לכבד את המקומיים

חשוב להתנהג בדרך ארץ כלפי תושבי אומן ולהימנע מכל פגיעה ברגשות התושבים ואזרחים מקומיים. במספר הזדמנויות צעירים וקלי דעת הזיקו לסמלים החשובים לתושבי המקום וגרמו בכך לפגיעה ברגשות תושבי המקום ולהתפתחויות מסוכנות ולכעסים מיותרים. בשנים האחרונות התרחשו מספר מקרים של פגיעה בסמלים שחשובים לתושבי המקום. חשוב לדעת, כי פגיעה בסמלים אלו הובילו למתיחות רבה באזור … המשך לקרוא לכבד את המקומיים