ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

נשמח אם תשתפו

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

תפילה לחנוכה מתוך הספר הקדוש ליקוטי תפילות שחיבר רבי נתן תלמידו המובהק של רבנו רבי נחמן מברסלב זצוק"ל

תפילה לחנוכה שנזכה לקיים מצות הדלקת נר חנוכה בזמן, בשלמות כראוי.

ועזרנו ברחמיך הרבים, שנזכה לקיים מצות הדלקת נר חנוכה בזמנו בשלמות כראוי בקדושה ובטהרה ובכוונה גדולה ועצומה כראוי.

ונזכה לתקן כל התיקונים האלה שהזכרנו לפניך על ידי מצות נר חנוכה. ויחשב לפניך קיום מצותנו כאלו קיימנוה בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה. ויאירו לפניך אור קדושת מצותנו בכל העולמות כולם. ונזכה לתקן כל העולמות כולם, על ידי קיום מצוה זו.

ועל ידי קיום כל המצוות דאורייתא ודרבנן שתזכנו ברחמיך לקיים כולם באהבה וביראה ובשמחה גדולה ובשלמות גדולה, עד שנזכה להמשיך שלום מא תך בכל העולמות כולם. ויקוים מקרא שכתוב: "ה' עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום". עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן:

תפילה לחנוכה מתוך ליקוטי תפילות חלק א' תפילה י"ד

לקיים כל המצוות של חנוכה בשמחה גדולה.

ציון רבי נתן מברסלב תלמיד רבי נחמן מברסלב ומחבר הספר ליקוטי תפילות
תפילה לחנוכה | ציון רבי נתן מברסלב תלמיד רבנו רבי נחמן מברסלב ומחבר הספר הקדוש ליקוטי תפילות

וזכנו לקיים מצות הדלקת נר חנוכה כראוי, בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצוות התלויים בה, ולקיים כל המצוות של חנוכה בשמחה גדולה, להודות לך ולברכך ולומר הלל שלם בשמחה וחדווה רבה ובהתעוררות גדול בקדושה ובטהרה גדולה. כי ברחמיך הרבים קבעת לנו שמונת ימי חנוכה להודות ולהלל לשמך הגדול, שהם שעשוע עולם הבא.

זכנו ברחמיך הרבים לקיים מצוותיך באמת עד שנזכה להמשיך עלינו באמת שעשוע עולם הבא תמיד, שהוא הודאה לשמך הגדול והקדוש. ובפרט בימי החנוכה הקדושים שהם ימי הודאה, עד שנזכה להתקרב אליך באמת ולדעת ולהכיר אותך ולהודות לך ולברכך סלה באמת לעולם כי טוב, כמו שכתוב 'הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו', ונזכה להמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול, עד שנזכה להיות בשמחה תמיד כרצונך הטוב באמת.

אנא ה' מלא משאלותינו ברחמים, וזכנו מהרה לכל מה שבקשנו מלפניך, באופן שנזכה מהרה להיות כרצונך הטוב באמת, 'למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלוקים אין עוד'.

ונזכה להמשיך עלינו בימי החנוכה קדשת הבית המקדש

וזכנו ברחמיך הרבים לקדשת חנוכה, ותעזרנו בכל שנה ושנה שנזכה לפעול בקשתנו ומשאלותנו לטובה ביום הכפורים הקדוש, שתמחל ותסלח לעונותינו ולעונות עמך בית ישראל ותעביר אשמותינו בכל שנה ושנה.

'סלח נא לעון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים ועד הנה'. ושם נאמר: "ויאמר יהוה סלחתי כדברך". סלח נא מחל נא כפר נא על כל חטאתינו ועונותינו ופשעינו שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך מנעורנו עד היום הזה. 'חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי. הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני. הסתר פניך מחטאי וכל עונותי מחה'.

ונזכה על ידי המחילה והסליחה של יום הכפורים לקבל על ידי זה קדשת ימי החנוכה הקדושים, שהם חנוכת הבית, ונזכה להמשיך עלינו בימי החנוכה קדשת הבית המקדש.

תפילה לחנוכה מתוך ליקוטי תפילות חלק ב' תפילה ב'

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!