ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

נשמח אם תשתפו

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

תפילה לפורים מתוך הספר הקדוש ליקוטי תפילות מרבי נתן מברסלב זצוק"ל

תפילה לפורים מליקוטי תפילות ח"א תפילה י'

ותעזרני ברחמיך לקיים ולקבל את ימי הפורים בשמחה גדולה, ונזכה שימשך קדשת הארת פורים, קדשת מרדכי ואסתר עלינו ועל זרענו ועל כל עמך בית ישראל.

ונזכה לקים כל המצוות הנוהגות בפורים בקדשה ובטהרה ובלב טוב ובשמחה גדולה. ותתן שמחה בלבנו עד שתתפשט השמחה בידינו ורגלינו, ונזכה אז להמחאת כף ורקודין דקדשה בשמחה גדולה לשמך באמת.

אולי אתם מחפשים תפילה לתענית אסתר

תפילה לפורים מליקוטי תפילות ח"א תפילה נ"ו

ונזכה להכניע ולשבר ולבטל ולמחות ולכלות ולעקר קלפת המן עמלק מן העולם, שהוא תאות ממון, ולהוציא כל חיות הקדשה ממנו ולהשיב ולהחזיר כל הניצוצות הקדושים וכל חיות הקדשה לשרשם העליון שבקדשה, ולחזר ולעשות מהם תורה הקדושה.

ונזכה להמשיך עלינו תמיד קדשת מרדכי היהודי ואסתר המלכה.

ותעזרנו ותזכנו לגלות ולהאיר כל הגונין עילאין שיש בכסף וזהב ונחושת בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב, ותחמל עלינו ברחמיך הרבים, ותשפיע עלינו מדת הרחמנות באמת.

ונזכה לרחם על הבריות ולהרבות בצדקה, ואתה תרחם עלינו מן השמים, ותמשיך לנו פרנסה ושפע טובה וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום ודעת שלם דקדשה וכל טוב.

ותבטל המחלקת מן העולם. ותעביר כל מיני שנאה וקנאה וקנטור ומריבות מכל עמך בית ישראל לעולם.

ותמשיך רחמנות ושלום בעולם, שיהיה שלום גדול באמת בין כל עמך בית ישראל ובכל העולם כלו. וכל באי עולם כלם ירחמו זה על זה באהבה גדולה וברחמים גדולים באמת.

ותתן לנו פרנסה טובה מן השמים, וכשם שכלכלת את עמך ישראל במדבר ארבעים שנה, ונתת להם מן לאכל וכל דבר לא חסרו, כי הספקת להם כל צרכם, כן תחמל עלינו בחסדיך, ותשפיע לנו פרנסה טובה מן השמים,

ותתן לנו כל מחסורנו בלי שום יגיעה וטרחא וטרדא כלל, באפן שנזכה לעשות רצונך ולשמר חקיך ומשפטיך ולעסק בתורתך תמיד יומם ולילה בלי שום בטול כלל. כי כל ימי חיינו הבל וימינו כצל עובר ואם לא עכשו אימתי:

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!