ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת לך לך

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע

נשמח אם תשתפו

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נָא וְנָא יְדִידֵינוּ אַחֵינוּ! חִזְּקוּ וְאִמְצוּ לְהַחְזִיק בֵּית אֲדוֹנֵינוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ! (מתוך מכתב הפטירה של מוהרנ"ת)

בימים קשים אלו, בעיצומה של מלחמה והתמודדות קיומית מוחשית, בואו ותקחו חלק בהחזקת ציונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, ובוודאי שזכות הצדיק תגן בעדכם לעד.

דברי תורה וחיזוק מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת לך לך מרבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת לך לך מתוך חלק אורח חיים ג' הלכות שבת ז' אות ע"ה:

וזה בחינת ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ובית אביך אל הארץ וכו' ואעשך לגוי גדול וכו':

כי מבואר לעיל מה שכתוב שם בהתורה הנ"ל ענין הג' מצוות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ ישראל שהם להכרית זרע עמלק ולמנות מלך ולבנות בית הבחירה וכו'

שהם בחינת ג' נקודות הנ"ל שהם בחינת תשובה וכו' עיין שם.

כי עיקר התשובה מובא בדבריו ז"ל שהוא בבחינת זרקא דאיזדריקת לאתר דאתנטילת מתמן שצריכין לצאת מכל המקומות שנתעה לשם ולשוב למקור שנחצב נשמתו משם.

כי כל אחד מישראל שורש נשמתו גבוה מאד מאד כמבוא, רק שירדה לארציות וגשמיות זה העולם בשביל הבחירה כדי שדייקא על ידי זה תשוב למקורה בשלימות נפלא וכו'.

וכל אדם שבעולם מגדול ועד קטן בהכרח שיעבור עליו כמה וכמה הרפתקאות וכו'. שכולם הם בחינת נסיונות וצירופים ועליות וירידות בלי שיעור.

וכל כוונת השם יתברך לטובה. כי כל מה דעביד רחמנא לטב עביד. כי כל כוונתו יתברך הכל כדי שעל ידי זה דייקא יעלה מכל המקומות שירד לשם לברר משם מה שיברר עד שיבא למקום מנוחתו למקור נשמתו וכו' כנ"ל. וכל הצרופים והנסיונות הם בחינת מלחמת עמלק כנ"ל.

וזהו שאמר השם יתברך לאברהם שמרמז בזה לכל אדם שבעולם "לך לך" שמזהיר את האדם שילך לעצמו.

כי עצם האדם מה שנקרא אני, הוא רק הנשמה (כמו שכתוב בהתורה חב"ח סימן כ"ב ליקוטי מוהר"ן חלק א'). וכן כשמדברין עם האדם לנוכח ואומרים לו אתה או לך. עיקר הכוונה על הנשמה שהוא עצם האדם כידוע. וזהו שמזהרת התורה את האדם. "לך לך" שתלך לך לעצמך. היינו למקור נשמתך שכל הילוכך ונסיעתך וכל דרכיך בזה העולם בכולם תכווין לילך לך בעצמך היינו למקור נשמתך שזה עיקר עצם האדם שמדברים עמו כנ"ל.

וזהו מארצך, מארצך דייקא. היינו מתוך ארציות וגשמיות שלך לאיזה ארציות וגשמיות שירדת לשם שנדמה לך שקשה לצאת משם. אף על פי כן אתה צריך להתגבר לילך מתוך ארצך דייקא לילך לך לנשמתך וכו' כנ"ל וזהו וממולדתך איך שנולדת באיזה גשמיות שנולדת אף על פי שגם זה מונע גדול כמו שכתב דוד הן בעוון חוללתי וכו' אף על פי כן אתה מורכח לילך ממולדתך דייקא לילך לך דייקא כנ"ל.

ומבית אביך שהם המשפחה והשכנים וקרוביו ומיודעיו שמגודל ביניהם שגם מהם יש כמה וכמה מניעות לעבודת השם יתברך שמונעים בכמה דרכים. לפעמים בגשמיות. ולפעמים על ידי דעותיהם וסברותיהם ההפוכות מן האמת מכולם אתה צריך לצאת ולילך לך לנשמתך כנ"ל.

כי אתה צריך להאמין שבודאי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו. ובודואי יש לך כח לעמוד בכל זה כמו שכתוב אדמו"ר ז"ל (בסימן מ"ט בלקוטי תנינא) שאין הקדוש ברוך הוא שולח להאדם מניעות שלא יוכל לעמדו בהם וכו'. וזהו אל הארץ אשר אראך שהוא ארץ ישראל שהוא כלליות הקדושה. ששם הבית המקדש ששם מקור כל הנשמות שעל זה מזהירו לך לך לנשמתך כנ"ל.

וזה שפירש רש"י ולא גילה לו הארץ מיד כדי לחבבה בעיניו ולתת לו שכר על כל דיבור ודיבור. היינו כי עיקר הנסיון של האדם מה שאין השם יתברך מראה להאדם מיד בעת הנסיון מה שיזכה אם יעמוד בזה הנסיון והצירוף.

כי בוודאי אם כל אדם היה רואה בזה העולם כל מה שיזכה כשישבר תאוותיו ומדותיו הרעים בוודאי לא היה לו נסיון כלל. כי מי פתי וסכל שישליך נעימות לנצח כזה אורות נשגבות כאלה בשביל שטות כזה ברגע קלה כזאת.

אך עיקר הניסיון מחמת שאינו רואה כל זה. על כן צריך התחזקות גדול. וזה בחינת אל הארץ אשר אראך שאין השם יתברך מראה ארץ החיים ששם נעימות בימינו נצח שהוא תכליתו הטוב הנצחי שעל ידי זה כל הנסיון שלו.

ואם יתגבר ויתחזק על מה שצריך להתגבר וירדוף אחר התכלית הזה יקבל שכר על כל דיברו ודיבור שדיבר והתחנן לפני השם יתברך לזכות לזה.

ואז יהיה חביב בעיניו הטוב שיזכה שהוא בחינת ארץ ישראל יורת ויותר מאחש שלא שיער בנפשו כלל שיזכה לנעימות כזה וכו' וכמו שמצינו בכמה צדיקים שאמרו ואני אמרתי לריק יגעתי וכו' אכן וכו'.

ציון רבי נתן שטרנהרץ מברסלב
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת לך לך • ציון בעל הליקוטי הלכות רבי נתן שטרנהרץ מברסלב

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!