ראש השנה תשפ"ב

ימים
שעות
דקות
שניות

97246664766+

לתרומות

5148*

שליחת בקשות לציון

ראש השנה תשפ"ב

ימים
שעות
דקות
שניות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

רבי נתן מברסלב – מוהרנ"ת

ציון רבי נתן שטרנהרץ מברסלב תלמיד רבי נחמן מברסלב זצוקל
נשמח אם תשתפו
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

אודות רבי נתן מברסלב זיע"א המכונה גם מוהרנת, חייו ופועליו

ביום עשרה בטבת חל יום פטירת מורנו ורבנו הרב רבי נתן מברסלב ובקהילות ברסלב מקיימים בליל ההילולה סעודות ושיעורים לכבוד הילולת מוהרנת

מורהו ורבנו הרב רבי נתן שטרנהרץ מנמירוב ובשמו המקוצר מוהרנ"ת – מוהרנת (מורנו ורבנו הרב נתן) הוא תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב בחייו ולאחר פטירתו.

רבי נתן מברסלב עסק במלאכת הקודש של הפצת תורת רבינו רבי נחמן מברסלב על פי הנחיתו והכוונתו. רבי נתן עשה זאת במסירות נפש ובאמונה חזקה ונדירה ובמיוחד ובנחישות רבה. למרות היות רבי נתן התלמיד המקורב והחשוב ביותר אצל רבנו רבי נחמן מברסלב,

רבי נתן מברסלב לא היה אדמו"ר או ממשיך את האדמו"רות לאחר פטירת רבו המובהק רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, שכן רבי נחמן מברסלב אמר על עצמו כי הוא האדמור הראשון והיחיד של חסידות ברסלב – "על כסאו לא ישב זר".

רבי נתן מברסלב היה תלמיד רבנו אך לא אדמו"ר

היו מי שחשבו בסביבת מוהרנת כי הנה הוא ימשיך את שושלת האדמורות בברסלב אך רבי נתן הבהיר היטב כי האדמור היה רבינו נחמן מברסלב בלבד, הראשון והיחיד.

לידתו וצמיחתו של רבי נתן שטרנהרץ (כוכב לב ביידיש)

רבי נתן נולד בט"ו בשבט ה'תק"ם (22 בינואר 1780) לאביו רבי נפתלי הירץ שהיה סוחר אמיד ואמו חיה לאה. עוד בילדותו היה נחשב לתלמיד חכם ולעילוי היוצא מגדר הרגיל.

רבי נתן מברסלב היה ירא שמיים ובעל מידות טובות, היה ידוע בכינויו "העילוי מנעמירוב".

העילוי העניו

רבי נתן, על אף שהיה עילוי גדול, כאשר היה נשאל שאלות בלימוד היה מגיב בתשובות פשוטות ולא מראה את בקיאותו ושליטתו במחמני התורה.

נישואי מוהרנ"ת

בגיל 13.5 התחתן רבי נתן עם בתו של רבי דוד צבי "הגדול" אוירבך. במשך שנתיים נוספות שקד רבי נתן על לימודו בתורה כאשר הוא נסמך על שולחן חמיו. חמיו הועיד עברו תפקידי רבנות חשובים ואף מינה אותו למשרה חשובה ברבנות. חמיו הרב דוד צבי רווה נחת מרובה מלמדנותו וגאונותו משום שהוא ייעד עבורו את המשך תפקיד הרבנות ועורר את ציפיותיו שביום מן הימים לאחר שיבה וזקנה, ימשיך רבי נתן את דרכו ברבנות באזור.

ההתנגדות עזה נגד החסידות אצל משפחת מוהרנת

רבי נתן מברסלב גדל בין חמיו ואביו. אביו וחמיו היו מתנגדים מאוד לתנועת החסידות והם אף השתדלו ככל יכולתם למנוע ולחסום כל השפעה וחדירה של סממני חסידות ואו כל מה שיכול להיות מקושר עם תנועת החסידות.

בעקבות התנגדותם והשפעתם הרבה על חינוכו והלך חשיבתו גם רבי נתן הושפע מדעותיהם של אביו וחמיו והיה מתנגד לדרך החסידות.

לעיתים היה מוהרנ"ת יושב עם בני העיר שהיו מקורבים לדרך החסידות כאשר בינו לבינם היו וויכוחים וטיעונים כאשר הוא התנגד לחסידות ואלו השתדלו להסביר לו כי דרך החסידות טעמה טוב הוא וכי טוב שכרה.

החסר העצום של מוהרנת בעבודת ה מתוך שמחה

במשך כל אותו הזמן דבר אחד הציק מאוד לרבי נתן מברסלב בעודו מתווכח ודן איתם, והוא כאשר היו מדברים על מעלת השמחה, החיות וההתעלות בעבודת ה' אשר בליבם הייתה ניכרת מאוד, בעוד מוהרנ"ת בליבו כלל לא חש את החיות והמעלות של עבודת ה' מתוך שמחה, למרות למדנותו וגדולתו בתורה הוא היה תמיד בתחושת חוסר והעדר שמחה ורגש בעבודת ה'.

רבי נתן רצה ושאף לשמחה בתורה ובעבודת ה'

הרגשת חוסר השמחה והעדר התעלות הנפש בעבודת ה' העיקו והכאיבו מאוד למורנו רבי נתן ולא נתנו מנוח לנפשו הצמאה והמשתוקקת.

ההתקרבות לדרך החסידות

כעבור זמן החליט מוהרנ"ת לעשות מעשה וללכת לאותם רבנים ואדמו"רים מנהיגי החסידים ולנסות ולטעום מטעם החסידות, וכדי לבדוק בעצמו האם אכן יש דברים בגו ואולי ימצא במה להרוות את צמאונו בדרך עבודת ה' על פי הנהגת החסידות ודרך הבעל שם טוב ואולי ימצא מרגוע לנפשו הצמאה. 

רבי נתן מחפש רבי שידריך אותו בעבודת ה

מוהרנ"ת היה צריך לאזור כוחות ותעצומות נפש על מנת לקיים את החלטתו זו ולברר מה אכן מיוחד אצל גדולי החסידות ומתוך רצון עז למצוא לעצמו רבי גדול שיכוון ויעזור לו להתעלות בעבודת ה' מתוך שמחה ולהרוות את צמאונו הגדול.

מוהרנת לומד גדולי האדמורים

רבי נתן מברסלב יצא בדרכו למסע לא ידוע כאשר היה ברור כי במשפחתו הדברים לא יתקבלו כלל ברוח טובה. בדרכו הוא עובר אצל גדולי החסידות בדורו: הרב הק' רבי זושא מאניפולי, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי ברוך ממעזיבוז' ועוד רבים וטובים. כולם היוו עבורו מקור מים חיים של למידה והתעלות בעבודת ה'.

גם לאחר ההתקרבות לאדמו"רים הצדיקים מוהרנת עדיין מרגיש חוסר

גם לאחר התדבקתו בצדיקים ושרפי קודש עדיין הרגיש מוהרנ"ת בליבו כי אל המנוחה ואל הנחלה הוא עדיין לא הגיע.

רבי נותן הולך לקנות מיני מתיקה ומזונות

במהלך מסעות ההתקרבות מוהרנ"ת מוצא את עצמו בייחד עם חבורת חסידים המקורבים להרב רבי לוי יצחק מברדיטשוב. תלמידי רבי לוי יצחק היו דנים ומשוחחים בעבודת ה' ועל דרגות גדולות של קדושה והתעלות.

עודם משוחחים והנה אזל להם מלאי הכיבוד והאוכל שהוגש במהלך הישיבה בצוותא. בקשו מרבי נתן חבריו שיגש אל האופה על מנת לרכוש כיבוד ומיני מזונות על מנת להגיש אל החבורה.

כאשר מוהרנ"ת יוצא לדרכו אל עבר בית האופה למלא את בקשת חבריו התבונן וראה כי הוא נמצא בין חסידים טובים וכשרים, אך הרגיש כי לא לזאת הוא קיווה, ליבו עדיין לא היה שלם בקרבו.

כאשר למעשה מוהרנ"ת רק נהיה מודאג וצמא יותר בכל יום שעובר אל אותה קרבת ה' אליה הוא הוא כוסף מתחילת מסעו.

סיפור חלום ההתחזקות

בכאבו, רבי נתן שוכח ועוזב בלי משים את המטרה אשר לשמה הוא יצא. רבי נתן נכנס אל בית הכנסת הקרוב ובוכה, שופך את ליבו נוכח פני ה', מתחנן ומתפלל לה' יתברך שימלא את משאלת ליבו להרגיש התעלות ושמחה עילאית בעבודת ה', למצוא כבר את מקומו בעולם כדי לעבוד את ה' בשמחה כפי שחולם כל הזמן.

דמעותיו זולגות. הוא מתחיל לקרוא תהילים מתוך השתוקקות עצומה, השטתח על רצפת בית הכנסת וחוזר לקרוא שוב, כך כמה פעמים עד שמגיע לפרק נ', הוא משתטח על רצפת בית הכנסת ונרדם.

בשנתו חולם רבי נתן מברסלב על סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. הוא מתחיל לעלות, עולה עם כל כוחותיו אך נופל. רבי נתן לא מוותר, הוא מנסה לעלות שוב, הפעם גבוה יותר אך נופל ארצה, כך כמה פעמים, עד הפעם האחרונה בה ניסה לעלות ונפל, גופו כואב ועייף מאוד.

מוהרנ"ת מתחיל להתייאש אך לפתע מגיחה מולו דמות אברך, ופניו כמראה מלאך אלוקים, בעל פנים טובות וחמות ואומר לו "טפס שוב, אולם החזק חזק היטב!"

רבי נתן קם משנתו, הוא זוכר את החלום, אך טוב יותר הוא זוכר את פני אותו אברך שראה, אותו אברך שנסח בו כוחות חדשים לנסות שוב ולהאמין שאפשר להצליח גם אחרי כל הנפילות והכאבים.

רבי נתן מברסלב נשאר עוד זמן מה אצל הרבי מברדיטשוב ולאחר שהרגיש מלא בנפשו בתוכן הוא חוזר אל בית אביו.

משפחתו של מוהרנת בהתנגדות עזה עקב התקרבותו

את פניו לא קבלו פניהם השמחות של משפחתו, קרובי משפחתו קבלוהו בהתנגדות רבה על הדרך בה בחר וליהודים אליהם בחר להקשר, בניגוד מוחלט לדרך בה גדל והתחנך.

רבי נתן ורבי נפתלי נוסעים לרבי נחמן מברסלב

בשנת תקס"ב שמעו רבי נתן מברסלב ורבי נפתלי חברו על הרבי שהתיישב בעיר ברסלב הקרובה. רבי כזה שמדבר דיבורים מסוג אחר, הוא מדבר ועוסק רק בדברים רוחניים. שמחתם היתה רבה והם החליטו ללכת ולהכיר את הרבי בעיירה ברסלב.

רבי נתן מתקרב לרבנו נחמן מברסלב

וכך, לראשונה הכיר מוהרנ"ת את רבו בהווה ובעתיד רבי נחמן מברסלב, מי שיהיה רבו המובהק והרווה את נפשו העייפה והצמאה לאמונה שלימה ולקרבת ה'.

משנכנסו רבי נפתלי ורבי נתן לחצו את ידיו של רבי נחמן מברסלב לקבלת שלום. רבי נחמן השיב לרבי נתן כי מזה זמן מה שהם מכירים והנה הגיע היום בו הם נפגשים.

רבי נתן נזכר בחלום ההתחזקות

רבי נתן הביט ברבו רבי נחמן מברסלב, ולאחר כמה רגעים הצליח לזהות כי רבי נחמן, מולו הוא ניצב כעת הוא הוא האברך שהופיעו בחלומו עזר לו, הרים אותו, עודד אותו ונסח בו אמונה וכוחות חדשים להמשיך ולהחזיק מעמד.

רבי נתן ורבי נפתלי נשארים לשבת אצל הצדיק

רבי נתן ורבי נפתלי נשארו עם רבי נחמן לשמוע דברי תורה ועבודת ה' ולכסוף לדברי תורתו.

באותה התקופה סיפר רבי נחמן מברסלב שלושה סיפורים אשר רמזו רבות לאופן והיחס שבין רבי וחסיד. בדברים אלו רמז רבי נחמן מברסלב למוהרנ"ת רבות על התקרבותו אליו.

מיד עם תחילת התקרבותם החליטו רבי נתן ורבי נפתלי כי ישבתו אצל רבנו נחמן מברסלב לשבת.

"בברסלב בוערת אש" קרא רבי נתן והכריז

התרגשותו של רבי נתן הייתה עצומה. כל כך עצומה עד אשר בחצות לילה עשה את דרכו ליערות ברסלב ושם, מתוך התרגשות ואש קודש בליבו זעק בקול גדול: " אין ברסלב ברענט א פייער, פייער מיר דאס אריין אין הארצן" בברסלב בוערת אש! הבער אותה בליבי!

אין ספק. רבי נתן מברסלב מצא את נחלתו, את בקשת ליבו, צמאונו התמלא עד גדות ליבו באושר. 

בתחילת התקרבותו של רבי נתן השמיע רבינו את התורה "קרא אל יהושע" בליקוטי מוהרן סימן ו', בתורה זה מזכיר רבנו את הלימוד על משה, יהושע ואוהל מועד, וסיים רבינו כי בכל מקום שמזדמנים אליו הרב ותלמידו, קיימת שם בחינת משה ויהושע ואוהל מועד. כוונת רבינו היא לתלמידו החדש רבי נתן.

רבי נתן מנצל היטב כל רגע בברסלב אצל רבנו רבי נחמן מברסלב

הימי חולפים ורבי נתן לא נותן לשום רגע לחמוק מבין ידיו, כל הזמן שהיה אצל רבינו בעת הראשונה וכן בכל הפעמים האחרים כשהיה בצילו היה תמיד דבוק וצמא לדברי רבנו.

תגובת קרובי המשפחה להתקרבות מוהרנת לרבי נחמן מברסלב

לאחר תקופה אצל רבנו בברסלב, רבי נתן חוזר לביתו, לנעמירוב, שם למרבה הצער לא חיכו לו הפתעות משמחת. אביו אינו אהב כלל את הדרך החדשה, ומשראה שנכנס בה יותר, אף גינה אותו על כך.

אשתו של רבי נתן, שנשארה כבר זמן ארוך לבדה רצתה להתגרש ועל אף שקיבלה מאביו של רבי נתן תמיכה בעניין, אביה, רבי דוד צבי לא הסכים לכך ואף גער בה שעל תלמיד חכם כזה היא מוכנה לוותר, על אף שנכנס בדרך חדשה ולומד הרבה יותר ממוקדם מוטב לה שתפרנס אותו בעצמה במיטב כוחותיה.

קשור אותי בשק שלך

המחלוקת השפיעה מאוד על רבי נתן, והלה הלך לספר לרבנו על המחלוקת שיש לו בביתו ומשפחתו המורחבת, ענה לו רבינו "תפשתי אותך בשקי", השיב לו רבי נתן "אולם קשור אותי היטב, שלא אוכל לצאת". בכך ביקש רבי נתן שעל אף המחלוקת שמציפה אותו ולעתיד לבוא ימשיך להיות בקשר עם רבו החדש ואהוב לבל ינתקו חלילה הקשר המיוחד.

הקשר הנצחי והעמוק של רבי נחמן מברסלב לרבי נתן בין היתר בתיעוד והדפסת הספרים

מכאן ואילך רבי נתן היה יד ימינו של רבנו לכל דבר ועניין ובכל מצב. רבי נתן מברסלב כתב את ספרי רבנו, הכין והדפיס את הספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן חלק א' (ובהמשך גם את חלק ב') ובמקביל כתב את הספר "ליקוטי הלכות" אשר מבוסס על דברי תורת רבנו ובהתייעצות איתו וכן על הוצאות ספרים נוספים בהמשך חייו תוך הקמת בית דפוס מיוחד להוצאת ספרי רבנו וכלה בקלויז הישן שבאומן ליד ציון רבנו שבו התפללו במשך למעלה ממאה שנה את התפילות של ראש השנה ושאר ימות החול והחגים.

הראש השנה שלי עולה על הכל

רבי נתן השגיח על בקשתו המיוחדת של רבנו שיהיו אצלו על ציונו בראש השנה וכך עם השנים ובזכות כוח הרצון התארגנו חסידים מדיי שנה בשנה אף לאחר מותו

רבנו בשמחה עצומה על התקרבותו של מוהרנת

על מוהרנת העיד רבנו: "מעתה איני בודד" כי ידע רבנו שרבי נתן הוא התלמיד שימשיך את דרכו במסירות נפש אמיתית ועצומה. ואמר עוד "מודה אני לה' יתברך, שהזמין לי אברך אחד שמקוה אני שעל ידו לא תאבד אף מילה משיחותי".

ספרי הקודש שכתב והוציא מתוך מסירות נפש עצומה: ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות, קיצור ליקוטי מוהר"ן, שבחי הר"ן, שיחות הר"ן, ליקוטי עצות, חיי מוהר"ן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

טיול נשים לאומן

לקבלת פרטים

טל: 04-6196571
נושאים קשורים

פוסטים נבחרים

error: אופס ... התוכן מוגן.