ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת תולדות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נָא וְנָא יְדִידֵינוּ אַחֵינוּ! חִזְּקוּ וְאִמְצוּ לְהַחְזִיק בֵּית אֲדוֹנֵינוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ! (מתוך מכתב הפטירה של מוהרנ"ת)

בימים קשים אלו, בעיצומה של מלחמה והתמודדות קיומית מוחשית, בואו ותקחו חלק בהחזקת ציונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, ובוודאי שזכות הצדיק תגן בעדכם לעד.

דברי תורה וחיזוק נפלאים מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות על פרשת השבוע פרשת תולדות מרבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת תולדות מתוך חלק יורה דעה א' הלכות יין נסך ד' אות כ"ה

וזהו וידו אוחזת בעקב עשו, 'בעקב' דייקא. כשיתגבר עשיו בסוף הגלות בעקבות משיחא וירצה לדרוס בעקבו על ראש ישראל בבחינת 'הגדיל עלי עקב', אז דייקא וידו בחינת אמונה בחינת תפילה בחינת ויהיה ידיו אמונה וכו' פרישן בצלו, אוחזת בעקבו להפילו ולהשפילו על ידי זה כי אין כוחנו אלא בפה לתפוס אומנות אבותינו לצעוק אליו יתברך מכל מקום שהוא.

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת תולדות מתוך חלק חושן משפט ב' הלכות אומנין ד' אות ל"ד

ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד: (בראשית כ"ז ג')

וצא השדה וצודה לי ציד. ועל כן רצה יצחק לברך את עשיו על ידי שייצא השדה ויביא לו מטעמים לאכול כמו שכתוב וצא השדה וצודה לי ציד וכו' והביאה לי ואוכלה בעבור תברכך נפשי.

כי עשיו רימה את אביו עד שהיה סבור שאינו רשע, ועל כן רצה יצחק לשלוח את עשו השדה דייקא שיביא לו לאכול משם כדי שיכניס השפע והאכילה מחוץ לפנים ועל ידי זה יהיה ראוי לקבל הברכות.

כי באמת מי שהוא איש כשר ומאמין בצדיקים ומחזיק אותם אזי לפעמים הוא מעלה גדולה מה שיוצא לחוץ לשדה לעסוק בעסקי מלאכה ומשא ומתן, כי כל כוונתו אינו להיות איש שדה ח"ו, רק הוא יוצא לפי שעה בשביל פרנסה כדי שיכניס השפע והפרנסה מחוץ לפנים על ידי שיתן להצדיק לאכול ואזי הוא ראוי לברכה בוודאי.

כי א"א להכניס הפרנסה מחוץ לפנים כי אם ע"י בחינת 'ברית ושבת' שהוא אמונה ואמונה היא מקור הברכות שמשלים כל הברכות וכדו' כ"ש שם. וע"כ סבר יצחק שעשו הוא בבחינה זאת, וע"כ אמר לו צא השדה שיצא רק לפי שעה וצודה לי ציד שכל כוונתו יהיה רק בשביל אביו הצדיק כדי שיתן להצדיק לאכול כי אכילת הצדיק הוא בבחינת לחם הפנים.

מי שיוצא ומביא להצדיק לאכול ומפרנס אותו בוודאי אשרי לו והוא ראוי בוודאי לכל הברכות

ומי שיוצא לחוץ ועוסק במשא ומתן ומביא להצדיק לאכול ומפרנס אותו בוודאי אשרי לו והוא ראוי בוודאי לכל הברכות כי דייקא על ידי זה מכניס השפע מחוץ לפנים מאחר שמפרנס ומאכיל את הצדיק שאכילתו בבחינת לחם הפנים שעל ידי זה מכניסין השפע לפנים וכ"ש שם:

ותיקון האמונה שהוא שלימות כל הברכות שע"י כל זה עושין ומתקנים נפשות טובים שעל ידי זה זוכין שיכניס השפע והפרנסה מחוץ לפנים כנ"ל שזהו בחינת וצא השדה וצודה לי ציד והביאה לי ואכלה, שילך לשדה לחוץ כדי להביא פרנסה ואכילה להצדיק וכנ"ל. ואז היה בוודאי ראוי לקבל הברכות שכולם נשלמים ונמשכים ע"י אמונה שתלויה בתקון הברית וכנ"ל.

אבל באמת עשיו היה רחוק מזה בתכלית כי עשיו היה איש שדה ממש שהיה רק בחוץ ולא רצה ליכנוס לפנים לתוך הקדושה כלל ועל כן כתיב 'וילך עשו השדה לצוד ציד' להביא אף מהגזל כמו שאמרו רז"ל.

וזהו שיצחק אמר לו 'צא השדה' כאלו כל ישיבתו וקביעתו בפנים רק שיצא השדה לפי שעה ועל כן הזכיר לשון יציאה. אבל בעשיו כתיב 'וילך עשו השדה' לשון הליכה כי באמת לא הייתה נחשבת אצלו ליציאה כלל רק להליכה כי שם בשדה עיקר מקומו וע"כ הזכיר הכתוב אצלו לשון הליכה ולא לשון יציאה כי אינה נחשב אצלו ליציאה מאחר ששם מוקמו כי הוא חיצוני ממש.

ועל כן באמת לא קיבל הברכות כי לא חפץ בברכה ותרחק ממנו. רק יעקב קיבל הברכות כי היה איש תם יושב אהלים, איש תם דייקא כי זכה לאמונה שלימה שהוא בחינת איש תם בחינת תמימות ושלימות כי עיקר שלימות כל הדברים וכל הברכות היא האמונה כנ"ל.

ועל כן נאמר ביעקב בעת שקיבל הברכות 'ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו' וכו' כריח שדה דייקא שהוא בחינת שדה דקדושה בחינת שדה גן עדן שהוא בחינת חקל תפוחין קדישין (שדה תפוחים דקדושה) שהוא בחינת קדושת שבת שמעלין אז משדה לבית. שכל זה הוא היפך השדה של עשו שהיה איש שדה כי יעקב זכה לשמירת הברית ואמונה בחינת שבת שעל ידי זה זכה לקבל הברכות כי זכה להכניס השפע מחוץ לפנים ע"כ נסמך מיד אחר כריח שדה אשר ברכו ה'.

ויתן לך האלקים מטל השמים וכו' שהם הברכות שקיבל ע"י תיקון השדה דייקא. כי כשזוכין לתקן בחינת שדה להעלות משדה לבית שזהו בחי' קבלת שבת בחי' לכה דודי נצא השדה אז זוכין על ידי זה דייקא לקבל כל הברכות שנמשכין משבת אמונה שהיא מקור הברכה כנ"ל וכמובא בכוונות שבת שיש שדה דסט"א (צד אחר) ויש שדה דקדושה וכו' ע"ש:

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת תולדות
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

מדריך אומן תשפ"ג חלק 2

בימים הקרובים יחולק בנקודות ההפצה: מדריך אומן תשפ"ג חלק 2 בס"ד בימים הקרובים יגיע למוקדי ההפצה

להמשך קריאה »
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!