ראש השנה תשפ"ה בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ה בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

דברי תורה וחיזוק מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות לפרשת תזריע מרבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב זיע"א

ליקוטי הלכות לפרשת תזריע מתוך חלק אורח חיים הלכות תפילין הלכה ז אות ז:

מהו החיבור והקשר של מצוות ברית מילה, גילוי חידושי תורה קדושים ונשגבים על ידי צדיקי הדור וההתקרבות אל הצדיק?

וביום השמיני ימול בשר ערלתו (ליקוטי הלכות לפרשת תזריע ויקרא פרק י"ב פסוק ג'): ועל כן אי אפשר לידע ולהודיע ולהגדיל שם ה' כי אם על ידי הצדיק האמת כי הצדיק האמת הוא בחינת צדיק יסוד עולם שעיקר גדולתו הוא על ידי שמירת הברית בתכלית הקדושה שאין קדושה אחריה כמו שכתוב בזוהר הקדוש: "צדיק הוא מאן דנטיר ברית ומשם בבחינת ברית יוצאין כל הדורות".

אבל את זה לעומת זה עשה אלקים, כי הסיטרא אחרא והקליפה שנמשך מזוהמת הנחש מתגברת שם דייקא ביותר, ועל כן זעירין אינון זוכין לקדושת הברית בשלימות, כי אפילו הכשרים אינם זוכין לקדושה זאת כראוי. אך אף על פי כן אשרי למי שאינו פוגם על כל פנים פגמים גמורים ח"ו.

אבל בעוונותינו הרבים שכיח הרבה מה ששכיח שפוגמים מאד וכו' רחמנא ליצלן כידוע בדורות הללו. ומשם כל הערבוביא שבעולם שאין יודעין היכן הצדיקי אמת וכו'. וזה בחינת מלחמת עמלק שבכל דור, כי עמלק הוא זוהמת הנחש שכלול מכל הרעות שבכל הד' יסודות הם בחינת כלל כל הגליות בבחינת (במדבר כ"ד) "ראשית גוים עמלק" והוא מעולם רצועת מרדות לישראל.

כי בכל דור ודור הוא אורב על הכלל ועל הפרט כל יום כי הוא השטן הוא המסית וכו'. כי בתחלה מסית את כל אחד בתאוותיו ומדותיו הרעים למה שמסיתו ומחטיאו בנעוריו ובילדותו בפגם הברית כמו שמחטיאו ואחר כך מסיתו לרדוף אחר גדולות להיות להוט אחר הממון וכו' ולרדוף אחר הכבוד וכו'. כי כל הקנאה והתאוה והכבוד וכו' וכל במדות רעות הכל נמשך מקליפת עמלק.

ולא די לו בכל זה, אף גם עושה ערבוביה גדולה עד שנעשה קטגוריא [-מחלוקות] גדולה בין התלמידי חכמים ומרבה ומגדיל השקר בעולם עד שמכניס דעות זרות וכפירות הרבה בעולם. ומקים מהם ראשים שאומרים שרוצים בתקנת ישראל וכו' כידוע כל זה, ואי אפשר להאריך בזה כאן.

וכל זה הוא בחינת מלחמת עמלק שבכל דור וכל עיקר קנאתו והתגרותו של קליפת עמלק הוא להעלים ולהסתיר אור הצדיקי אמת שהם בחינת שם ה'.

ועל כן נשבע השם יתברך שאין שמו שלם עד שימחה זכר עמלק כמו שאמרו רבותינו ז"ל (ומובא בפירוש רש"י), כי השם יתברך בעצמו כביכול צריך ללחום עמו בכל דור ודור כמו שכתוב (שמות י"ז) "מלחמה לה' בעמלק מדור דור". כי על זה עיקר התגברותו שרוצה להעלים אור הצדיק הוא בחינת שם ה' שלא להודיעו ח"ו מדור לדור ורוצה להתגבר בכל זה על ידי פגם הברית שממשיך בזוהמתו שמשם המשכת הדורות על כן סובר שיוכל להעלים השם הקדוש על ידי זה.

אבל איש בער לא ידע שהצדיק האמת קידש את עצמו בקדושת הברית בקדושה נוראה כל כך עד שקדושתו עולה על הכל כי על ידי תוקף קדושתו המשיך דעת עליון ונשגב כזה שאי אפשר להעלימו בשום אופן, שעל ידי זה הכל יכולין להמשיך הדעת הקדוש האמיתי מדור לדור.

כי הוא דעת התורה הקדושה שקבלנו על ידי משה רבינו עליו השלום שהבטיח לו השם יתברך (שמות י"ט) וגם בך יאמינו לעולם. שכל הצדיקים הממשיכין חידושי תורה על פי הדעת הקדוש הזה לחזק ולקיים בלב כל ישראל עצות עמוקות אמתיים לקיים על ידי זה את כל דברי התורה הזאת. אי אפשר להעלים אורם בשום אופן כי שפת אמת תכון לעד.

וגם כי כל ישראל הם בכלל שומרי הברית על ידי מצות מילה הקדושה כמו שמעתי מפיו הקדוש, כי כל זה הוא בחינת מצות מילה שהוא לחתוך ולהעביר הערלה שהיא בחינת קליפת עמלק. וזה בחינת חיתוך ופריעה שהם כנגד תרין עננין דמכסיין על עינא [- שני עננים שמכסים העין] שהם רומי רבתא ורומי זעירתא, (וכמבואר בליקוטי מוהר"ן תניינא תורה ס"ז) שמשם חורבן בית המקדש שמזה התחיל התורה בראשית הנ"ל ותרין עננין אלו הם בחינת קליפת עמלק שחופין על הברית קודש שמעבירין אותם על ידי מצות חיתוך ופריעה:

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע
ליקוטי הלכות לפרשת תזריע
ליקוטי הלכות מרבי נתן שטרנהרץ מברסלב
ליקוטי הלכות לפרשת תזריע | ציון רבי נתן שטרנהרץ מברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!