ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת יתרו

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נָא וְנָא יְדִידֵינוּ אַחֵינוּ! חִזְּקוּ וְאִמְצוּ לְהַחְזִיק בֵּית אֲדוֹנֵינוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ! (מתוך מכתב הפטירה של מוהרנ"ת)

בימים קשים אלו, בעיצומה של מלחמה והתמודדות קיומית מוחשית, בואו ותקחו חלק בהחזקת ציונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, ובוודאי שזכות הצדיק תגן בעדכם לעד.

דברי חיזוק ועידוד נפלאים מתוך הספר ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת יתרו מרבי נתן תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב זיע"א

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת יתרו חלק אורח חיים הלכות שבת סימן ו' הלכה ה':

שבת הוא עצה גדולה כנגד כל ההתנגדות והבלבולים שיש לאדם

זכור את יום השבת לקדשו (פרשת יתרו): ועל כן בחינת שבת הוא עצה גדולה כנגד כל ההתנגדות והבלבולים שיש לאדם הן מעצמו הן מאחרים. כי בכל התאוות והבלבולים והמחשבות רעות החולפין ועוברין עליו. צריך לזכור בשבת שהוא בבחינת ביטול את התכלית.

כמו שכתוב "זכור את יום השבת" זכרהו מאחד בשבת. כי שבת הוא בחינת שב ואל תעשה בחינת שביתה וביטול שהוא עצה גדולה. שבכל מה שחולף ועובר עליו. יבטל עצמו איזה שעה ויזכור את עצמו בהתכלית.

כל אדם יכול לבטל את עצמו אל התכלית ולהיכלל באור האין סוף יתברך

כי כל אדם שבעולם יכול לבטל את עצמו ולזכור בהתכלית שהוא להיכלל באור האין סוף יתברך. ואי אפשר לבאר זאת בכתב. כי הוא לכל חד כפום מה דמשער בליביה. אבל על כל פנים כל ישראל מאמינים שזה עיקר תכליתם ותקוותם לנצח.

וכל אחד כפי מה שהוא בכל מה שעובר עליו יכול לבטל עצמו בתוך כל הבלבולים והטרדות. שזהו בחינת שבת. שהוא בחינת שביתה וביטול. ועל ידי זה יתבטלו כל המחשבות הטורדות וכל החכמות של הבל ושקר. ויזכה לעשות כל עסקיו בשביל התכלית בבחינת המוח ניזון תחילה שיהיה אכילתו וכל עסקיו בשביל התכלית שהוא המוח והחכמה האמיתי. לא שיהיה ח"ו כל חכמתו ותחבולותיו בשביל העולם הזה והגוף שהוא בחינת עשו בחינת הגוף ניזון תחילה. כי בחינת שבת מבטל בחינת אחיזת עשו וכנ"ל.

וזה בחינת מה שכתוב בהמעשה של הבנים שנחלפו (ספורי מעשיות י"א) בסוף, שכשרודפין אותו שרוצה לכנוס אל הגן (שמרמז על הגן עדן) יעמוד עצמו אצל שבת דהיינו כנ"ל והבן.

כי באמת ישראל בכלל הם בבחינת קדושת שבת כמו שכתוב בברכת המבדיל בין ישראל לעמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה, כי ישראל ממשיכין קדושת שבת לששת ימי החול. ועל כן כל אכילת ישראל קדוש. כי ישראל אינם אוכלים שום מאכל מיד. רק צריכין להמתין הרבה קודם שאוכלין ועל ידי זה הם ממשיכין עליהם בכל אכילתם בחינת קדושת שבת שהוא בחינת המוח ניזון תחלה.

כי איש ישראל כשעומד בבוקר ולבו חלש ורוצה לאכול. אבל אינו אוכל מיד כי צריך להמתין עד שיטול ידיו ויברך ויתפלל. והכשרים והיראים ממתינים יותר כי לומדים גם אחר התפילה קודם שאוכלים וכשרוצה לאכול אינו אוכל מיד כי אם על ידי כמה מצוות שעושין מקודם שמקדשין המאכל כגון בשר צריך שחיטה וניקור ומליחה והדחה. וכן לחם צריכין ליקח חלה מקודם וכנ"ל. ואחר כך כשרוצה לאכול צריך ליטול ידיו ולברך.

נמצא שכל אכילת ישראל הוא על ידי המתנה הרבה. כי על ידי כל זה שממתינין הרבה קודם אכילתן כנ"ל על ידי זה ממשיכין על עצמן קדושת שבת שהוא שביתה וביטול ומכניעין בחינת עשו שהוא בחינת הלעיטני נא שחוטף המאכל מיד.

אבל מחמת טירדת העולם הזה ותאוותיו. יוכל להיות שגם איש הישראלי ישכח חס ושלום בשעת האכילה וכיוצא את התכלית. על כן צריכין ליזהר לזכור בכל פעם את השבת. דהיינו שבתוך תוקף הטירדא של העולם הזה או כשבא לאכול וכיוצא יבטל את עצמו איזה שעה שזהו בחינת שבת. אז יזכה שהמוח ניזון תחלה ויהיו נכנעים כל ההתנגדות השונאים והבלבולים.

וכל זה זוכין על ידי נדר שעל ידי זה זוכין לאמונת חכמים ושעל ידי זה זוכין לעונג שבת ואז נשלם תיקון אמונת חכמים בשלימות כי עיקר שלימות תיקון אמונת חכמים הוא על ידי שבת כנ"ל. כי הא בהא תליא. על ידי אמונת חכמים זוכין לשבת שהוא בחינת המוח ניזון תחילה. שיהיה כל מחשבותיו ותחבולותיו ועסקיו בשביל התכלית וכנ"ל. ואז נכנעין השונאים ואז זוכה לאמונת חכמים בשלימות וכנ"ל.

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת יתרו
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת בשלח

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!