ימים
שעות
דקות
שניות

רבי נתן מברסלב – מוהרנ"ת

ציון רבי נתן שטרנהרץ מברסלב תלמיד רבי נחמן מברסלב זצוקל

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

רבי נתן מברסלב זיע"א המוכר בכינוי מוהרנ"ת • חייו ופועליו הרבים

השתלשלות קורות חייו של מורינו ורבינו הרב נתן מברסלב זיע"א תלמידו הגדול של רבינו ומי שמסר את נפשו להפיץ את תורתו של רבי נחמן בעולם

ביום עשרה בטבת חל יום פטירת מורנו ורבינו הרב רבי נתן מברסלב. בקהילות ברסלב ברחבי העולם מקיימים בליל ההילולה סעודות ושיעורים לכבוד הילולת מוהרנ"ת.

מורנו ורבינו הרב נתן שטרנהרץ מנמירוב ובכינויו הידוע: מוהרנ"ת – מורנו ורבינו הרב נתן, היה תלמידו המובהק של מורנו ורבינו רבי נחמן מברסלב בחייו ולאחר פטירתו.

רבי נתן מברסלב עסק במלאכת הקודש של הפצת תורת רבינו רבי נחמן מברסלב על פי הנחיתו והכוונתו. מוהרנ"ת עשה זאת במסירות נפש ובאמונה חזקה ונדירה ובמיוחד בנחישות רבה, למרות היותו התלמיד המקורב והחשוב ביותר אצל רבינו רבי נחמן מברסלב,

רבי נתן מברסלב לא היה אדמו"ר או ממשיך את האדמו"רות לאחר פטירת רבו המובהק רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, שכן רבי נחמן אמר על עצמו כי הוא האדמו"ר הראשון והיחיד של חסידות ברסלב – "על כסאו לא ישב זר".

רבי נתן מברסלב היה תלמיד רבינו אך לא אדמו"ר

היו מי שחשבו בסביבת מוהרנת כי הנה הוא ימשיך את שושלת הרבנות בקרב חסידי ברסלב, אך מוהרנ"ת הבהיר היטב כי הרבי היה רבינו נחמן מברסלב בלבד, הראשון והיחיד.

לידתו וצמיחתו של רבי נתן שטרנהרץ

ר' נתן נולד בט"ו בשבט ה' אלפים תק"ם (22 בינואר 1780) לאביו הרב נפתלי הירץ שהיה סוחר אמיד ואמו חיה לאה. עוד בילדותו היה נחשב לתלמיד חכם ולעילוי היוצא מגדר הרגיל.

רבי נתן מברסלב היה ירא שמיים ובעל מידות טובות, היה ידוע בכינויו "העילוי מנעמירוב".

מוהרנ"ת, על אף שהיה עילוי גדול בתורה, כאשר היה נשאל שאלות בלימוד היה מגיב בתשובות פשוטות ולא הרבה להראות את בקיאותו ושליטתו במכמני התורה.

נישואי מוהרנ"ת

מוהרנ"ת התחתן בגיל 13.5 עם בתו של הרב דוד צבי "הגדול" אוירבך. במשך שנתיים נוספות שקד על לימודו בתורה כאשר הוא נסמך על שולחן חמיו. חותנו הועיד עברו תפקידי רבנות חשובים ואף מינה אותו למשרה חשובה ברבנות. חמיו הרב דוד צבי רווה נחת מרובה מלמדנותו וגאונותו משום שהוא ייעד עבורו את המשך תפקיד הרבנות ועורר את ציפיותיו שביום מן הימים לאחר שיבה וזקנה, ימשיך החתן העילוי את דרכו ברבנות באזור.

ההתנגדות עזה נגד החסידות אצל משפחת מוהרנ"ת

רבי נתן מברסלב גדל בין חמיו ואביו שהיו היו מתנגדים מאוד לתנועת החסידות והם אף השתדלו ככל יכולתם למנוע ולחסום כל השפעה וחדירה של סממני חסידות ואו כל מה שיכול להיות מקושר עם תנועת החסידות.

בעקבות התנגדותם והשפעתם הרבה על חינוכו והלך חשיבתו גם רבי נתן הושפע מדעותיהם של אביו וחמיו והיה מתנגד לדרך החסידות.

לעיתים היה מוהרנ"ת יושב עם בני העיר שהיו מקורבים לדרך החסידות כאשר בינו לבינם היו וויכוחים וטיעונים כאשר הוא התנגד לחסידות ואלו השתדלו להסביר לו כי דרך החסידות טעמה טוב הוא וכי טוב שכרה.

החסר העצום של מוהרנ"ת בעבודת ה' מתוך שמחה

במשך כל אותו הזמן, דבר אחד הציק מאוד לרבי נתן מברסלב בעודו מתווכח ודן איתם, והוא כאשר היו מדברים על מעלת השמחה, החיות וההתעלות בעבודת ה' אשר בליבם הייתה ניכרת מאוד, בעוד מוהרנ"ת בליבו כלל לא חש את החיות והמעלות של עבודת ה' מתוך שמחה, למרות למדנותו וגדולתו בתורה הוא היה תמיד בתחושת חוסר והעדר שמחה ורגש בעבודת ה'.

מוהרנ"ת רצה ושאף לשמחה בתורה ובעבודת ה'

הרגשת חוסר השמחה והעדר התעלות הנפש בעבודת ה' העיקו והכאיבו מאוד למוהרנ"ת ולא נתנו מנוח לנפשו הצמאה והמשתוקקת.

ההתקרבות לדרך החסידות

כעבור זמן החליט מוהרנ"ת לעשות מעשה וללכת לאותם רבנים ואדמו"רים מנהיגי החסידים ולנסות ולטעום מטעם החסידות, וכדי לבדוק בעצמו האם אכן יש דברים בגו, ואולי ימצא במה להרוות את צמאונו העז בדרך עבודת ה' על פי הנהגת החסידות ודרך הבעל שם טוב. 

מוהרנ"ת מחפש רב שידריך אותו בעבודת ה'

מוהרנ"ת היה צריך לאזור כוחות ותעצומות נפש על מנת לממש את החלטתו זו ולברר מה אכן מיוחד אצל גדולי החסידות ומתוך רצון עז למצוא לעצמו רב ואדמו"ר גדול שיכוון ויעזור לו להתעלות בעבודת ה' מתוך שמחה ולהרוות את צמאונו הגדול.

מוהרנת לומד אצל גדולי החסידות

רבי נתן מברסלב יצא בדרכו למסע לא ידוע כאשר היה ברור כי במשפחתו הדברים לא יתקבלו כלל ברוח טובה. בדרכו הוא עובר אצל גדולי החסידות בדורו: הרב הק' רבי זושא מאניפולי, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי ברוך ממעזיבוז' ועוד רבים וטובים. כולם היוו עבורו מקור מים חיים של למידה והתעלות בעבודת ה'.

גם לאחר ההתקרבות לגדולי החסידות הצדיקים מוהרנ"ת עדיין מרגיש חוסר

גם לאחר התדבקתו בצדיקים ושרפי קודש עדיין הרגיש מוהרנ"ת בליבו כי אל המנוחה ואל הנחלה הוא עדיין לא הגיע.

רבי נתן הולך לקנות מיני מתיקה ומיני מזונות

במהלך מסעות ההתקרבות מוהרנ"ת מוצא את עצמו בייחד עם חבורת חסידים המקורבים להרב רבי לוי יצחק מברדיטשב. תלמידי הרב מברדיטשב היו דנים ומשוחחים בעבודת ה' ועל דרגות גדולות של קדושה והתעלות.

עודם משוחחים והנה אזל להם מלאי הכיבוד והאוכל שהוגש במהלך הישיבה בצוותא. פנו החברים אל ר' נתן שיגש אל האופה על מנת לרכוש מתיקה, כיבוד ומיני מזונות על מנת להגיש אל החבורה.

כאשר מוהרנ"ת יוצא לדרכו אל עבר בית האופה למלא את בקשת חבריו התבונן וראה כי הוא נמצא בין חסידים טובים וכשרים, אך הרגיש כי לא לזאת הוא קיווה, ליבו עדיין לא היה שלם בקרבו.

כאשר למעשה מוהרנ"ת רק נהיה מודאג וצמא יותר בכל יום שעובר אל אותה קרבת ה' אליה הוא הוא כוסף מתחילת מסעו.

סיפור חלום ההתחזקות

בכאבו, ר' נתן שוכח ועוזב בלי משים את המטרה אשר לשמה הוא יצא. ר' נתן נכנס אל בית הכנסת הקרוב ובוכה, שופך את ליבו נוכח פני ה', מתחנן ומתפלל לה' יתברך שימלא את משאלת ליבו להרגיש התעלות ושמחה עילאית בעבודת ה', למצוא כבר את מקומו בעולם כדי לעבוד את ה' בשמחה כפי שחולם כל הזמן.

דמעותיו זולגות. הוא מתחיל לקרוא תהילים מתוך השתוקקות עצומה, השטתח על רצפת בית הכנסת וחוזר לקרוא שוב, כך כמה פעמים עד שמגיע לפרק נ', הוא משתטח על רצפת בית הכנסת ונרדם.

בשנתו חולם רבי נתן מברסלב על סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. הוא מתחיל לעלות, עולה עם כל כוחותיו אך נופל. מוהרנת לא מוותר, הוא מנסה לעלות שוב, הפעם גבוה יותר אך נופל ארצה, כך כמה פעמים, עד הפעם האחרונה בה ניסה לעלות ונפל, גופו כואב ועייף מאוד.

מוהרנ"ת מתחיל להתייאש אך לפתע מגיחה מולו דמות אברך, ופניו כמראה מלאך אלוקים, בעל פנים טובות וחמות ואומר לו "טפס שוב, אולם החזק חזק היטב!"

מוהרנ"ת קם משנתו, הוא זוכר את החלום, אך טוב יותר הוא זוכר את פני אותו אברך שראה, אותו אברך שנסח בו כוחות חדשים לנסות שוב ולהאמין שאפשר להצליח גם אחרי כל הנפילות והכאבים.

רבי נתן מברסלב נשאר עוד זמן מה אצל הרב מברדיטשב ולאחר שהרגיש מלא בנפשו בתוכן הוא חוזר אל בית אביו.

משפחתו של מוהרנ"ת בהתנגדות עזה עקב התקרבותו

את פניו לא קבלו פניהם השמחות של משפחתו, קרובי משפחתו קבלוהו בהתנגדות רבה על הדרך בה בחר וליהודים אליהם בחר להקשר, בניגוד מוחלט לדרך בה גדל והתחנך.

ר' נתן ור' נפתלי נוסעים לרבינו לברסלב

בשנת תקס"ב שמעו רבי נתן מברסלב ור' נפתלי חברו על האדמו"ר שהתיישב בעיר ברסלב הקרובה. הם גם שמעו שמדובר ברבי שמדבר דיבורים מסוג אחר, ומעודד נפשות עייפות. שמחתם הייתה רבה והם החליטו ללכת ולהכיר את הרבי בעיר ברסלב.

ר' נתן מתקרב לרבנו רבי נחמן מברסלב

וכך, לראשונה הכיר מוהרנ"ת את רבו בהווה ובעתיד רבי נחמן מברסלב, מי שיהיה רבו המובהק והרווה את נפשו העייפה והצמאה לאמונה שלימה ולקרבת ה'.

משנכנסו ר' נפתלי ור' נתן לחצו את ידיו של רבי נחמן מברסלב לקבלת שלום. רבינו השיב לר' נתן כי כבר מזה זמן מה אנחנו מכירים והנה הגיע היום בו אנו גם נפגשים.

מוהרנ"ת נזכר בחלום ההתחזקות

ר' נתן הביט ברבינו, ולאחר כמה רגעים הצליח להיזכר ולזהות כי רבי נחמן, מולו הוא ניצב כעת הוא הוא האברך שהופיעו בחלומו, עזר לו, הרים אותו, עודד אותו ונסח בו אמונה וכוחות חדשים להמשיך ולהחזיק מעמד.

ר' נתן ור' נפתלי נשארים לשבת אצל הצדיק

ר' נתן ור' נפתלי נשארו עם רבינו נחמן לשמוע דברי תורה ועבודת ה' ולכסוף לדברי תורתו.

באותה התקופה סיפר רבי נחמן מברסלב שלושה סיפורים אשר רמזו רבות לאופן והיחס שבין אדמו"ר לחסיד. בדברים אלו רמז רבי נחמן מברסלב למוהרנ"ת רבות על התקרבותו אליו.

מיד עם תחילת התקרבותם החליטו ר' נתן ור' נפתלי כי ישבתו אצל רבי נחמן מברסלב לשבת.

"בברסלב בוערת אש"

התרגשותו של מוהרנ"ת הייתה עצומה. כל כך עצומה עד אשר בחצות לילה עשה את דרכו ליערות ברסלב ושם, מתוך התרגשות ואש קודש בליבו זעק בקול גדול: " אין ברסלב ברענט א פייער, פייער מיר דאס אריין אין הארצן!" – בברסלב בוערת אש! הבער אותה בליבי!

אין ספק. רבי נתן מברסלב מצא את נחלתו, את בקשת ליבו, צמאונו התמלא עד גדות ליבו באושר. 

בתחילת התקרבותו של מוהרנ"ת השמיע רבינו את התורה "קרא אל יהושע" בליקוטי מוהרן סימן ו', בתורה זה מזכיר רבנו את הלימוד על משה, יהושע ואוהל מועד, וסיים רבינו כי בכל מקום שמזדמנים אליו הרב ותלמידו, קיימת שם בחינת משה ויהושע ואוהל מועד. כוונת רבינו היא לתלמידו החדש הרב נתן מנמירוב.

מוהרנ"ת מנצל היטב כל רגע בברסלב אצל רבו רבינו נחמן מברסלב

הימי חולפים ור' נתן לא נותן לשום רגע לחמוק מבין ידיו, כל הזמן שהיה אצל רבינו בעת הראשונה וכן בכל הפעמים האחרים כשהיה בצילו היה תמיד דבוק וצמא לדברי רבנו.

תגובת קרובי המשפחה להתקרבות מוהרנ"ת לרבי נחמן מברסלב

לאחר תקופה אצל רבנו בברסלב, ר' נתן חוזר לביתו, לנעמירוב, שם למרבה הצער לא חיכו לו הפתעות משמחות. אביו אינו אהב כלל את הדרך החדשה, ומשראה שנכנס בה יותר, אף גינה אותו על כך.

אשתו של ר' נתן, שנשארה כבר זמן ארוך לבדה רצתה להתגרש ועל אף שקיבלה מאביו של ר' נתן תמיכה בעניין, אביה, הרב דוד צבי לא הסכים לכך ואף גער בה על שהיא מוכנה לוותר על תלמיד חכם שכזה. הרי, על אף שנכנס בדרך חדשה, לומד הוא הרבה יותר ממוקדם ומוטב לה שתפרנס אותו בעצמה במיטב כוחותיה.

קשור אותי בשק שלך

המחלוקת השפיעה והקשתה מאוד על מוהרנ"ת, והלה הלך לספר לרבנו זיע"א על המחלוקות שיש לו בביתו ומשפחתו המורחבת, ענה לו רבינו "תפשתי אותך בשקי", השיב לו מוהרנת "אולם קשור אותי היטב, שלא אוכל לצאת". בכך ביקש ר' נתן שעל אף המחלוקת שמציפה אותו ולעתיד לבוא ימשיך להיות בקשר עם רבו החדש ואהוב לבל ינתקו חלילה הקשר המיוחד.

הקשר הנצחי והעמוק של רבי נחמן מברסלב לתלמידו היה בין היתר בתיעוד מאמריו והדפסת הספרים

מכאן ואילך מוהרנ"ת היה יד ימינו של רבנו זיע"א לכל דבר ועניין ובכל מצב. ר' נתן מברסלב כתב את ספרי רבנו, הכין והדפיס את הספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן" חלק א' (ובהמשך גם את חלק ב') ובמקביל כתב את הספר "ליקוטי הלכות" אשר מבוסס על דברי תורת רבנו ובהתייעצות איתו וכן על הוצאות ספרים נוספים בהמשך חייו תוך הקמת בית דפוס מיוחד להוצאת ספרי רבנו במרתף הקלויז הישן באומן הנמצא בקרבת מקום לציון רבנו ואשר בו התקבצו אנשי שלומינו לפני השואה במשך למעלה ממאה שנה בימי ראש השנה.

הראש השנה שלי עולה על הכל

רבי נתן השגיח על בקשתו המיוחדת של רבנו שיהיו אצלו על ציונו בראש השנה וכך עם השנים ובזכות כוח הרצון התארגנו חסידים מידי שנה בשנה אף לאחר מותו.

רבנו בשמחה עצומה על התקרבותו של מוהרנת

על מוהרנ"ת העיד רבינו: "מעתה איני בודד". רבי נחמן הבין שמוהרנ"ת הוא התלמיד שימשיך את דרכו במסירות נפש אמיתית ועצומה. ואמר עוד "מודה אני לה' יתברך, שהזמין לי אברך אחד שמקווה אני שעל ידו לא תאבד אף מילה משיחותי".

ספרי הקודש שכתב והוציא מתוך מסירות נפש עצומה: ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות, קיצור ליקוטי מוהר"ן, שבחי הר"ן, שיחות הר"ן, ליקוטי עצות, חיי מוהר"ן.

תיעוד מהתפילות בהילולת מורנו ורבנו הרב רבי נתן שטרנהרץ מברסלב בשנת תשפ"א
ציון רבי נתן מברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פוסטים נבחרים

אזהרת כשרות באוקראינה וברחבי אירופה

אזהרת כשרות באוקראינה

אזהרת כשרות באוקראינה וברחבי אירופה • זייפני כשרות נוכלים מנצלים בערמה יהודים שומרי כשרות בעקבות הישנות

להמשך קריאה »
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!