ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת משפטים

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נָא וְנָא יְדִידֵינוּ אַחֵינוּ! חִזְּקוּ וְאִמְצוּ לְהַחְזִיק בֵּית אֲדוֹנֵינוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ! (מתוך מכתב הפטירה של מוהרנ"ת)

בימים קשים אלו, בעיצומה של מלחמה והתמודדות קיומית מוחשית, בואו ותקחו חלק בהחזקת ציונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, ובוודאי שזכות הצדיק תגן בעדכם לעד.

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת משפטים – דברי חיזוק ועידוד נפלאים מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות מרבי נתן מברסלב זיע"א

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת משפטים מתוך חלק חושן משפט הלכות גניבה הלכה ה' אות א'-ב' וד'

איך אפשר למצוא את הפתח לצאת מתוך החושך?

אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם (פרשת משפטים פרק כ"ב פסוק ג'): על פי התורה תְּהֹמֹת יְכַסְיֻמוּ וכו' בסימן ט' (ליקוטי מוהר"ן א') עיין שם מה שמבואר על פסוק צֹהַר תַּעֲשֶֹה לַתֵּבָה וכו'.

והכלל, שעל ידי הדיבור האמת יראה הפתחים לצאת מתוך החושך הגדול המסבב אותו, כי כשאדם עומד להתפלל אזי החושך שהם הקליפות מסבבין אותו במחשבות ורעיונים חיצונים הרבה מאד וכו' והתיקון לזה אמת וכו'. ואזי כשיוצא מן החושך ע"י הדיבור אמת הוא יכול לעשות פתחים גם לאחר שהוא מן הצד חוץ לקדושה דהיינו לקרב גם אותו להשם יתברך שזהו בחינת וּפֶתַח הַתֵּבָה בְּצִדָּהּ תָּשִֹים וכו' עיין שם כל זה היטב:

עניין תשלומי כפל שחייבה התורה את הגנב לשלם

וזה בחינת תשלומי כפל שהגנב מחויב לשלם, כי הגניבה נמשך מבחינת החושך הנ"ל שהם הקליפות הרוצים להחשיך ומסבבים את הקדושה, כי עיקר הגניבה הוא בחושך כמו שכתוב חָתַר בַּחֹשֶׁךְ בָּתִּים וְכוּ' וּבַלַּיְלָה יְהִי כְּגַנָּב.

ועל כן תיקון הגניבה הוא ע"י אור, דהיינו אור האמת שהוא עיקר האור של כל האורות כי ע"י אור האמת נתבטל תוקף החושך ואז בוודאי מתבטל כל מיני גניבות.

ועל כן צוותה התורה שהגנב ישלם תשלומי כפל כדי שיתקן מה שקלקל כי קלקולו הוא שהגביר החושך מאד ע"י הגניבה שהוא בחושך, על כן אח"כ כשנמצא הגנב שזה בחינת שהאיר אור האמת וביטל החושך ונתגלה הגניבה על כן מוכרח לשלם כפל.

כי כשבאמת מאיר ומבטל החושך אזי נמשך אל הקדושה בחינת כפל כי לא די שהאדם בעצמו יוצא מתוך חשכת אפלתו ע"י אור האמת אף גם הוא עושה פתח גם לאחר להוציאו מהחשך לאור האמת להחזירו בתשובה כ"ש ע"פ ופתח התיבה בצדה תשים

נמצא שאור האמת מוציא מתוך הסטרא אחרא שהוא החושך בחינת כפל כנ"ל. וזה בחינת לָכֵן בְּאַרְצָם מִשְׁנֶה יִירָשׁוּ (ישעיה ס"א), כי ארץ ישראל ותפילה ואמונה וניסים הם בחינה אחת ותלויים זה בזה כמו שמבואר בתורה הנ"ל, ואי אפשר לזכות לכולם כי אם על ידי אור האמת שעל ידי זה יוצאין מהחושך לאור וכנכתב לעיל.

על כן כשזוכין לבוא לארץ ישראל שהיא בחינת תפילה וכו' הוא בחינת מִשְׁנֶה יִירָשׁוּ בחינת כפל כנ"ל, כי זוכה להאיר לעצמו וגם לאחרים להאיר להם דרך האמת לתשובה כנ"ל.

עיקר אור האמת נמשך מקדושת השבת

וזהו בחינת לחם משנה בשבת, כי עיקר אור האמת מאיר בשבת, כי שבת בחינת אמת כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה אפילו עם הארץ ירא לשקר בשבת, וכמובא בדבריו ז"ל. ועל כן אז בשבת עיקר ביטול הקליפות והחושך, בבחינת יתפרדו כל פועלי און כידוע.

ועל כן אז בעיולי שבתא (עליית השבת כפי שנעשה בכל שבוע בשבת, העלייה שהיא היציאה מימות החול והעלייה אל קדושת השבת) עולין כל הקדושות והניצוצות שבררו כל ימי החול. כי בכל ימי החול עיקר הברור על ידי אור האמת שממשיכין מקדושת שבת לימי החול, ועיקר עליית כל הניצוצות והקדושות של כל ימי החול הוא בכניסת שבת מחמת שעיקר אור האמת מאיר בשבת כנ"ל.

ועל כן אז זוכין ללחם משנה בחינת כפל בחינת מִשְׁנֶה יִירָשׁוּ. כי לא די שעולין הַקְּדֻשּׁוֹת של כל אחד בעצמו מחושך לאור גדול, אף מעלין אז גם אחרים שיצאו מחושך לאור ע"י אור האמת המאיר בשבת וכו'.

ועל כן כשנמצא הגנב, שזהו בחינת ביטול החושך שמשם הגניבה כנ"ל, כי עתה כבר נמצא הגנב שזה נמשך מהארת אור האמת שהאיר עד שנתבטל תוקף החושך שעל ידי זה נמצא הגנב. על כן הוא חיוב לשלם כפל כי כשמאיר האמת ומבטל החושך נמשך בחינת כפל כנ"ל.

כי לא די שמחזירין ומעלין הקדושה שרצתה הסטרא אחרא לגנוב ע"י תוקף החושך, אף גם מוציאין ממנה שאר הקדושות שהיו שלהם מכבר כי מאירין גם להם ועושין להם פתחים ומוציאין אותם מחושך לאור וכו'. על כן הגנב כשנמצא שהוא בחינת ביטול החושך ע"י אור האמת צריך לשלם כפל כנ"ל.

כל הרוצה לחוס על עצמו שינהג בכל עסקיו בדרך של אמת

הכלל שעיקר הוא האמת. ואם החושך שהוא הקליפה שהוא השקר מתגבר כמו שמתגבר, אעפ"כ כל הרוצה לחוס על עצמו לחשוב על תכליתו הנצחי באמת ולא יטעה את עצמו רק בכל דבריו יסתכל על האמת, הן בשעת התפילה, שישתדל לדבר הדיבור באמת. וכן בכל עסקיו, שיסתכל בעין האמת איזהו דרך ישרה שיבור לו, אם לעסוק בהוללות וליצנות וכו' אם לעסוק בתמימות בתורה ותפילה ומעשים טובים וכו'.

בוודאי יאיר לו האמת לצאת מחשכת אפילתו, ואז אם יהיה חזק בזה למשוך עצמו תמיד אל האמת לאמיתו, יאיר לו השם יתברך שהוא עצם האמת, שלא די שהוא בעצמו יראה הפתחים לצאת מתוך חשכת אפלתו אף אם התגבר עליו החושך מאד מאד מכל הצדדים וכו' וכמבואר היטב בהתורה הנ"ל ובסימן קי"ב על פסוק צהר הנ"ל עיין שם, אף גם יזכה להראות פתחים רבים לאחרים שיצאו מחושך לאור להתקרב להשם יתברך והכל על ידי האמת וכו'.

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת משפטים
בית החיים בו נטמון רבי נתן מחבר הליקוטי הלכות
אוהל ציונו של רבי נתן מברסלב זיע"א מח"ס ליקוטי הלכות
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!