זמני סגירה ופתיחת עזרת הנשים בציון רבי נחמן מברסלב באומן

לקראת הקיבוץ בשבת חנוכה מצורפים זמני סגירת ופתיחת עזרת הנשים בציון רבי נחמן מברסלב באומן. סגירת עזרת הנשים בציון ביום חמישי (ליל שישי – אור לשישי)  כ"ד – כ"ה כסלו נר ראשון (10/12/2020) בשעה 21:00 ערב. פתיחת עזרת הנשים בציון ביום ראשון כ"ז כסלו (13/12/2020) 17:00 ערב.