ראש השנה תשפ"ה בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ה בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

פדיון נפש בערב ראש השנה

הנהגת רבי נחמן מברסלב לעשות פדיון נפש בערב ראש השנה

בערב ראש השנה נהגו לבוא בחיי רבי נחמן מברסלב ולתת לו את הקוויטלאך – הצעטליך (פתקאות) וכן מעות (כסף) עבור פדיון נפש.

הנהגת רבי נחמן מברסלב לעשות פדיון נפש בערב ראש השנה

מה מקור המנהג לתת פדיון נפש בערב ראש השנה?

בערב ראש השנה נהגו לבוא בחיי רבי נחמן מברסלב ולתת לו את הקוויטלאך – הצעטליך (פתקאות) וכן מעות (כסף) עבור פדיון נפש.

*ערב ראש השנה הוא יום כ"ט אלול – היממה האחרונה של השנה ועד לזמן כניסת החג ראש השנה.

הנהגת רבנו זיע"א – פדיון נפש ערב ראש השנה

רבי נחמן מברסלב זצוק"ל היה מקבל מתלמידיו את המעות לעשות פדיון נפש בערב ראש השנה.

ערב ראש השנה ראוי לתת פדיון

רבי נחמן מברסלב כותב "ערב ראש השנה ראוי לתן על פדיון" (שיחות הר"ן רי"ד).

תיעוד הנהגת רבנו נחמן מברסלב בערב ראש השנה כפי שכתב רבי נתן זצוק"ל

בערב ראש השנה האחרון באומין (באומן) עמדנו לפניו בעת שנתנו לו הצעטליך [קויטלאך] (פתקאות) שלנו ומעות על פדיון. אז שאל על איש אחד מנעמריב שלא בא על ראש השנה. והתחיל רבי נפתלי לתרצו ולא קבל הדברים, והקפיד עליו מאד (חיי מוהר"ן ת"ו).

החביבות אצל חסידי ברסלב לתת בערב ראש השנה פדיון וצדקה אצל רבנו

אנ"ש (אנשי שלומנו) היו אומרים בדרך צחות שבימי ראש השנה רבינו פתח לנו את הלב ואת הכיסי מעות (הארנקים) כי אין לשער את רוב הצדקות והפדיונות שחילקו אנ"ש בערב ראש השנה, כי חילקו הרבה יותר משהיה ביכלותם (מעבר ליכולתם).

והיו גם מאנ"ש שהיה להם כיס (ארנק) צדקה מיוחד שהכינו וחסכו מפיהם במהל כל השנה מדי יום כדי לזכור את הראש השנה יום יום (ע"פ הספר "הדרך לצדיק" י. צ. שפירא).

נוהגים לתת פדיון נפש בערב ראש השנה ובערב יום כיפור

https://youtu.be/e09woLhho5c
תיקון הכללי העולמי – פדיון נפש ערב ראש השנה
https://rabenu.org/תיקון-הכללי/
לאמירת התיקון הכללי
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!