ראש השנה תשפ"ב בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ב בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת תולדות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע

נשמח אם תשתפו

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

ליקוטי הלכות על פרשת השבוע פרשת תולדות מרבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב.

ליקוטי הלכות יורה דעה א' הלכות יין נסך ד' סעיף כ"ה

וזהו וידו אוחזת בעקב עשו, בעקב דייקא כשיתגבר עשו בסוף הגלות בעקבות משיחא וירצה לדרוס בעקבו על ראש ישראל בבחי' הגדיל עלי עקב, אז דייקא וידו בחי' אמונה בחי' תפלה בחי' ויהיה ידיו אמונה וכו' פרישן בצלו.
אוחזת בעקבו להפילו ולהשפילו על ידי זה כי אין כחנו אלא בפה לתפוס אומנות אבותינו לצעוק אליו ית' מכל מקום שהוא.

ליקוטי הלכות חושן משפט ב' הלכות אומנין ד' סעיף ל"ד

ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי צידה: בראשית כ"ז ג'

וצא השדה וצודה לי צידה. ועל כן רצה יצחק לברך את עשו ע"י שיצא השדה ויביא לו מטעמים לאכול כ"ש וצא השדה וצודה לי ציד וכו' והביאה לי ואוכלה בעבור תברכך נפשי.
כי עשו רימה את אביו עד שהיה סבור שאינו רשע וע"כ רצה יצחק לשלוח את עשו השדה דייקא שיביא לו לאכול משם כדי שיכניס השפע והאכילה מחוץ לפנים ועל ידי זה יהיה ראוי לקבל הברכות.

כי באמת מי שהוא איש כשר ומאמין בצדיקים ומחזיק אותם אזי לפעמים הוא מעלה גדולה מה שיוצא לחוץ לשדה לעסוק בעסקי מלאכה ומשא ומתן, כי כל כוונתו אינו להיות איש שדה ח"ו רק הוא יוצא לפי שעה בשביל פרנסה כדי שיכניס השפע והפרנסה מחוץ לפנים ע"י שיתן להצדיק לאכול ואזי הוא ראוי לברכה בוודאי.

כי א"א להכניס הפרנסה מחוץ לפנים כ"א ע"י בחי' ברית ושבת שהוא אמונה ואמונה היא מקור הברכות שמשלים כל הברכות וכדו' כ"ש שם. וע"כ סבר יצחק שעשו הוא בבחי' זאת וע"כ אמר לו צא השדה שיצא רק לפי שעה וצודה לי ציד שכל כוונתו יהיה רק בשביל אביו הצדיק כדי שיתן להצדיק לאכול כי אכילת הצדיק הוא בבחי' לחם הפנים.

מי שיוצא ומביא להצדיק לאכול ומפרנס אותו בוודאי אשרי לו והוא ראוי בוודאי לכל הברכות

ציון רבי נתן מברסלב מחבר ליקוטי הלכות
ציון רבי נתן מברסלב מחבר ליקוטי הלכות

ומי שיוצא לחוץ ועוסק במו"מ ומביא להצדיק לאכול ומפרנס אותו בוודאי אשרי לו והוא ראוי בוודאי לכל הברכות כי דייקא עי"ז מכניס השפע מחוץ לפנים מאחר שמפרנס ומאכיל את הצדיק שאכילתו בבחי' לחם הפנים שעי"ז מכניסין השפע לפנים וכ"ש שם:

ותיקון האמונה שהוא שלימות כל הברכות שע"י כל זה עושין ומתקנים נפשות טובים שעל ידי זה זוכין שיכניס השפע והפרנסה מחוץ לפנים כנ"ל שזהו בחי' וצא השדה וצודה לי ציד והביאה לי ואכלה, שילך לשדה לחוץ כדי להביא פרנסה ואכילה להצדיק וכנ"ל. ואז היה בוודאי ראוי לקבל הברכות שכולם נשלמים ונמשכים ע"י אמונה שתלויה בתקון הברית וכנ"ל.

אבל באמת עשו היה רחוק מזה בתכלית כי עשו היה איש שדה ממש שהי' רק בחוץ ולא רצה ליכנוס לפנים לתוך הקדושה כלל וע"כ כתיב וילך עשו השדה לצוד ציד להביא אף מהגזל כשרז"ל. וזהו שיצחק אמר לו צא השדה כאלו כל ישיבתו וקביעתו בפנים רק שיצא השדה לפי שעה ועל כן הזכיר לשון יציאה. אבל בעשו כתיב וילך עשו השדה לשון הליכה כי באמת לא היתה נחשבת אצלו ליציאה כלל רק להליכה כי שם בשדה עיקר מקומו וע"כ הזכיר הכתוב אצלו לשון הליכה ולא לשון יציאה כי אינה נחשב אצלו ליציאה מאחר ששם מוקמו כי הוא חיצוני ממש.

ועל כן באמת לא קיבל הברכות כי לא חפץ בברכה ותרחק ממנו. רק יעקב קיבל הברכות כי היה איש תם יושב אהלים, איש תם דייקא כי זכה לאמונה שלימה שהוא בחי' איש תם בחי' תמימות ושלימות כי עיקר שלימות כל הדברים וכל הברכות היא האמונה כנ"ל וע"כ נאמר ביעקב בעת שקיבל הברכות ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו וכו' כריח שדה דייקא שהוא בחי' שדה דקדושה בחי' שדה גן עדן שהוא בחי' חקל תפוחין קדישין (שדה תפוחים דקדושה) שהוא בח'י קדושת שבת שמעלין אז משדה לבית שכל זה הוא היפך השדה של עשו שהיה איש שדה כי יעקב זכה לשמירת הברית ואמונה בחי' שבת שעי"ז זכה לקבל הברכות כי זכה להכניס השפע מחוץ לפנים ע"כ נסמך מיד אחר כריח שדה אשר ברכו ה'.

ויתן לך האלקים מטל השמים וכו' שהם הברכות שקיבל ע"י תיקון השדה דייקא. כי כשזוכין לתקן בחי' שדה להעלות משדה לבית שזהו בחי' קבלת שבת בחי' לכה דודי נצא השדה אז זוכין על ידי זה דייקא לקבל כל הברכות שנמשכין משבת אמונה שהיא מקור הברכה כנ"ל וכמובא בכוונות שבת שיש שדה דסט"א (צד אחר) ויש שדה דקדושה וכו' ע"ש:

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!