ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת שמיני

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נָא וְנָא יְדִידֵינוּ אַחֵינוּ! חִזְּקוּ וְאִמְצוּ לְהַחְזִיק בֵּית אֲדוֹנֵינוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ! (מתוך מכתב הפטירה של מוהרנ"ת)

בימים קשים אלו, בעיצומה של מלחמה והתמודדות קיומית מוחשית, בואו ותקחו חלק בהחזקת ציונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, ובוודאי שזכות הצדיק תגן בעדכם לעד.

דברי תורה וחיזוק מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת שמיני מרבי נתן תלמידו של רבינו זיע"א

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת שמיני מתוך חלק אורח חיים הלכות יום טוב הלכה ה אות א' וג'

מהו הגורם לכל המניעות שעוברים על האדם וכיצד ניתן להתגבר עליהם?


על פי התורה ויהי ביום השמיני קרא משה וכו'. עיין שם מענין כח המכריח וכח המושך, כי הצדיק בחינת עפר שהוא בחינת כח המושך וכו' בחינת המשכן. אך יש כח המכריח וכו' עיין שם בסימן ע'.

וצריך כל אחד לזכור תמיד בזה, שכל המניעות שעוברים עליו כולם הם בחינת כח המכריח שרוצה להרחיק, אבל כשמתגברין למשוך עצמו תמיד אל שרשו אל נקודת האמת למקום שנחצב נשמתו משם ועיקר הכל הוא הצדיק האמת כנ"ל, אזי בקל יתגבר על כח המכריח, כי כח המושך של הצדיק האמת מושך בעצמו אל האמת, וכשהוא יהיה נמשך רצונו תמיד אליו בוודאי יתגבר על כח המכריח.

כי בוודאי כח המושך חזק הרבה מכח המכריח, כי כח המושך נשאר קיים לעולם וכח המכריח הוא רק לפי שעה לפי הזמן שיש כח להמכריח לרחק, אבל בסור המכריח ישוב מאליו למקומו ושרשו על ידי כח המושך. ועל כן כשיתגבר להמשיך אליו ברצונו תמיד לנקודת האמת ששם כח המושך האמיתי, בוודאי יתבטל המכריח וישוב אל מקומו האמיתי ואז יהיה לו טובה גדולה מה שהיה לו כח המכריח שהיה מרחיקו.

כי רק בשביל זה בא לעולם שיעסוק במלחמה זו ובאמונות זאת להגביר כח המושך על כל המכריח ואז נעשין מזה כלים נפלאים ותיקונים גדולים. כי רוב האומנות של הכלים הנפלאים שנעשין בחכמה גדולה שקורין מאשין (מכונות) הכל הוא על ידי חכמת כח המכריח והכח המושך.

כמו למשל מלאכת הזייגיר (שעון) שעיקר אמונת הילוכו הוא על ידי כח המכריח והמעכב (שהוא השפרינזינע – מגנט) שכופפין הברזל ומכריחין אותו על ידי השלשלת שלא כטבעה. והיא כטבעה רוצה להתפשט אבל מעכבין אותה ומכריחין אותה וכופיין אותה בעל כרחה ועל ידי זה הוא כל אומנות הזייגיר (שעון) שעל ידי שהיא מושכל עצמה תמיד לטבעה להתפשט כדרכה על ידי זה היא מושכת הגלגל הקשור בה וכל גלגל מושך חבירו. והכל באמונת נפלא עד שעושה פעולתו להיות מורה שעות.

וכן יש שארי כלים גדולים ביותר ויותר שעושים פעולות גדולות ביותר ועיקר אומנותיהם הוא על ידי ריבוי השפרינזוניס (מגנטים) שיש בהם. שהכל הוא על ידי כח המכריח וכח המושך, כי כל המושך אי אפשר לבטל והבן היטב הנמשל.

כי טבע הנשמה להיות נמשכת תמיד לשרשה האמיתי, כי שם כח המושך האמיתי אך הכריחו אותה לירד לזה העולם שכולו בכלל הוא בבחינת כח המכריח נגד הנשמה שכוספה ותשוקתה תמיד נמשכת למעלה לשרשה, אך כל כוונתו יתברך כדי שתתגבר בכח המושך על כח המכריח ואז תהיה מושכת אחרים עמה ואחרים לאחרים.

כמו הגלגלים והאופנים של הזייגיר הנ"ל שהם מתנשאים והלכים ופועלים פעולתם דייקא על ידי שיש כח המכריח וכח המושך וכנ"ל וכל מה שמתבר כח המכריח ומרחיק ביותר נעשים כלים נפלאים יותר ויותר למי שבקי באומנות לכווין המדה איך להגביר כח המושך בחכמה נפלאה שיפעל פעולת אומנותו.

והאדם הוא בעל בחירה ויש לו כח תמיד להגביר בתשוקתו ורצונו החזק את כח המושך. ואז יהיו נעשים כלים נפלאים ותיקונים נוראים דייקא על ידי שהיה כח המכריח וכנ"ל. כי על ידי זה דייקא מושך אחר עמו וכו' שמעלין כל הקדושות הנפולות בבחינת ונשאר גם הוא לאלקינו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל עתידין בתי תרטיאות וכו' בבחינת לא גלו ישראל אלא כדי שיתוספו עליהם גרים. והבן היטב לדמות המשל להנמשל, כי פלא הוא.

ועיקר הדבר שבתוך תוקף התגברות כח המכריח. אל ישכח בכח המושך שגדול ממנו הרבה וקיים לעד ולנצח, וימשיך עצמו מרחוק מאד אל כח המושך האמתי שהוא הצדיק שהוא נקודת האמת:

וזה שכתוב אחר פסוק ויהי ביום השמיני קח לך עגל בן בקר לחטאת ופירש רש"י: לכפר על עוון העגל, כי עתה התהפך הכח המכריח ועולה לקרבן הוא בחינת מה שמעלין עגל בן בקר דייקא לחטאת, כי משם, מבחינת שור ועגל, משם בעצמו השתלשלות יניקת העבודה זרה של עגל שהתגבר מסטרא דשמאל כידוע ששורש היצר הרע מסטרא דשמאלא, שהוא בחינת שור ועגל כמו שכתוב ופני שור מהשמאל.

וצווה השם יתברך להעלות דייקא העגל לחטאת להפוך כח המכריח אל הקדושה, כי אחר כך כששבין נעשה תיקון נפלא על ידי זה דייקא כנ"ל. (מהדורא קמא ועיין לקמן במדורא בתרא שם נתבאר היטב).

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת שמיני
ציון רבי נתן מברסלב מחבר ליקוטי הלכות
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת שמיני | ציון רבי נתן מברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!