ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נָא וְנָא יְדִידֵינוּ אַחֵינוּ! חִזְּקוּ וְאִמְצוּ לְהַחְזִיק בֵּית אֲדוֹנֵינוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ! (מתוך מכתב הפטירה של מוהרנ"ת)

בימים קשים אלו, בעיצומה של מלחמה והתמודדות קיומית מוחשית, בואו ותקחו חלק בהחזקת ציונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, ובוודאי שזכות הצדיק תגן בעדכם לעד.

תפילה לז' באדר יום הילולת משה רבינו עליו השלום

תפילה לז' באדר יום הילולת משה רבינו ע"ה
תפילה לז' באדר יום הילולת משה רבינו ע"ה

תפילה לז' באדר מתוך ספר התפילות – ליקוטי תפילות חלק ראשון תפילה י"ח

רבונו של עולם, אתה לבד ידעת עצם הרחמנות שיש עלינו עכשו בדור הזה על כל עמך ישראל בכלליות, ובפרטיות על כל אחד ואחד מישראל.

כי הכל חפצים ליראה את שמך, והכל תאבים ומשתוקקים ומצפים ומחכים להתקרב אליך באמת. וכל איש אשר יודע את נגעי לבבו מצפה ומחכה לרופא נאמן מנהיג אמתי, שיקרב אותו וירפא תחלואי נפשו ומכאוביו.

ואין מי שיעמד בעדנו, כי לקחת ממנו מחמד עינינו, כל הצדיקי אמת ומנהיגים אמתיים. והסתרת פניך ממנו ואין לנו לא מנהיג ולא מנהל אמתי, שיוכל להנהיג אותנו, לקרבנו לעבודתך באמת.

מריה דעלמא כלא, אתה ידעת את מכאובנו, ואת צעקתנו שמעת מפני נוגשינו, קומה בעזרתנו בעת צרה הזאת, בעקבא דמשיחא, בתקף מרירות גלות הנפש והגוף. כי אין לנו שום שכל ודעת איך לרצות ולפיס אותך ואיך לקרא אותך שתשיב פניך אלינו.

אבינו שבשמים, חמל עלינו אבינו שבשמים אל תסתר פניך ממנו. מושל בכל, מלך על כל הארץ, שלח לנו מנהיג ומושל אמתי דקדשה, שיוכל להנהיג אותנו ברחמים, "כאשר ישא האומן את היונק", לקרבנו לעבודתך באמת.

תן לנו מנהיג אמתי כמו משה רבנו, עליו השלום. כי ישראל היו שקועים במצרים במ"ט [בארבעים ותשעה] שערי טמאה, ולא היה אפשר שיצאו משם כי אם על ידי משה רבנו. וחמלת עליהם, וגזרת על משה שילך משה ויגאלם, אף על פי שמשה רבנו מגדל ענותנותו היה מסתיר פניו, ולא רצה לקבל הממשלה והמנהיגות.

אבל אתה חמלת על עמך ישראל, וגזרת שילך בעל כרחו, והיית עמו תמיד עד שזכה לגאלם.

והנה עכשו בעוונותינו, אנו שקועים בגלות יותר מגלות מצרים, ואתה יודע שאין מי שיוכל לעזר אותנו, כי אם מנהיג אמתי שיהיה בבחינת משה רבנו, עליו השלום.

על כן רחם עלינו למען שמך, ושבר והפר כעסך מעלינו ושלח רחמנות בלב המנהיג האמת שיחמל עלינו, וישוב פניו אלינו, ויקבל המנהיגות והממשלה, וינהיג אותנו ברחמיו, ויקרבנו לעבודתך באמת.

וזכנו ברחמיך הרבים לאמונה שלמה באמת, לאמונה הקדושה, להאמין בך ובצדיקיך האמתיים, באמונה שלמה באמת.

ותצילנו ברחמיך הרבים מאמונות כזביות, מאמונות של שטות והבל. ולא יהיה לנו שום אמונה כזביית, ולא נאמין בשום דבר שהוא מדרכי האמורי.

ולא נלך בדרכיהם וחקותיהם, ולא נטה לבבנו אחר שטותיהם ושקריהם, רק נזכה לאמונה דקדשה בשלמות. לאמונה זכה ונקיה בך, יהוה אלהינו, ובצדיקיך האמתיים, ובתורתך הקדושה, בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, ובכלליות עמך ישראל הקדוש. באמת ובלב שלם.

ובכן רחם עלינו, ושמרנו והצילנו ברחמיך הרבים ממנהיגי שקר, ממנהיגים אכזרים, מפרנסים המתגאים על הצבור שלא לשם שמים. הרודפים אחר הכבוד להנאתם ותולין רדיפתם ברחמנות, כאלו הם רוצים לרחם על העולם להנהיגם. אשר באמת הם רחוקים מזה, ואינם יכולים להנהיג את עצמן מכל שכן אחרים. ולא נתן להם הגדלה מן השמים כלל.

רחם עלינו ברחמיך הרבים, והצילנו מהם ומהמונם, ותבטל ותשבר ותכניע גדלתם וממשלתם מן העולם.

ועזרנו ברחמיך הרבים, והצל אותי ואת זרעי וכל עמך בית ישראל מתאוה רעה הזאת של פרנסות ומנהיגות, שמרני והצילני ומלטני, שלא יעלה על לבי שום תאוה וחמדה ושום מחשבה כלל של פרנסות ומנהיגות וראשות והתנשאות, ולא ארדף אחר הכבוד לעולם.

ועזרני ברחמיך הרבים למענך, וזכני לשוב בתשובה שלמה לפניך מהרה, באמת ובלב שלם. ותן בלבי לעשות רצונך, וכוף את יצרי להשתעבד לך, ותתן לי כח וגבורה דקדשה לכבש את יצרי ולשבר תאוותי הרעות, ולהמשיך עצמי רק אל התכלית האמתי.

ואזכה לקשט עצמי ולקשט אחרים הרבה לקרבם ולהכניסם לתוך הקדשה לקרבם אל התורה ואל העבודה האמתיות כרצונך הטוב.

וזכני ברחמיך הרבים לאהבת חכמים אמתיים, ואזכה לכבד אותם בכל מיני כבוד ופאר, ולמסר נפשי עבורם. ותתן לי כח לסכר פי כל דוברי שקר, המבזים ומחרפים אותם. ותעזרני להתגבר עליהם לנצחם ולשברם ולהשפילם ולהכניעם עד עפר.

חוס וחמל עלי וזכני לבוא מהרה לכל מה שבקשתי מלפניך, ואזכה לבוא חיש קל מהרה אל התכלית האמתי לתכלית הטוב הנצחי.

ומעתה תהיה בעזרי, שלא אעשה עוד שום דבר שאין בו השגת התכלית האמתי. ואבלה כל ימי ושנותי רק בשביל השגת התכלית האחרון האמתי, ותזכני להשיגו באמת, בחיים חיותי בגופי הזה, קדם שאסתלק מן העולם הזה.

ותצילני שלא אצטרך להתגלגל, חס ושלום, בגוף אחר בשביל השגת התכלית הזה. רק אזכה להשיגו בעצמי בעולם הזה בחיים חיותי, ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים למענך ולמען הצדיקים האמתיים, ולא למעני כלל.

ואזכה ברחמיך לחיי עולם הבא בלי שום צער גיהנם וחבוט הקבר. ותחנני ברחמיך לחיים טובים וארכים, לחיים נצחיים, לעולם שכלו טוב וכלו ארך.

כחסדך חייני ואשמרה עדות פיך, תודיעני אורח חיים שבע שמחות את פניך נעימות בימינך נצח, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי.

תפילה לז' באדר מתוך ליקוטי תפילות
תפילה לז' באדר מתוך ליקוטי תפילות
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

תפילה לראש חודש מליקוטי תפילות

תפילה לראש חודש

תפילה לראש חודש מתוך הספר הקדוש ליקוטי תפילות שחיבר רבי נתן מברסלב זיע"א תפילה ליום ראש

להמשך קריאה »
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!