ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת שמות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נָא וְנָא יְדִידֵינוּ אַחֵינוּ! חִזְּקוּ וְאִמְצוּ לְהַחְזִיק בֵּית אֲדוֹנֵינוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ! (מתוך מכתב הפטירה של מוהרנ"ת)

בימים קשים אלו, בעיצומה של מלחמה והתמודדות קיומית מוחשית, בואו ותקחו חלק בהחזקת ציונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, ובוודאי שזכות הצדיק תגן בעדכם לעד.

דברי תורה וחיזוק לפרשת השבוע מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת שמות מרבי נתן תלמידו המובהק של רבנו רבי נחמן מברסלב זצוק"ל

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת שמות אורח חיים חלק ג' הלכות עירובי תחומין ו' אות י"ח

הנקודות טובות שיש בכל אחד נמשכים מהצדיקים שהם בחינת יוסף

ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף (פרשת שמות פרק א' פסוק ח'): וזה בחינת 'ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף'. יוסף הוא בחינת כל הנקודות טובות שיש בכל אחד מישראל שכולם נמשכין מהצדיקים בחינת יוסף שהוא נקודה הכללית שממנו נמשכין כל הנקודות טובות שבכל אחד (כמו שכתוב במקום אחר), ובכל ימי הגליות שכולם מכונים בשם מצרים. בכל פעם הוא בחינת 'ויקם מלך חדש' וכו', כי בכל פעם יצרו של אדם מתגבר עליו מחדש והוא נקרא מלך בחינת מלך זקן וכסיל וממנו נמשכין כל ההתנגדות והמניעות של המונעים והחולקים העומדים בכל פעם.

שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו

כי לא אחד בלבד עומד עלינו לכלותינו חס ושלום אלא שבכל דור ודור ובכל פעם עומדים עלינו בבחינת 'ויקם מלך חדש' חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזרותיו. ושניהם אמת, שעומדים בכל פעם חוקים ומונעים חדשים ממש וגם מתחדשים גזרותיו שבכל פעם גוזרים ואומרים דיבורים רעים חדשים שהם כנגד האמת שרוצים למנוע ולהפיל את האדם על ידי זה מתורה ותפילה וכו'.

וזהו 'אשר לא ידע את יוסף' עשה את עצמו כלא ידע, שעושים את עצמם כאלו לא ידעו כלל את מעלות הצדיק בחינת יוסף שהוא כלל הטוב שהכניס כל כל טוב בישראל והם רוצים להתגבר לבלבולים חדשים להפיל את כל אחד חס ושלום להסתכל רק על הרע לא על הטוב, מה שבאמת צריכין להיפך כנ"ל.

עצבות ומרה שחורה הם המפריעים לכל הדברים שבקדושה!

וזהו "ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך" שהסטרא אחרא בחינת מצרים מעבידים בכבידות גדול מאד על ידי ריבוי המרה שחורה והעצבות. וזהו בחינת 'בעבודה קשה', בקושיא בחומר הילכתא וכו' כמו שכתוב בזוהר הקדוש.

כי הכל מחמת המרה שחורה שעל ידי זה אין יכולין לא ללמוד ולא להתפלל וכל מה שרוצין לעשות איזה דבר שבקדושה קשה וכבד וחמור עליו מאד. כי הם ממררים את החיות ממש כאשר יודע כל אחד בנפשו.

וזהו 'ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה'. מילדות העבריות זה בחינת צדיקי הדור שעוסקים להוליד בישראל תולדות קדושות שהם תורה ומעשים טובים כי עיקר תולדותיהן של צדיקים הוא מעשים טובים כמו שאמרו רבותינו ז"ל.

כן הוא ממש עסקי הצדיקים עם ישראל שפועין והוגין ומדברין עמהן ושורקין ומצפצפין ומרמזין אליהם לחזקם לעוררם ולהגביהם ולהרימם מכל מיני נפילות וירידות

וזהו 'אשר שם אחת שפרה ושם השנית פועה' ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, שפרה שמשפרת הולד פועה שפועה ומדברת והוגה לולד כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה. היינו בחינת הנ"ל, מה שהצדיקים מחזקים את ישראל על ידי הדרכים הקדושים הנ"ל ומשפרין אותם על ידי שמוצאין בהם גם עתה נקודות טובות שזהו בחינת 'הנך יפה רעיתי' וכמו שפירש רש"י שם. וזהו בחינת 'שפרה' שמשפרת את הולד כנ"ל.

וזהו בחינת 'פועה' שפעה והוגה ומדברת לולד כדרך שמפייסין תינוק וכו' כי כן הוא ממש עסקי הצדיקים עם ישראל שפועין והוגין ומדברין עמהן ושורקין ומצפצפין ומרמזין אליהם לחזקם לעוררם ולהגביהם ולהרימם מכל מיני נפילות וירידות והשלכות שלהם שיזרזו בכל יום ובכל עת להתעורר מחדש בעבודת ה'. בכל מה שיוכלו לחטוף. והוא ממש כדרך שמפייסין תינוק הבוכה שזהו בחינת פועה כנ"ל.

השם יתברך מחזק ומנחם אותנו בזכות צדיקי האמת

והדברים מובנים לכל אחד למי שיודע רחמנות הצדיקי אמת עלינו אשר על ידם השם יתברך מחזק ומנחם אותנו בבחינת 'כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם' וכו'. ופרעה הרשע שהוא הסטרא אחרא הוא ההיפך מכל זה. שרוצה רק להגביר הרע ח"ו כנ"ל. ועל כן אמר למילדות העבריות אשר שם וכו' שגוזר עליהם לעשות בהיפך מזה ח"ו.

אך המילדות לא שמעו אליו ולא עשו כדבר פרעה 'ותחיין את הילדים' שעסקו רק להחיות ולחזק את הילדים שהם בני הנעורים הרוצים לגשת אל הקודש שצריכין רק להחיותם ולחזקם בכל מיני חיות והתחזקות על פי הדרכים הנ"ל ועל פי שארי דרכים קדושים ששמענו ממנו ז"ל. שכל זה הוא בחינת 'ותחיין את הילדים' כנ"ל.

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת שמות
ציון רבי נתן מברסלב מחבר ליקוטי הלכות
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת שמות – ציון רבי נתן מברסלב
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת ויחי

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

מדריך אומן תשפ"ג חלק 2

בימים הקרובים יחולק בנקודות ההפצה: מדריך אומן תשפ"ג חלק 2 בס"ד בימים הקרובים יגיע למוקדי ההפצה

להמשך קריאה »
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!