ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת ויצא

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נָא וְנָא יְדִידֵינוּ אַחֵינוּ! חִזְּקוּ וְאִמְצוּ לְהַחְזִיק בֵּית אֲדוֹנֵינוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ! (מתוך מכתב הפטירה של מוהרנ"ת)

בימים קשים אלו, בעיצומה של מלחמה והתמודדות קיומית מוחשית, בואו ותקחו חלק בהחזקת ציונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, ובוודאי שזכות הצדיק תגן בעדכם לעד.

התחזקות נפלאה על פי פרשת השבוע מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות מרבי נתן תלמידו המובהק של רבנו רבי נחמן מברסלב זצוק"ל

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת ויצא מתוך חלק יורה דעה חלק ב' הלכות שילוח הקן ה' סעיף י'

וזה בחינת ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש (פרשת ויצא פרק כ"ח פסוק י"א):

כי באברהם כתיב 'וירא את המקום מרחוק'. וביעקב כתיב 'ויפגע במקום', כי הוא זכה יותר כי זכה לפגוע ממש במקום (וכמובא בזוהר הקדוש) אך אף על פי כן ידע שעדיין המקום רחוק מאד עד עת קץ.

ועל כן 'וילן שם', שמרמז על צרות חשכת הגלות כמובא.

'כי בא השמש', ששקעה שלא בעונתה. זהו בחינת מה שעובר על כל אחד שלפעמים בחמלת ה' נפתח לו אור גדול ונדמה לו שבודאי יהיה איש כשר כראוי ואח"כ פתאום נחשך לו כאלו בא השמש ממש פתאום שלא בעונתה ואז הודיעו לו ליעקב בחלום שכל זה הוא בחינת והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, שזהו כל עבודת האדם שצריך לילך מדרגא לדרגא כמו שעולין בסולם.

'והנה מלאכי אלקים', שהם הצדיקים, עולים ויורדים בו שצריך שיהיה להם כמה עליות וירידות כי קודם העליה צריך שיהיה ירידה והירידה הוא תכלית העליה.

על כן אל ישתומם האדם ואל יפול בדעתו מכל מה שעובר עליו על כן אל יטעה בין בעליה בין בירידה היינו כשהוא בבחינת איזה עליה שרואה איזה ישועה והתנוצצות אל יטעה שכבר האור שלו רק ידע שעדיין הוא רחוק מאד וכנ"ל.

ועל ידי זה לא יפול כשרואה אח"כ שנחשך אצלו האור שהוא בחינת ירידה כי באמת אף על פי כן האור שהאיר לו לא נכבה ולא נסתלק ממנו כי אור חסדו יתברך מאיר עליו תמיד, רק שהכל הוא בבחינת ממרחק תביא לחמה ובבחינת וירא את המקום מרחוק אבל סוף כל סוף יגמור השם יתברך מה שהתחיל וייטיב עם כלל ישראל ועם כל אחד ואחד בפרטיות, רק שצריכים להיות מצפים לישועה תמיד בבחינת 'וכל עין לך תצפה', וכמו שאומרים 'כי לישועתך קוינו כל היום ומצפים לישועה' וכנ"ל:

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת ויצא

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת ויצא מתוך חלק אורח חיים חלק ג' הלכות חנוכה ו' סעיף ג'

וישכב במקום ההוא (פרשת ויצא פרק כ"ח פסוק י"א): ועל כן יעקב אבינו עליו השלום כשבא למקום ההוא שהוא במקום האבן שתיה, נאמר שם 'וישכב במקום ההוא' שמרמז על הגלות, כי ראה יעקב ששם הוא מקום תפלה אך שיעקב אבינו ראה תוקף הגלות הזה שבגלות הזה נפלה התפלה מאד ואין שמים על לב להתגבר להתפלל כראוי. וכל זה מחמת שהסטרא אחרא מתגרת מאד ומתפשטת על האדם ומסבבת אותו בכמה וכמה מיני בלבולים עד שאי אפשר לו להתפלל כלל. עד שמחמת זה כמה וכמה בני אדם כמעט הרוב, נתייאשו עצמן מן תפלה בכוונה ומתפללין רק בפה לבד, בלי כוונת הלב כלל. מחמת שנדמה להם שאי אפשר להתגבר על ריבוי המחשבות המבלבלין מאד.

ויעקב אבינו שראה כל זה על כן שכב במקום ההוא, שהניח את עצמו לתוך בחינת שינה. במקום ההוא המרמז על תוקף הגלות הזה שהתפלה הוא בבחינת שינה בלי כונה כעת. וראה אז שבבחינת שינה היינו שבתוקף הגלות שמתגברת הסטרא אחרא מאד על עבודת התפלה. אז אין שום עצה להנצל כי אם על ידי האמת כנ"ל. דהיינו לראות לדבר הדיבור באמת במקום שהוא.

דהיינו לראות לדבר הדיבור באמת מהמקום שהוא. ועל ידי זה יכולין לצאת מן החשך ולעלות בתכלית העליה. וזהו 'ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה' וכו' סולם בגימטריא קול בחינת 'הקול קול יעקב' שהוא קול היוצא באמת בחינת 'תתן אמת ליעקב'. כי קול כלול מאש מים רוח אמת שכלול מג' קצוות כידוע. היינו על ידי הקול היוצא באמת שזהו בחינת סולם מוצב ארצה היינו אף על פי שהקול היוצא באמת עומד במקום נמוך מאד בחינת סולם מצב ארצה בחינת 'אמת מארץ תצמח'.

אף על פי כן וראשו מגיע השמימה, כי תיכף שמדבר הדיבור והקול של אמת מאיר לו האמת ועולה בתכלית העליה עד לשמים. וזהו 'והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו', היינו בחינת עולם המלאכים שהוא העליון מג' העולמות המבוארים במאמר הנ"ל. שהם עולם השפל ועולם הכוכבים ועולם המלאכים שהאדם מקיים אותם בתפילתו על ידי הדיבור שיוצא מפיו באמת עיין שם. וזהו 'והנה מלאכי אלקים' וכו'. היינו מבחינת עולם המלאכים שהוא העליון. והתחתון כלול בעליון עולים ויורדים בו. היינו שעיקר עלייתם וירידתם היינו עיקר קיומם על ידי הסולם הנ"ל. היינו על ידי הקול היוצא באמת שהוא מקיים כל עולמות כנ"ל.

ואזי 'ויירא ויאמר אין זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים' שהכיר יעקב כי עיקר עליית התפילה ותיקונה הוא רק על ידי האמת כנ"ל. וזה בחינת 'ויצוק שמן על ראשה' שהוא בחינת אור בחינת שמן של חנוכה שהוא בחינת אור האמת כנ"ל. ועל כן יעקב דייקא ראה כל זה. והוא גילה מקום הבית המקדש שהוא מקום התפלה יותר מכל האבות כי אברהם קראו הר וכו' (כמו שאמרו רז"ל פסחים פ"ח) כי יעקב הוא בחינת אמת כנ"ל. בחינת 'תתן אמת ליעקב' ועל כן על ידו דייקא נתגלה מקום התפלה שהוא הבית המקדש בחינת 'כי ביתי בית תפלה'. כי עיקר התפלה הוא על ידי האמת כנ"ל שהוא בחינת יעקב כנ"ל.

וזה בחינת חנוכה שהוא בחינת חנוכת הבית המקדש שהוא בחינת תפלה כנ"ל. כי על ידי נר חנוכה בחינת אור האמת כנ"ל. על ידי זה עיקר תיקון התפלה בחינת 'כי ביתי בית תפלה' כנ"ל:

ליקוטי הלכות מרבי נתן שטרנהרץ מברסלב
ציון רבי נתן מברסלב מחבר הספר הקדוש ליקוטי הלכות

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

תפילה לראש חודש מליקוטי תפילות

תפילה לראש חודש

תפילה לראש חודש מתוך הספר הקדוש ליקוטי תפילות שחיבר רבי נתן מברסלב זיע"א תפילה ליום ראש

להמשך קריאה »
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!