ימים
שעות
דקות
שניות

פדיון נפש

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

לעשות פדיון נפש בציון רבי נחמן מברסלב באומן

מה זה פדיון נפש?

הפדיון ממתיק את הדין ומסוגל לבטל גזרות, צרות, מצוקות וקשיים השורים על האדם ולהביא מרפא לגוף ולנפש כמו גם הצלחה, ברכה וישועה ברוחניות ובגשמיות.

מה המקור של מנהג הפדיון?

הפדיון הוא תיקון קדוש אותו הנהיגו צדיקי הדורות, המקובלים וגדולי החסידות.

פדיון נפש ברסלב

רבי נחמן מברסלב זצוק"ל עשה פדיונות והוא אף הרחיב בכמה הזדמנויות על מעלת הפדיון כמובא באריכות בספריו הקדושים ליקוטי מוהר"ן, שיחות הר"ן ועוד.

מתי עושים פדיון נפש?

עושים פדיון כשצריך להמתיק את הדינים השורים על האדם וחלילה במצב של קושי, צרה או מצוקה.

רבי נחמן מלמד כי במצבים רפואיים מורכבים צריך לעשות פדיון המסוגל לרפואה.
רבי נחמן אומר כי – "אחר ההמתקה והפדיון, אז דיקא טוב לרפאות החולה על ידי רפואות, כי אזי דיקא אחר הפדיון וההמתקה יש רשות לרופא לרפאות" (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ג').

מה הם הזמנים שצריך לעשות פדיון?

רבנו היה עושה לתלמידיו פדיון נפש בערב ראש השנה, גם בימינו, כלל חסידי ברסלב נותנים עבור פדיון נפש בערב ראש השנה.

יש הנותנים פדיון בזמנים שהשמחה שרויה, יום הולדת (אני היום ילדתיך, שאל ממני ואתנה), לפני נסיעה, עסקה, תהליך אישי או משפחתי מיוחד ובמצבים רפואיים.

זמנים מיוחדים ומסוגלים לפדיון והמתקת הדין

ראוי לעשות פדיון בערב ראש השנה וערב יום הכיפורים כנהוג בכל תפוצות ישראל, להתחיל שנה וברכותיה, שנה חדשה מתוקה ומבורכת.

בימים אלו דנים את האדם למשך השנה בכל העניינם, ברוחניות ובגשמיות, בבריאות ופרנסה ועוד.

זמנים נוספים לתת פדיון

נוהגים לעשות גם פדיון להמתקת הדין בהושענה רבה ובזאת חנוכה ויש הנוהגים לתת פדיון בימי הילולת צדיקים.

האם הפדיון נעשה עבור כל אחד בנפרד?

הפדיון הוא אישי ונעשה בפרטיות עבור כל אחד ואחת.

מה הוא הזמן המתאים לעשות פדיון נפש?

עושים את הפדיון בכל יום ובדגש לזמני הרחמים ובעת רצון המסוגלים, כמובא בכתבי רבנו זיע"א.

האם צריך להיות נוכח בשעת הפדיון?

האדם שעושים עבורו את הפדיון לא צריך להיות נוכח, הפדיון נעשה באמצעות מעותיו של מבקש הפדיון.
*לפני עריכת הפדיון מקנים ומזכים את המטבעות עבור מבקש הפדיון.

האם פדיון נפש צריך להיות בתשלום?

כן! צריך לתת ולשלם מעות (כסף) עבור הפדיון.
רבי נחמן מברסלב כתב בספר המידות, ערך המתקת דין סעיף ס"ו – "צריך ליתן ממון על פדיון".
ובסעיף מ"ט באותו ערך כתב רבי נחמן "גם המעות שנותנין לצדיק, הנתינה בעצמה ממתיק הדין".
הפדיון נעשה באמצעות מעות לצדקה, על ידי נתינת הכסף לפדיון נפדית הנפש ונמתק הדין בשורשו העליון וגזירות מתהפכות לרחמים ללא תערובת דין.

מה העלות של פדיון נפש?

הפדיון נעשה בהתאם למצבו של המבקש ובהתאם ליכולותיו, בכתבי רבי נחמן מברסלב לא נתנה הנחיה הקובעת את העלות והמחיר הנדרש עבור עבור הפדיון.

מה צריכים לעשות מי שעורכים עבורם את הפדיון?

הפדיון הוא מסוגל מאוד ומעלתו גדולה ורבה, כפי שהעיד על כך רבי נחמן מברסלב בכמה מקומות בכתביו ובהזדמנויות שונות במהלך הנהגתו את תלמידו.

מי קבע את סדר הפדיון?

הפדיון נעשה על פי סוד אותו גילה ותיקן רבי נחמן מברסלב ונמצא בכתב יד קודשו זצוק"ל וזה הוא נוסח הפדיון הנהוג ברוב תפוצות ישראל ובמיוחד אצל חסידי ברסלב המתחיל "מעות ואת היקום".

מי עושה את הפדיון?

את הפדיון עושה הרב שליח הציבור והגבאי המשמש בקודש ומזכיר את הבקשות והתפילות של עם ישראל בציון הצדיק רבי נחמן מברסלב זיע"א באומן.

איפה עושים פדיון נפש?

את הפדיון עושים על קברו של רבי נחמן מברסלב באומן, תוך הכנה רוחנית מתאימה ובהתקשרות לצדיק האמת השוכן במקום, לאחר הכנה וטבילה במקוה.

מה עושים עם דמי הפדיון?

דמי הפדיון נמסרים לקופת רבי נחמן מברסלב ולכבוד נשמתו זיע"א.

דמי הפדיון נמסרים להקדש עבור החזקת קבר הצדיק באומן לטובת ורווחת המתפללים והמבקרים המקיימים את העצות והתיקונים הקדושים על קברו זצוק"ל באומן.

סדר הפדיון -איך עושים פדיון נפש?

השמש הממונה בקברו של רבי נחמן מברסלב מקבל את השם לפדיון.
הפדיון נעשה לאחר הכנה – טבילה במקווה ותפילה.
גבאי הציון המשמש בקודש מקנה אתדמי המעות עבור מבקש הפדיון.
בטרם יחל את אמירת נוסח הפדיון יניח את ידיו על המעות (דמי הצדקה עבור הפדיון).
עשיית הפדיון כפי שגילה רבי נחמן מברסלב עם שמות המבקשים ושמות הורי המבקשים להמתקת הדין.
לאחר הפדיון, מעות הצדקה נמסרים אל קופת רבי נחמן מברסלב.

כיצד ניתן למסור את המעות עבור הפדיון?

את הבקשה והמעות עבור הפדיון אפשר להעביר כאן באתר באמצעות תרומה מאובטחת עם כרטיס אשראי.

הרחבה ומידע נוסף

פדיון נפש ברסלב למידע נוסף, מקורות והרחבה על הסגולות ומעלת הפדיון מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב ותלמידיו לחצו כאן.

ערב ראש השנה פדיון נפש
פדיון נפש זאת חנוכה
פדיון נפש
פדיון להמתקת הדין

מסירת מעות עבור עריכת פדיון נפש:

error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!