ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת משפטים

ציונו של רבי נתן בברסלב

נשמח אם תשתפו

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

דברי חיזוק ועידוד מתוך הספר ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת משפטים מרבי נתן מברסלב זיע"א

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת משפטים, חושן משפט הלכות גניבה הלכה ה' אות א-ב וד'

אות א'

ע"פ התורה תהומות יכסיומו וכו' בסי' ט' (בליקוטי מוהרן חלק א') ע"ש מ"ש ע"פ צהר תעשה לתיבה וכו'.

והכלל שע"י הדיבור האמת יראה הפתחים לצאת מתוך החשך הגדול המסבב אותו כי כשאדם עומד להתפלל אזי החשך שהם הלקיפות מסבבין אותו במחשבות ורעיונים חיצונים הרבה מאד וכו' והתקון לזה אמת וכו'.

ואזי כשיוצא מן החשך ע"י הדיבור אמת הוא יכול לעשות פתחים גם לאחר שהוא מן הצד חוץ לקדושה דהיינו לקרב גם אותו להש"י שזהו בחי' ופתח התיבה בצדה תשים וכו' ע"ש כל זה היטב:

אות ב'
וזה בחי' תשלומי כפל שהגנב מחויב לשלם כי הגניבה נמשך מבחי' החשך הנ"ל שהם הקליפות הרוצים להחשיך ומסבבים את הקדושה כי עיקר הגינבה הוא בחשך כ"ש חתר בחשך בתים וכו' ובלילה יהי' כגנב.

וע"כ תיקון הגינבה הוא ע"י אור דהיינו אור האמת שהוא עיקר האור של כל האורות כי ע"י אור האמת נתבטל תוקף החשך ואז בודאי מתבטל כל מניי גניבות.

וע"כ צותה התורה שהגנב ישלם תשלומי כפל כדי שיתקן מה שקלקל כי קלקולו הוא שהגביר החשך מאד ע"י הגניבה שהוא בחשך ע"כ אח"כ כשנמצא הגנב שזה בחי' שהאיר אור האמת וביטל החשך ונתגלה הגניבה ע"כ מוכרח לשלם כפל.

כי כשבאמת מאיר ומבטל החשך אזי נמשך אל הקדושה בחי' כפל כי לא די שהאדם בעצמו יוצא מתוך חשכת אפלתו ע"י אור האמת אף גם הוא עושה פתח גם לאחר להוציאו מהחשך לאור האמת להחזירו בתשובה כ"ש ע"פ ופתח התיבה בצדה תשים נמצא שאור האמת מוציא מתוך הס"א שהוא החשך בחי' כפל כנ"ל.

וזה בחי' לכן בארצם משנה יירשו (ישעיה ס"א) כי ארץ ישראל ותפילה ואמונה ונסים הם בחי' אחת ותלויים זה בזה כמ"ש בתורה הנ"ל ואי אפשר לזכות לכולם כי אם על ידי אור האמת שעל ידי זה יוצאין מהחשך לאור וכנכתב לעיל.

על כן כשזוכין לבא לארץ ישראל שהוא בחי' תפילה וכו' הוא בחי' משנה יירשו בחי' כפל כנ"ל, כי זוכה להאיר לעצמו וגם לאחרים להאיר להם דרך האמת לתשובה כנ"ל.

וזהו בחי' לחם משנה בשבת. כי עיקר אור האמת מאיר בשבת, כי שבת בחי' אמת כשרארז"ל אפי' עם הארץ ירא לשקר בשבת, וכמובא בדבריו ז"ל. וע"כ אז בשבת עיקר ביטול הקליפות והחשך בבח'י יתפרדו כל פועלי און כידוע.

וע"כ אז בעיולי שבתא (עלית השבת כפי שנעשה בכל שבת ושבת, העליה שהיא היציאה מימות החול ועליה אל קדושת השבת) עולין כל הקדושות והניצוצות שבררו כל ימי החול, כי בכל ימי החול עיקר הברור על ידי אור האמת שממשיכין מקדושת שבת לימי החול ועיקר עליית כל הניצוצות והקדושות של כל ימי החול הוא בכניסת שבת מחמת שעיקר אור האמת מאיר בשבת כנ"ל,

וע"כ אז זוכין ללחם משנה בחי' כפל בח' משנה יירשו. כי לא די שעולין הקדושות של כל אחד בעצמו מחשך לאור גדול אף מעלין אז גם אחרים שיצאו מחשך לאור ע"י אור האמת המאיר בשבת וכו'.

וע"כ כשנמצא הגנב שזהו בחי' בטול החשך שמשם הגניבה כנ"ל כי עתה כבר נמצא הגנב שזה נמשך מהארת אור האמת שהאיר עד שנתבטל תוקף החשך שעי"ז נמצרא הגנב.

ע"כ הוא חיוב לשלם כפל כי כשמאיר האמת ומבטל החשך נמשך בחי' כפל כנ"ל כי לא די שמחזירין ומעין הקדושה שרצתה הסט"א לגנוב ע"י תוקף החשך אף גם מוציאין ממנה שאר הקדושות שהיו שלהם מכבר כי מאירין גם להם ועושין להם פתחים ומוציאין אותם מחשך לאור וכו'.

ע"כ הגנב כשנמצא שהוא בחי' בטול החשך ע"י אור האמת צריך לשלם כפל כנ"ל.

אות ד'
הכלל שעיקר הוא האמת. ואם החשך שהוא הקליפה שהוא השקר מתגבר כמו שמתגבר, אעפ"כ כל הרוצה לחוס על עצמו לחשוב על תכליתו הנצחי באמת ולא יטעה את עצמו רק בכל דבריו יסתכל על האמת, הן בשעת התפלה, שישתדל לדבר הדיבור באמת.

וכן בכל עסקיו, שיסתכל בעין האמת איזהו דרך ישרה שיבור לו, אם לעסוק בהוללות וליצנות וכו' אם לעסוק בתמימות בתורה ותפילה ומעשים טובים וכו'.

בודאי יאיר לו האמת לצאת מחשכת אפלתו, ואז אם יהי' חזק בזה למשוך עצמו תמיד אל האמת לאמתו, יאיר לו השם יתברך שהוא עצם האמת, שלא די שהוא בעצמו יראה הפתחים לצאת מתוך חשכת אפלתו, אף אם התגבר עליו החשך מאד מאד מכל הצדדים וכו' וכמבואר היטב בהתורה הנ"ל ובסי' קי"ב על פסוק צהר הנ"ל ע"ש, אף גם יזכה להראות פתחים רבים לאחרים שיצאו מחשך לאור להתקרב להש"י והכל ע"י האמת וכו'.

סיכום יום הילולת רבי נתן מברסלב
קבר רבי נתן שטרנהרץ מנעמירוב בעיירה ברסלב תלמידו הגדול של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל
בית החיים בו נטמון רבי נתן מחבר הליקוטי הלכות
בית החיים בו נטמון רבי נתן מחבר הליקוטי הלכות
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!