך אדון כל כמה אנו רחוקים מקדשת השלש רגלים. כי פגמנו בכל תורתך הקדושה ובפרט בקדשת ושמחת שבת ויום טוב. וגם בהשלש רגלים בעצמן פגמנו פגמים הרבה מאד

אנא יהוה, הודיענו נא את דרכיך, ונדע איך נמצא חן בעיניך ואיך נזכה לפעל בקשתנו אצלך, באפן שנזכה להתקרב אליך באמת. ונזכה לקים כל העצות טובות האמתיות, אשר גלית לנו על ידי צדיקך האמתיים, עד שנזכה לשוב אליך באמת ובלב שלם.

חוס וחמל עלינו, יהמו ויכמרו נא מעיך ורחמיך עלינו. מלך רחמן רחם עלינו, טוב ומטיב הדרש לנו, שובה עלינו בהמון רחמיך בגלל אבות שעשו רצונך. זכנו וחננו ברחמיך הרבים, שנזכה כלנו לקבל כל השלש רגלים בשמחה ובחדוה רבה ועצומה עד אין סוף.

ותזכנו לשמחת יום טוב באמת כרצונך הטוב.

חוס וחמל עלינו, כי אין אנו יודעים שום דרך איך לזכות לשמחת יום טוב כי אם בכחך הגדול לבד.

קדשנו במצותיך ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת. והנחילנו יהוה אלהינו בשמחה ובששון מועדי קדשך,

עד שנזכה בזכות וכח קדשת השלש רגלים לשבר ולבטל כל השלש תאוות רעות שהם תאות ממון ותאות נאוף ותאות אכילה.

ונזכה להיות קדושים וטהורים באמת. ותוציאנו מאפלה לאורה, מחשך לאור גדול. ונזכה להמשיך הדעת הקדושה לתוך הלב לתקן ולזכך ולטהר הלב מכל השלש תאות האלו.

ויקים בנו מקרא שכתוב: "וידעת היום והשבות אל לבבך כי יהוה הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד"
תפילה לשבועות מליקוטי תפילות חלק ב' תפילה א'

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פוסטים נבחרים

פרשת המן

פרשת המן

פרשת המן באותיות מאירות עיניים – הסגולה המפורסמת והמיוחדת לפרנסה, לקריאה בכל יום ובפרט ביום ג'

להמשך קריאה »
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!