ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת כי תשא

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נָא וְנָא יְדִידֵינוּ אַחֵינוּ! חִזְּקוּ וְאִמְצוּ לְהַחְזִיק בֵּית אֲדוֹנֵינוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ! (מתוך מכתב הפטירה של מוהרנ"ת)

בימים קשים אלו, בעיצומה של מלחמה והתמודדות קיומית מוחשית, בואו ותקחו חלק בהחזקת ציונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, ובוודאי שזכות הצדיק תגן בעדכם לעד.

דברי תורה נפלאים מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת כי תשא מרבי נתן תלמידו של רבנו זיע"א

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת כי תשא מתוך ליקוטי הלכות אורח חיים חלק ג' הלכות שבת ז' אות י"א

כל קדושת השבת היא רק על ידי ישראל

ושמרו בני ישראל את השבת (פרשת כי תשא פרק ל"א פסוק ט"ז): אבל אף על פי שקדושת שבת קביעא וקיימא מהשם יתברך בעצמו ואין שום פגע נוגע לשם, אף על פי כן צריכין ישראל לקבל את השבת ולשומרו כמו שכתוב ושמרו בני ישראל את השבת וכו'.

כי אין קדושת שבת נמשכת בזה העולם כי אם על ידי ישראל כמו שכתוב ולא נתתו ה' אלקינו לגויי הארצות וכו'. וזה שאמרו רז"ל שאמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא לכל נתת בן זוג וכו'. והשיב לה כנסת ישראל הוא בן זוג שלך ועל כן בכל אחד מישראל תלוי קדושת שבת.

כשנסתלק נפש מישראל נחשב לחילול שבת

ועל כן פיקוח נפש דוחה שבת כי מוטב שיחלל שבת אחד ואל יחללו שבתות הרבה. כי כשנסתלק נפש מישראל נחשב לחילול שבת, בחינת חלל, בחינת מיתה והסתלקות הקדושה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ומובא בדבריו ז"ל (בסימן רע"ז).

וכשמת ונסתלק אחד מישראל שהוא מכלל כנסת ישראל שהם הבן זוג של שבת, נחשב בחינת חילול שבת בחינת הסתלקות. ועל כן פיקוח נפש מישראל דוחה שבת כי מוטב שיחלל שבת אחת משיחללו שבתות הרבה וכנ"ל.

הצדיק הוא הבן זוג של שבת קודש

והעיקר מחמת שכל נפש מישראל יש לו אחיזה בנפש הצדיק שהוא עיקר הבן זוג של שבת, שזה בחינת מילה, שמירת הברית, בחינת צדיק ושבת, שהם תרין סהדין שיישארו ישראל בקדושתם.

ועל כן מי שהוא אפיקורס שהוא הפורק עול ומבזה את הצדיקים וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה שהוא מן המורידין ולא מעלין, בודאי אין פיקוח נפשו דוחה שבת. כי הלא אדרבא מצוה להורידו וכו'.

אבל מי שאינו פורק עול ומאמין בצדיקים שאף על פי שיודע בנפשו חסרונותיו ופשעיו ופגמיו העצומים אף על פי כן הוא מאמין בקדושת ישראל ובקדושת הצדיקים שהם העיקר ושומר שבת כהלכתו, הוא בכלל כנסת ישראל שהם הבן זוג של שבת שכל המשכת קדושת שבת בזה העולם הוא על ידם על כן בוודאי פיקוח נפשו דוחה שבת כנ"ל.

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת כי תשא
קבר רבי נתן
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת כי תשא | קבר רבי נתן מברסלב זיע"א
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת תצווה
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!