ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת צו

ציון רבי נתן מברסלב מחבר ליקוטי הלכות

נשמח אם תשתפו

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

דברי תורה וחיזוק מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת צו מרבי נתן מברסלב זיע"א

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת צו מתוך חלק אורח חיים הלכות תפילה הלכה ד' אות ט"ו

צו את אהרן: (פרשת צו פרק ו' פסוק ב')

עיקר שבירת וביטול תאוות ממון הוא על ידי קרבנות, כי הקרבנות שמקריבין הם נקראין בחינת מאכלין דמלכא (מאכלי מלך) כמבואר בזוהר הקדוש.

וזה בחינת המאכלים המבוארים במעשה מבעל תפילה (על כת של ממון, שהוליכם נגד מקום המאכלים המתבשלים על ידי ההר של אש וכו' עי"ש). שעל ידם עיקר התיקון של הכת שנפלו לתאוות ממון. כמבואר שם שמכל התאוות אפשר להוציא אבל מתאות ממון אי אפשר להוציא, כי אם על ידי אלו המאכלים המבוארים שם, שהוליך אותם עד שהגיע להם הריח של אלו המאכלים ונתאוו להם מאד וכו'. ואחר כך כשנתן להם מאלו המאכלים אז ראו מיאוס סרחון תאוות ממון עד שמאסו בחייהם. וברחו וקברו את עצמן בחפירות וקברים מחמת בושה וכו' עיין שם.

ואלו המאכלים הם בחינת קרבנות שעיקרם בחינת הריח. בחינת (במדבר פרק כ"ח) אשה ריח ניחוח לה'. והם נקראים מאכלים דמלכא כנ"ל. כי מבואר בכוונת פרשת התמיד שעל ידי הקרבנות נכנע העבודה זרה. וזהו בחינת צו את בני ישראל, אין צו אלא עבודה זרה וכו' עיין שם. היינו שהקרבנות מכניעין ומבטלין העבודה זרה של תאות ממון הוא עיקר העבודה זרה, כי כל העבודה זרה הם בממון כנ"ל.

וזה שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק צו את אהרן וכו' הנאמר בפרשת העולה אין צו אלא זירוז מיד ולדורות, ביותר צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס, היינו כנ"ל. כי הקרבנות הם חסרון כיס, שזהו בחינת שבירת תאות ממון על ידי שמחסרים ממונם בשביל השם יתברך שקונים קרבנות מממונם, שזהו עיקר שבירת תאוות ממון כשמוציאים הממון על דבר שבקדושה. כמבואר בהתורה צוית צדק (ליקוטי מוהר"ן קמא, תורה כ"ג). וזה צו וכו' ביותר צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס. שהוא בחינת שבירת תאוות ממון שזוכים על ידי הקרבנות שהם נדבת לב בחינת צדקה. כי על שבירת תאוות ממון בחינת חסרון כיס בשביל דבר שבקדושה, צריכין לזרז על זה ביותר מאד מאד. כי להוציא מתאוות ממון קשה ביותר מכל התאוות כנ"ל.

נמצא שצו הנאמר בקרבנות מרמז על שבירת תאוות ממון. שזהו בחינת אין צו אלא זירוז ביותר צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס כנ"ל. וזהו בעצמו בחינת אין צו אלא עבודה זרה. כי שבירת תאוות ממון הוא ביטל העבודה זרה. כי כל העבודה זרה הם בתאות ממון כנ"ל.

ציון רבי נתן מברסלב תלמיד רבי נחמן מברסלב ומחבר הספרים ליקוטי הלכות לפרשת השבוע וליקוטי תפילות
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת צו | מצבת ציונו של רבי נתן מברסלב זיע"א מחבר ספר ליקוטי הלכות
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!