ימים
שעות
דקות
שניות

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

דברי תורה וחיזוק ומטעמים לשולחן שבת מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות לפרשת עקב מרבי נתן מברסלב זיע"א

ליקוטי הלכות לפרשת עקב מתוך חלק יורה דעה הלכות שבועות הלכה ב אות י"ד:

ויענך וירעִבך ויאכִלך את המן אשר לא ידעת וכו' ולמען נסותך (ליקוטי הלכות לפרשת עקב פרק ח' פסוק ג'): ועל כן מי שרוצה לזכות לחיים נצחיים אי אפשר לו לזכות כי אם על ידי אמונה וכנ"ל. ולאמונה זוכין על ידי אמת, בבחינת צדק כד אתחברת באמת וכו'. היינו אם ירצה להסתכל על האמת לאמיתו יבין שראוי לו להאמין האמונה האמיתית בה' ובמשה עבדו ובצדיקי וכשֵרי אמת שבכל דור.

כי עצם האמת בוודאי אי אפשר להשיג בדעתו הפחותה, אדרבא נדמה לו להיפך מחמת שהוא משוקע בתאוותיו ובעולם הזה ובכבוד וניצחון כל כך. אך אם יטה דעתו אל האמת לאמִתו ויחזיר פניו קצת מתאוות עולם הזה, וישים ליבו באמת לחשוב על תכליתו הנצחי, יאיר ה' עיניו ויראה ויבין היכן האמת, (כמבואר מזה במקום אחר). כי אמונה הוא רק במה שאינו מבין כי מה שמבין בדעתו אין זה אמונה, ואם כן מהיכן יבוא לאמונה.

אך השם יתברך מרחם על עמו ומאיר לישראל דרכי האמונה באופן שיש להם כח לבחור בהאמת ואמונה אם ירצו, אבל אינו מגלה בתחילה האמת בשלימות כדי שיהיה בחירה, רק מאיר האמת קצת באופן שיהיה כח להאמין למי שירצה להסתכל על האמת לאמתו.

כמו בתחילת התקרבות ישראל להשם יתברך על ידי משה רבינו שגילה אלקותו על ידי כל האותות והמופתים הנוראים שעשה משה לעיני כל ישראל, ועל ידי זה בוודאי היה להם כֹח להאמין, וכמו שכתוב וירא ישראל וכו' ויאמינו בה' ובמשה עבדו וכו'. ואף על פי כן הניח להם אחר כך מקום לטעות על ידי כמה הנהגות שהתנהג עמהם בחכמתו העמוקה באופן שיהיה להם ניסיון ובחירה כמו אחר קריעת ים סוף שהלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים ואז התלוננו הרבה וכן במן ושליו וכו' שלא נתן להם תיכף ומיד.

והכל בשביל נסיון ובחירה כמו שכתוב ויענך וירעיבך ויאכילך את המן וכו' למען נסותך וכו'. ועל כן באמת רבים נכשלו וחלקו על השם יתברך ועל משה, והכשרים והצדיקים האמינו בה' ובמשה שבוודאי ישרים דרכיו יתברך.

כי בוודאי היה יכול השם יתברך ליתן להם המים והמן וכו' מיד, רק כל מה שסיבב עמהם הכל היה בשביל הבחירה. ומי שהיה רוצה להסתכל על האמת היה רואה בעיניו, עין בעין, שראוי לו להאמין בה' ובמשה, מאחר שראו אותות ומופתים נוראים כאלה והתגלות התורה כזה וכו'.

ואם שקשה כמה קושיות ותמיהות על הנהגתו, על זה צריכין להשליך שכלו ולהאמין, כי אי אפשר להשיג אמיתת השכל של הנהגותיו יתברך מידו כנ"ל.

אבל המתלוננים המבקשים תואנה, חלקו על השם יתברך ועל משה על ידי קושיות כאלו. כי מחמת תאוותם ונצחונם וכבודם הקשו קושיות שאי אפשר להשיבם, ולא רצו לסמוך על אמונה שנעשית על ידי הסתכלות על האמת לאמיתו, וכנ"ל.

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע
ליקוטי הלכות לפרשת עקב
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע
ליקוטי הלכות לפרשת עקב | ציון רבי נתן מברסלב זיע"א
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פוסטים נבחרים

אזהרת כשרות באוקראינה וברחבי אירופה

אזהרת כשרות באוקראינה

אזהרת כשרות באוקראינה וברחבי אירופה • זייפני כשרות נוכלים מנצלים בערמה יהודים שומרי כשרות בעקבות הישנות

להמשך קריאה »
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!