ראש השנה תשפ"ה בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ה בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ליקוטי הלכות לשביעי של פסח ועניין קריעת ים סוף

ליקוטי הלכות לשביעי של פסח - קריעת ים סוף

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

ליקוטי הלכות לשביעי של פסח ועניין קריעת ים סוף שחיבר רבי נתן מברסלב זיע"א תלמידו של רבנו נחמן זצוק"ל

ליקוטי הלכות לשביעי של פסח מתוך דברות קודש מהספר הקדוש ליקוטי הלכות שחיבר מורנו ורבנו הרב רבי נתן שטרנהרץ תלמידו של אדמו"ר הרב רבי נחמן מברסלב זיע"א.

ליקוטי הלכות לשביעי של פסח מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות, אורח חיים חלק ג' הלכות פסח הלכה ה' אות י"ב

וזה בחינת שביעי של פסח בחינת קריעת ים סוף. כי הים נקרע לשנים עשר קרעים, כמו שכתוב לגוזר ים סוף לגזרים כנגד שנים עשר שבטי י"ה. כי הרהורים הבאים על האדם הם בחינת מצולות ים כמובא והתיקון של הרהורים הם שמע וברוך שם שיש בהם י"ב תיבות כנגד שנים עשר שבטי י"ה כנ"ל.

ועל כן כשרדפו מצרים אחריהם והשיגו אותם חונים על הים. זה בחינת שתאוה הנ"ל שהיא בחינת גלות של שבעים אומין בחינת גלות מצרים, רודפים אחר האדם בפרט בעת שבורח ממנה שאז מתגברת ביותר כידוע ואז מתגברים מצולות ים על האדם דהיינו בחינת הרהורים כנ"ל.

וכל זה מחמת שיצאו קודם הקץ כי עדיין לא היו כדאי לצאת כנ"ל ועל כן רודפים אחרי האדם ורוצים להתגבר עליו בחינת מצולות ים. שהם ההרהורים כנ"ל. והתיקון של ההרהורים שהם בחינת מצולות ים, היא בחינת ים של שלמה מלכותא דשמיא שהוא בחינת שמע וברוך שם כנ"ל (וכמבואר במאמר הנ"ל) כי ים של שלמה עומד על שנים עשר בקר שהם י"ב שבטי י"ה.

וזה בחינת קריעת ים סוף שנבקע הים לשנים עשר גזרים כנגד י"ב שבטי י"ה. שעליהם עומד הים דקדושה בחינת ים של שלמה. ואז נתגרשו ונתבטלו המים הזדונים בחינת מצולות ים ויבואו בני ישראל בתוך הים דקדושה ביבשה. כי המים הזדונים מצולות ים בחינת הרהורים כנ"ל שרוצים להתגבר על ים דקדושה דהיינו על ים החכמה כי עיקר אחיתם בדעת האדם שהיא בחינת ים החכמה כי כל ההרהורים והמחשבות הם בתוך הדעת והמוח. ועכשיו נתגרשו ונתבטלו כל מצולות ים הנ"ל ונשאר הים דקדושה עומד על שנים עשר שבטי י"ה.

וזה בחינת קריעת ים סוף לשנים עשר גזרים כנ"ל. ועיקר קריעת ים סוף היה על ידי בחינת יוסף שהוא בחינת שמירת הברית כמו שכתוב "הים ראה וינס", "וינס ויצא החוצה" כמובא. כי עיקר בחינת קריעת ים סוף היא על ידי בחינת שמירת הברית כ"ל. שהוא בחינת ים של שלמה שעומד על י"ב שבטי יה כנ"ל (כמבואר היטב במאמר הנ"ל).

ועל ידי בחינת יוסף שמירת הברית בחינת וינס החוצה, על ידי זה הים ראה וינס, זה בחינת מפני שרי גבירתי אנכי בורחת המובא שם במאמר הנ"ל. כי ההרהורים הנ"ל שהם בחינת מצולות ים בחינת מלכות הרשעה הם בורחים מלפני בחינת יוסף מלפני י"ב שבטי י"ה. ואזי נבקע הים כי נשר הים עומד על י"ב שבטי י"ה ואזי יכולים י"ב שבטי י"ה לעבור בו ביבשה.

כי הולכים ועוברים בתוך ים החכמה בלי מונע מהמצולות ים ועל כן בשעה שעברו על הים נתגלה להם ים החכמה כמו שאמרו רז"ל ראתה שפחה על הים וכו'. כי נכנע שפחה בישא אמא דערב רב מלכות הרשעה תאוה הנ"ל. ואז גם מדריגות התחתונות מאד של ישראל אפילו השפחה של ישראל הכל נכלל בקדושה מאחר שנתבטל שפחה בישא וכו' כנ"ל.

ועל כן ראתה שפחה דייקא על הים וכו'. כל זה ביום ששי לספירה וכו' אף על פי שבליל פסח נמשך עליהם הארה גדולה וכו' כנ"ל, אבל אחר כך אחר יום ראשון חוזרים לילך מדרגא לדרגא על ידי ספירת העומר (כמבואר בכוונות).

היינו אף על פי שבליל פסח נמשך עליהם האור מלמעלה בבחינת ברך כנ"ל. אף על פי שעדיין לא תיקנו כליהם בשלימות. אף על פי כן אחר כך נסתלק בחינת הארה זו והם צריכים לקבל האור בהדרגה דהיינו כפי תיקון כליהם בימי הספירה כן זוכין לקבל האור הדעת, דהיינו התורה הקדושה ביום החמשים שהוא חג השבועות.

ליקוטי הלכות לשביעי של פסח, אורח חיים חלק ג' הלכות פסח הלכה ה' סעיף י"ב

ליקוטי הלכות לשביעי של פסח - קריעת ים סוף
ליקוטי הלכות לשביעי של פסח – קריעת ים סוף

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!