ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

תפילות לאחר אמירת התיקון הכללי

אמירת התיקון הכללי בימי הרחמים והסליחות סמוך לימי ראש השנה בקבר רבי נחמן מברסלב באומן

נשמח אם תשתפו

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נָא וְנָא יְדִידֵינוּ אַחֵינוּ! חִזְּקוּ וְאִמְצוּ לְהַחְזִיק בֵּית אֲדוֹנֵינוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ! (מתוך מכתב הפטירה של מוהרנ"ת)

בימים קשים אלו, בעיצומה של מלחמה והתמודדות קיומית מוחשית, בואו ותקחו חלק בהחזקת ציונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, ובוודאי שזכות הצדיק תגן בעדכם לעד.

תפילות ובקשות לאחר אמירת התיקון הכללי כפי שחיבר רבי נתן זצוק"ל

לאמירת התיקון הכללי מתוך כתב מנוקד ומאיר עיניים לחצו כאן.

מידע נוסף על התיקון הכללי.

לחצו כאן למעבר לאמירת התפילות לאחר התיקון הכללי

יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו הבוחר בדוד עבדו ובזרעו אחריו והבוחר בשירות ותשבחות, שתפן ברחמים אל קריאת מזמורי תהלים שאקרא כאלו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו זכותו יגן עלינו.

ויעמד לנו זכות פסוקי תהלים וזכות תבותיהם ואותיותיהם ונקדותיהם וטעמיהם והשמות היוצאים מהם מראשי תבות ומסופי תבות, לכפר פשעינו ועונותינו וחטאתינו, ולזמר עריצים ולהכרית כל החוחים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה, ולחבר אשת נעורים עם דודה באהבה ואחוה ורעות, ומשם ימשך לנו שפע לנפש רוח ונשמה לטהרנו מעונותינו ולסלח חטאתינו ולכפר פשעינו, כמו שסלחת לדוד שאמר מזמורים אלו לפניך, כמו שנאמר גם יי העביר חטאתך לא תמות. ואל תקחנו מהעולם הזה קדם זמננו עד מלאת שנותינו בהם מאה ועשרים שנה באפן שנוכל לתקן את אשר שחתנו. וזכות דוד המלך עליו השלום יגן עלינו ובעדנו שתאריך אפך עד שובנו אליך בתשובה שלמה לפניך. ומאוצר מתנת חנם חננו, כדכתיב וחנותי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם. וכשם שאנו אומרים לפניך שירה בעולם הזה כך נזכה לומר לפניך יי אלהינו שיר ושבחה לעולם הבא. ועל ידי אמירת תהלים תתעורר חבצלת השרון ולשיר בקול נעים בגילת ורנן, כבוד הלבנון נתן לה, הוד והדר בבית אלהינו במהרה בימינו אמן סלה:

הריני מקשר עצמי:

הריני מקשר את עצמי באמירת עשרה מזמורי תהלים אלו, לכל הדיקים האמתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה, ובפרט להצדיק האמתי והקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה רבנו נחמן בן שמחה בן פיגא זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

לכו נרננה:

לכו נרננה ליהוה, נריעה לצור ישענו: נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו: כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלהים:

הריני מזמן את פי להודות ולהלל ולשבח את בוראי לשם יחוד קדשא בריך הוא ושכינתה בדחילו ורחימו על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל:

מזמור ט"ז:

(א) מכתם לדוד שמרני אל כי חסיתי בך. (ב) אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל עליך: (ג) לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם: (ד) ירבו עצבותם אחר מהרו בל אסיך נסכיהם מדם ובל אשא את שמותם על שפתי: (ה) יהוה מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי: (ו) חבלים נפלו לי בנעמים אף נחלת שפרה עלי: (ז) אברך את יהוה אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותי: (ח) שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט: (ט) לכן שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכן לבטח: (י) כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת: (יא) תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח:

מזמור ל"ב:

(א) לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה: (ב) אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה: (ג) כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום: (ד) כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה: (ה) חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי סלה: (ו) על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו: (ז) אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני לה: (ח) אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני: (ט) אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך: (י) רבים מכאובים לרשע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו: (יא) שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב:

מזמור מ"א:

(א) למנצח מזמור לדוד: (ב) אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו יהוה: (ג) יהוה ישמרהו ויחיהו יאשר (ואשר) בארץ ואל תתנהו בנפש איביו: (ד) יהוה יסעדנו על ערש דוי כל משכבו הפכת בחליו: (ה) אני אמרתי יהוה חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך: (ו) אויבי יאמרו רע לי מתי ימות ואבד שמו: (ז) ואם בא לראות שוא ידבר לבו יקבץ און לו יצא לחוץ ידבר: (ח) יחד עלי יתלחשו כל שנאי עלי יחשבו רעה לי: (ט) דבר בליעל יצוק בו ואשר שכב לא יוסיף לקום: (י) גם איש שלומי אשר בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב: (יא) ואתה יהוה חנני והקימני ואשלמה להם: (יב) בזאת ידעתי כי חפצת בי כי לא יריע איבי עלי: (יג) ואני בתמי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם: (יד) ברוך יהוה אלהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן:

מזמור מ"ב:

(א) למנצח משכיל לבני קרח: (ב) כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשי תערג אליך אלהים: (ג) צמאה נפשי לאלהים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים: (ד) היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה באמר אלי כל היום איה אלהיך: (ה) אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי כי אעבר בסך אדדם עד בית אלהים בקול רנה ותודה המון חוגג: (ו) מה תשתוחחי נפשי ותהמי עלי הוחלי לאלהים כי עוד אודנו ישועות פניו: (ז) אלהי עלי נפשי תשתוחח על כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער: (ח) תהום אל תהום קורא לקול צנוריך כל משבריך וגליך עלי עברו: (ט) יומם יצוה יהוה חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי: (י) אומרה לאל סלעי למה שכחתני למה קדר אלך בלחץ אויב: (יא) ברצח בעצמותי חרפוני צוררי באמרם אלי כל היום איה אלהיך: (יב) מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועת פני ואלהי:

מזמור נ"ט:

(א) למנצח אל תשחת לדוד מכתם בשלח שאול וישמרו את הבית להמיתו: (ב) הצילני מאיבי אלהי ממתקוממי תשגבני: (ג) הצילני מפעלי און ומאנשי דמים הושיעני: (ד) כי הנה ארבו לנפשי יגורו עלי עזים לא פשעי ולא חטאתי יהוה: (ה) בלי עון ירצון ויכוננו עורה לקראתי וראה: (ו) ואתה יהוה אלהים צבאות אלהי ישראל הקיצה לפקד כל הגוים אל תחן כל בגדי און סלה: (ז) ישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר: (ח) הנה יביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם כי מי שמע: (ט) ואתה יהוה תשחק למו תלעג לכל גוים: (י) עזו אליך אשמרה כי אלהים משגבי: (יא) אלהי חסדו (חסדי) יקדמני אלהים יראני בשררי: (יב) אל תהרגם פן ישכחו עמי הניעמו בחילך והורידמו מגננו אדני: (יג) חטאת פימו דבר שפתימו וילכדו בגאונם ומאלה ומכחש יספרו: (יד) כלה בחמה כלה ואינמו וידעו כי אלהים משל ביעקב לאפסי הארץ סלה: (טו) וישבו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר: (טז) המה ינועון (יניעון) לאכל אם לא ישבעו וילינו: (יז) ואני אשיר עזך וארנן לבקר חסדך כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי: (יח) עזי אליך אזמרה כי אלהים משגבי אלהי חסדי:

מזמור ע"ז:

(א) למנצח על ידיתון (ידותון) לאסף מזמור: (ב) קולי אל אלהים ואצעקה קולי אל אלהים והאזין אלי: (ג) ביום צרתי אדני דרשתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי: (ד) אזכרה אלהים ואהמיה אשיחה ותתעטף רוחי סלה: (ה) אחזת שמרות עיני נפעמתי ולא אדבר: (ו) חשבתי ימים מקדם שנות עולמים: (ז) אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי: (ח) הלעולמים יזנח אדני ולא יסיף לרצות עוד: (ט) האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר: (י) השכח חנות אל אם קפץ באף רחמיו סלה: (יא) ואמר חלותי היא שנות ימין עליון: (יב) אזכיר (אזכור) מעללי יה כי אזכרה מקדם פלאך: (יג) והגיתי בכל פעלך ובעלילותיך אשיחה: (יד) אלהים בקדש דרכך מי אל גדול כאלהים: (טו) אתה האל עשה פלא הודעת בעמים עזך: (טז) גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה: (יז) ראוך מים אלהים ראוך מים יחילו אף ירגזו תהמות: (יח) זרמו מים עבות קול נתנו שחקים אף חצציך יתהלכו: (יט) קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ: (כ) בים דרכך ושביליך (ושבילך) במים רבים ועקבותיך לא נדעו:

מזמור צ:

(א) תפלה למשה איש האלהים אדני מעון אתה היית לנו בדר ודר: (ב) בטרם הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל: (ג) תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם: (ד) כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר ואשמורה בלילה: (ה) זרמתם שנה יהיו בבקר כחציר יחלף: (ו) בבקר יציץ וחלף לערב ימולל ויבש: (ז) כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו: (ח) שת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך: (ט) כי כל ימינו פנו בעברתך כלינו שנינו כמו הגה: (י) ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה ורהבם עמל ואון כי גז חיש ונעפה: (יא) מי יודע עז אפך וכיראתך עברתך: (יב) למנות ימינו כן הודע ונביא לבב חכמה: (יג) שובה יהוה עד מתי והנחם על עבדיך: (יד) שבענו בבקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל ימינו: (טו) שמחנו כימות עניתנו שנות ראינו רעה: (טז) יראה אל עבדיך פעלך והדרך על בניהם: (יז) ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו:

מזמור ק"ה:

(א) הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו: (ב) שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו: (ג) התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה: (ד) דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד: (ה) זכרו נפלאותיו אשר עשה מפתיו ומשפטי פיו: (ו) זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו: (ז) הוא יהוה אלהינו בכל הארץ משפטיו: (ח) זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור: (ט) אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחק: (י) ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם: (יא) לאמר לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם: (יב) בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה: (יג) ויתהלכו מגוי אל גוי מממלכה אל עם אחר: (יד) לא הניח אדם לעשקם ויוכח עליהם מלכים: (טו) אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו: (טז) ויקרא רעב על הארץ כל מטה לחם שבר: (יז) שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף: (יח) ענו בכבל רגליו (רגלו) ברזל באה נפשו: (יט) עד עת בא דברו אמרת יהוה צרפתהו: (כ) שלח מלך ויתירהו משל עמים ויפתחהו: (כא) שמו אדון לביתו ומשל בכל קנינו: (כב) לאסר שריו בנפשו וזקניו יחכם: (כג) ויבא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם: (כד) ויפר את עמו מאד ויעצמהו מצריו: (כה) הפך לבם לשנא עמו להתנכל בעבדיו: (כו) שלח משה עבדו אהרן אשר בחר בו: (כז) שמו בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם: (כח) שלח חשך ויחשך ולא מרו את דבריו(דברו): (כט) הפך את מימיהם לדם וימת את דגתם: (ל) שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם: (לא) אמר ויבא ערב כנים בכל גבולם: (לב) נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם: (לג) ויך גפנם ותאנתם וישבר עץ גבולם: (לד) אמר ויבא ארבה וילק ואין מספר: (לה) ויאכל כל עשב בארצם ויאכל פרי אדמתם: (לו) ויך כל בכור בארצם ראשית לכל אונם: (לז) ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל: (לח) שמח מצרים בצאתם כי נפל פחדם עליהם: (לט) פרש ענן למסך ואש להאיר לילה:
(מ) שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם: (מא) פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר: (מב) כי זכר את דבר קדשו את אברהם עבדו: (מג) ויוצא עמו בששון ברנה את בחיריו: (מד) ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו: (מה) בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו יה:

מזמור קל"ז:

(א) על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון: (ב) על ערבים בתוכה תלינו כנרותינו: (ג) כי שם שאלונו שובינו דברי שיר ותוללינו שמחה שירו לנו משיר ציון: (ד) איך נשיר את שיר יהוה על אדמת נכר: (ה) אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני: (ו) תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלם על ראש שמחתי: (ז) זכר יהוה לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ערו עד היסוד בה: (ח) בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו: (ט) אשרי שיאחז ונפץ את עלליך אל הסלע:

מזמור ק"נ:

(א) הללויה הללו אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו: (ב) הללוהו בגבורתיו הללוהו כרב גֻדלו: (ג) הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור: (ד) הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועגב: (ה) הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה: (ו) כל הנשמה תהלל יה הללויה:

מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב יי שבות עמו, יגל יעקב ישמח ישראל: ותשועת צדיקים מיי, מעוזם בעת צרה: ויעזרם יי ויפלטם, יפלטם מרשעים ויושיעם כי חסו בו:
• • • •

תפילות לאחר אמירת התיקון הכללי שחיבר רבי נתן – מוהרנ"ת מברסלב

אחר כך טוב לומר תפלה זו, יסדה מורנו רבי נתן זכר צדיק לברכה.
אשירה ליהוה בחיי, אזמרה לאלהי בעודי, יערב עליו שיחי, אנכי אשמח ביהוה. הודו ליהוה בכנור, בנבל עשור זמרו לו. אלהים, שיר חדש אשירה לך, בנבל עשור אזמרה לך. עלי עשור ועלי נבל, עלי הגיון בכנור כי שמחתני יהוה בפעלך, במעשי ידיך ארנן.

רבונו של עולם, אדון כל, בורא כל הנשמות, רבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה. עזרני וחנני ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים, שאזכה לעורר ולהוציא ולגלות כל העשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהלים. ובזכות אלו העשרה קפיטל תהלים שאמרתי לפניך, שהם כנגד עשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהלים, שהם –

אשרי, ברכה, משכיל, שיר, נצוח, נגון, תפלה, הודאה, מזמור, הללויה.

בזכות המזמורים ובזכות הפסוקים ובזכות תבתיהם ואותיותיהם ונקדותיהם וטעמיהם והשמות היוצאים מהם, מראשי תבות ומסופי תבות, ובזכות דוד המלך עליו השלום עם כל העשרה צדיקים שיסדו ספר תהלים,

(*ובזכות הצדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבנו נחמן בן שמחה בן פיגא זכותו יגן עלינו, אשר גילה ותקן לומר אלו העשרה קפיטל תהלים בשביל תקון הברית)

ובזכות כל הצדיקים והחסידים האמתיים.

תזכני ותחנני שאזכה ברחמיך הרבים להוציא כל הטפות קרי שיצאו ממני לבטלה בין בשוגג בין במזיד בין באנס בין ברצון,

(אם יאמר חס ושלום בשביל מקרה שנזדמן לו באותו הלילה יאמר: ובפרט כל הטפות שיצאו ממני בלילה זה, על ידי מקרה לילה שקרה לי בעוונותי הרבים)

כולם אזכה ברחמיך הרבים ובחמלתך הגדולה ובכחך הגדול, להוצאם מהקלפות ומהסטרין אחרנין, מכל המקומות שנפלו ונתפזרו ונפוצו ונדחו לשם, ואל ידח ממך נדח.

ותכניע ותשבר ותהרג ותעקר ותכלה ותבטל כל הקלפות וכל הרוחין שדין ולילין, שנעשו ונבראו ונוצרו על ידי אלו הטפות שיצאו ממני לבטלה, ותסיר מהם חיותם, ותוציא ותגזל מהם החיות דקדשה וכל הניצוצות הקדושים שבלעו.

רבונו של עולם, אל חי וקים, חי החיים, מלא רחמים, הדן את כל העולם לכף זכות תמיד, החפץ חסד ומרבה להיטיב.

אבי אבי, גואלי ופודי, ידעתי יי ידעתי, כי אני בעצמי החיב והפושע, אפילו בהמקרות שנזדמנו לי בשוגג,כי לא שמרתי את המחשבה כלל, והרהרתי ביום, עד שבאתי לידי טמאה בלילה, ועל ידי זה קלקלתי מה שקלקלתי, וגרמתי מה שגרמתי, ושחתתי מה ששחתתי. אוי אוי אוי, אויה על נפשי, אוי לנפשי כי גמלתי לי רעה, מה אמר, מה אדבר, מה אצטדק. מה אמר, מה אדבר, מה אצטדק. האלהים מצא את עוני.

הנני לפניך באשמה רבה, הנני לפניך מלא בושה וכלמה, מלא טנופים ולכלוכים, מלא תועבות רעות, ואין שום לשון בעולם שאוכל לכנות בו עצם הרחמנות שיש עלי, כי רע ומר, כי נגע עד הנפש. מר לי מאד, אבי שבשמים, מר לי מאד רבון כל העולמים.

ראה אנחתי ואנקתי, כי נפשי מרה לי מאד עד אשר איני יודע איך אני יכול לחיות מעצם מרירות נפשי אשר עד גבהי שמים יגיע, כי קצתי בחיי למה לי חיים כאלה, חיים מרים ומרורים ממות. את קבעת כוס התרעלה שתית מצית, נפשי.

רבונו של עולם! אתה לבד ידעת, רבוי ועצם הפגמים הגדולים העצומים והנוראים, שנעשים על ידי זה בכל העולמות, ועתה איך אוכל לתקן זאת, ובמה יזכה נער כמוני לתקן את אשר שחתתי. אך אף על פי כן ידעתי ואני מאמין באמונה שלמה כי אין שום יאוש בעולם כלל, ועדין יש לי תקוה, ועדין לא אבדה תוחלתי מיהוה, כי חסדי יהוה כי לא תמנו, כי לא כלו רחמיו.

על כן באתי לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי, אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב, אלהי כל הצדיקים והחסידים האמתיים ואלהי כל ישראל, אלהי הראשונים והאחרונים, שתרחם עלי ותעשה את אשר בחקיך אלך ואת משפטיך אשמר, ותכף את יצרי להשתעבד לך, ותגער בהיצר הרע, ותגרשו ממני מעתה ועד עולם, ותשמרני ותצילני ותפלטני מעתה מכל מיני הרהורים רעים, וממחשבות רעות, ומפגם הראות, ומפגם הדבור, ותצילני מעתה מכל מיני פגם הברית שבעולם, במחשבה דבור ומעשה, ותהיה עמי תמיד ותשמרני ותצילני ממקרה בין ביום ובין בלילה מעתה ועד עולם.

אבינו, מלך אל חי וקים, גואל חזק, שטחתי אליך כפי, הצל הצל, הושיעה הושיעה, הצל לקוחים למות, הצל נרדף וחיב כמוני, הצילני מן השאול תחתיות, תן לי תקוה ולא אבד חס ושלום, כי מה בצע בדמי ברדתי אל שחת, היודך עפר, היגיד אמתך. דלו עיני למרום, יהוה עשקה לי, ערבני, ערב עבדך לטוב, אל יעשקני זדים, כי אין לי שום כח אלא בפי, אין לי שום מנוס ומבטח כי אם עליך לבד, על חסדיך העצומים לבד, על רחמיך הגדולים, על חמלתך האמתית, על חנינותיך הנצחיות, ועל כח וזכות הצדיקים, ששמרו את הברית בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו. בהם תמכתי יתדותי, בהם אשען ואסמך, בזכותם וכחם אבטח ואקוה, כי לא תעזב נפשי לשאול, לא תתן חסידך לראות שחת, אהה יהוה מלטני, אהה יהוה פדני, ראה מסכן כמוני, טורף בלב ימים, תהום אל תהום קורא לקול צנוריך, כל משבריך וגליך עלי עברו. צוד צדוני כצפור, איבי חנם. צמתו בבור חיי, וידו אבן בי, צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי. קראתי שמך יהוה מבור תחתיות, קראתי שמך יהוה מבור תחתיות.

רבונו של עולם! רבונו של עולם! מלא רחמים, מלא חסד חנם, מלא חנינות, מלא רחמנות, מלא טוב, מלא רצון, כבר קבלנו עלינו לקרא אליך תמיד, והנני מקים קבלתנו, והנני קורא אליך ממקום שפל כזה, ממקומות מגנים כאלה, ממעמקים קראתיך יהוה, מעמקי עמקים, מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה.

ואם בעוונותינו הרבים ירדנו למקום שירדנו, וירדנו עכשו בעקבות משיחא למקומות נמוכים ושפלים מאד מאד, שלא ירדו ישראל לתוכם מעולם, כמו שכתוב: ותרד פלאים, אין מנחם לה. אף על פי כן, אין אנו מיאשים עצמנו חס ושלום בשום אפן בעולם כלל. כי כבר הבטחתנו להשיבנו ממצולות ים, כמו שכתוב: אמר אדני, מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים, וכתיב: ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם, לא מאסתים ולא געלתים לכלתם, להפר בריתי אתם, כי אני יהוה אלהיהם.

רבונו של עולם, פתח פיך לאלם כמוני, ותשלח לי דבורים ממעון קדשך מן השמים, באפן שאוכל לנצח אותך, לרצות ולפיס אותך, שתקבל ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים את אלו העשרה קפיטל תהלים שאמרתי לפניך, כאלו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו, ואף על פי שאיני יודע לכון שום כונה מהכונות העצומות והנוראות שיש באלו העשרה מזמורים יהי רצון מלפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי, שתהא חשובה לפניך האמירה בפה לבד, כאלו השגתי וכונתי כל הסודות והכונות שיש בהם ויהיו אמרי לרצון לפני אדון כל.

והנני משליך יהבי עליך, והנני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, (ובפרט להצדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, ושמחה ואמונה, רבנו נחמן בן פיגא זכותו יגן עלינו אמן) ועל דעתם ועל כונתם אמרתי כל אלו העשרה קפיטל תהלים, ובזכותם וכחם אזכה לעורר ולגלות כל העשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהלים, שהם שיר פשוט, כפול, משלש, מרבע, שהם כלולים בשמך המיחד הגדול והקדוש.

ובזכות וכח השני שמות הקדושים האלו במלואם, שהם אל אלהים (כזה): אל"ף למ"ד, אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"ם, שהם עולים במספר תפ"ה [ארבע מאות שמונים וחמש], כמספר תהלים. בכח אלו השמות תזכני להוציא כל הטפות קרי לבטלה מבטן הקלפה שבלעם, אשר מספר שמה עם האותיות עולה תפ"ה, שהיא בקלפה כנגד קדשת ספר תהלים, ובכח אלו העשרה מזמורי תהלים תעורר השני שמות הקדושים אל אלהים, ותהרג ותשבר ותכניע ותעקר ותכלה ותבטל את הקלפה הזאת שבלעם, ותכריח אותה להפליט כל הטפות הקדושות מבטנה וקרבה, ותמחה שמה וזכרה מן העולם, ותקים מקרא שכתוב: חיל בלע ויקיאנו, מבטנו יורישנו אל, ותהרג כל הקלפות שנבראו על ידי אלו הטפות, ותוציא ותגזל מהם החיות דקדשה, וכל הניצוצות הקדושים שבלעו על ידי פגם חטא זה, כלם תוציאם ותחזר ותקבצם בקדשה שנית. ותזכנו לקבל עלינו על מלכות שמים באהבה תמיד, ונזכה לעסק כל ימינו בתורה ותפלה ומעשים טובים באמת ובלב שלם, באפן שנזכה לברא גופים וכלים קדושים לכל הנשמות דאזלין ערטילאין על ידי עוונותינו הרבים, על ידי פגם הטפותקרי שיצאו ממני לבטלה.

רבונו של עולם, אמיץ כח ורב אונים, עשה מה שתעשה ברחמיך הרבים באפן שנזכה לתקן פגם הברית, פגם טפי המח. בין מה שפגמנו בזה בשוגג, בין במזיד, בין באנס, בין ברצון, על הכל תמחל ותסלח לי אלוה סליחות, חנון המרבה לסלח, ונזכה לתקן כל הפגמים בשלמות בחיינו, בזכות הצדיקים הקדושים אשר בארץ המה,( ואם יהיה על קברו הקדוש יאמר: ובזכות הצדיק הזה (השוכן פה, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, ושמחה ואמונה,) אשר אני מכתת רגלי וטלטלתי עצמי בטלטול הקשה בשביל לבוא הנה להשתטח על קבר הצדיק האמת הקדוש הזה, אשר הבטיחנו בחייו הקדושים, לעמד בעזרתנו סלה תמיד, כשנבוא על קברו הקדוש ונתן פרוטה לצדקה ונאמר אלו העשרה קפיטל תהלים, והנה עשיתי מה שמוטל עלי, עשה מה שעליך) ומחל לי וסלח לי וכפר לי על כל החטאים והעוונות והפשעים, שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך ברמ"ח איברי ושס"ה גידי, במחשבה דבור ומעשה, ובחמשה חושים ובשאר כחות הגוף, ובפרט מה שחטאתי ופשעתי ופגמתי נגדך בפגם הברית, שהוא כלל כל התורה כלה, והרע בעיניך עשיתי מנעורי עד היום הזה. על הכל תמחל ותסלח ותכפר, מלא רחמים, ותמלא כל השמות שפגמתי בשמך הגדול. הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני. תחטאני באזוב ואטהר, תכבסני ומשלג אלבין. תשמיעני ששון ושמחה, תגלנה עצמות דכית הסתר פניך מחטאי, וכל עונתי מחה. מחה פשעי למענך כאמור: אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכור, ותמלא עלי ברחמים, ותהיה בעזרי תמיד, בזכות וכח הצדיקים האמתיים, ותשמרני ותצילני תמיד, ותתן לי כח להתגבר על יצרי ולכף ולשבר את תאותי, ולא אפגם עוד מה שפגמתי, ולא אעשה עוד הרע בעיניך, ולא אשוב עוד לכסלה, אם און פעלתי לא אוסיף, כי כבר הבטחתנו, שגם על זה מועיל תפלה ובקשה, להנצל להבא ברחמיך האמתיים מן היצר הרע וכת דילה, (ואם יהיה על קברו הקדוש יאמר: ובפרט על מקום ציון הקדוש הזה, עזרני בזכות הצדיקים הגנוזים פה), ורחם עלי ותן לי כח וגבורה מאתך, שאזכה להתגבר ולכבש את יצרי תמיד, עד שאזכה ברחמיך לגרשו ולסלקו ולבטלו מעלי לגמרי מעתה ועד עולם, כי כבר כלו ביגון חיי, ושנותי באנחה. כשל בעוני כחי, ועצמי עששו, עד אשר כשל כח הסבל.

רחם עלי, אבי אב הרחמן, רחם עלי שומע תפלה, חוס וחמל עלי שומע צעקה, שומע אנחה, שומע אנקה. רחם רחם, הצל הצל, הושיעה הושיעה, אל יפל דמי ארצה לפניך, אל תתן לשחת נפשי, הצילני מדמים אלהים אלהי תשועתי, תרנן לשוני צדקתך, חוסה עלי כרב רחמיך, כרב חסדיך, יהמו נא מעיך וחנינותיך על עלוב נפש כמוני, על נרדף כמוני, על מלכלך בחטאים כמוני, על חסר דעה חסר עצה כמוני, כי לך לבד עינינו תלויות, לך לבד רעיוני צופיות, דלו עיני למרום, עזר נא הושיעה נא, חוס וחמל נא עלי, והושיעני לשוב אליך בתשובה שלמה באמת ובלב שלם, ואזכה להיות תמיד כרצונך הטוב מעתה ועד עולם, כחסדך חייני, ואשמרה עדות פיך. לב טהור ברא לי אלהים, ורוח נכון חדש בקרבי.

ובכן, יהי רצון מלפניך, יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, אדון השמחה והחדוה, אשר לפניך אין שום עצבות כלל לעולם, כמו שכתוב: הוד והדר לפניו, עז וחדוה במקומו, שתעזרני ברחמיך העצומים, ותזכני להיות בשמחה תמיד. משמח נפשות עגומים, שמח נפשי האמללה מאד, העלובה מאד, העיפה והצמאה והרעבה אליך מאד. הסר ממני יגון ואנחה, שמח נפש עבדך, כי אליך יהוה נפשי אשא. תודיעני ארח חיים, שבע שמחות את פניך, נעימות בימינך נצח. השיבה לי ששון ישעך, ורוח נדיבה תסמכני. שבעני מטובך, ושמח נפשי בישועתך, וטהר לבי לעבדך באמת, עורה כבודי, עורה הנבל וכנור, אעירה שחר. זכנו לכל העשרה מיני נגינה דקדשה, שהם מכניעים ומתקנים פגם הברית, כאמור: אברך את יהוה אשר יעצני, אף לילות יסרוני כליותי.

לדוד משכיל, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. בית והון נחלת אבות, ומיהוה אשה משכלת. יומם יצוה יהוה חסדו, ובלילה שירה עמי, תפלה לאל חיי. למנצח אל תשחת לדוד מכתם בשלח שאול וישמרו את הבית להמיתו. אזכרה נגינתי בלילה, עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי. היאכל תפל מבלי מלח, אם יש טעם בריר חלמות. פן תתן לאחרים הודך, ושנותיך לאכזרי, ולא אמר איה אלהי עשי נותן זמירות בלילה. שקר החן והבל היפי, אשה יראת יהוה היא תתהלל. ונאמר: הללויה, הללו אל בקדשו, הללוהו ברקיע עזו: הללוהו בגבורותיו, הללוהו כרב גדלו: הללוהו בתקע שופר, הללוהו בנבל וכנור: הללוהו בתף ומחול, הללוהו במנים ועגב: הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה: כל הנשמה תהלל יה, הללויה:

רבונו של עולם, תקע בשופר גדול לחרותנו, ושא נס לקבץ גליותינו, וקרב פזורנו מבין הגוים, ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ, וקבץ נדחינו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו, וקים בנו מקרא שכתוב: ושב יהוה אלהיך את שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך יהוה אלהיך שמה. אם יהיה נדחך בקצה השמים, משם יקבצך יהוה אלהיך ומשם יקחך. והביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והיטיבך והרבך מאבותיך. ונאמר: נאם אדני יהוה, מקבץ נדחי ישראל, עוד אקבץ עליו לנקבציו. ונאמר: בונה ירושלים יהוה נדחי ישראל יכנס, ותמהר ותחיש לגאלנו, ותביא לנו את משיח צדקנו, ותבנה את בית קדשנו ותפארתנו, והביאנו לציון עירך ברנה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם, כמו שכתוב: ופדויי יהוה ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון אנחה. ונאמר: כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון, ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה, וכל עצי השדה ימחאו כף. ונאמר: כי נחם יהוה ציון, נחם כל חרבותיה, וישם מדברה כעדן וערבתה כגן יהוה, ששון ושמחה ימצא בה, תודה וקול זמרה. שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב. אור זרוע לצדיק, ולישרי לב שמחה. שמחו צדיקים ביהוה, והודו לזכר קדשו, אמן נצח סלה ועד.

(זאת התפלה מצאנו באמתחת הכתבים והיא מעט הכמות ורב האיכות:)

רבונו של עולם, עלת העלות וסבת כל הסבות, אנת לעלא, לעלא מן כלא, ולית לעלא מנך, דלית מחשבה תפיסא בך כלל, ולך דומיה תהלה, ומרמם על כל ברכה ותהלה. אותך אדרש, אותך אבקש שתחתר חתירה דרך כבושה מאתך, דרך כל העולמות, עד ההשתלשלות שלי במקום שאני עומד, כפי אשר נגלה לך, יודע תעלומות, ובדרך ונתיב הזה תאיר עלי אורך, להחזירני בתשובה שלמה לפניך באמת, כפי רצונך באמת, כפי רצון מבחר הברואים, לבלי לחשב במחשבתי שום מחשבת חוץ ושום מחשבה ובלבול שהוא נגד רצונך, רק לדבק במחשבות זכות צחות וקדושות בעבודתך באמת בהשגתך ובתורתך. הט לבי אל עדותיך, ותן לי לב טהור לעבדך באמת. וממצולות ים תוציאני לאור גדול חיש קל מהרה. תשועת יהוה כהרף עין, לאור באור החיים כל ימי היותי על פני האדמה. ואזכה לחדש נעורי, הימים שעברו בחשך, להחזירם אל הקדשה, ותהיה יציאתי מן העולם כביאתי, בלא חטא. ואזכה לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו, כלו אומר כבוד, אמן נצח סלה ועד:

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!