ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת ויחי

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נָא וְנָא יְדִידֵינוּ אַחֵינוּ! חִזְּקוּ וְאִמְצוּ לְהַחְזִיק בֵּית אֲדוֹנֵינוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ! (מתוך מכתב הפטירה של מוהרנ"ת)

בימים קשים אלו, בעיצומה של מלחמה והתמודדות קיומית מוחשית, בואו ותקחו חלק בהחזקת ציונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, ובוודאי שזכות הצדיק תגן בעדכם לעד.

התחזקות נפלאה מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת ויחי מרבי נתן תלמידו המובהק של רבנו רבי נחמן מברסלב זצוק"ל

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת ויחי מתוך חלק אורח חיים חלק ב' הלכות ברכת הודאה ו' סעיף נ"א:

ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה (פרשת ויחי פרק מ"ז פסוק כ"ח): וזה בחינת 'ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה', ומבואר בדברי רבותינו זכרונם לברכה במדרש רבה ובפרט בזהר הקדוש בפרשה זאת, שאותן שבע עשרה שנה היו עיקר ימי חייו שחי בשמחה ונחת כמו שאיתא שם בזהר הקדוש.

מדוע דווקא במצרים יעקב אבינו היה חי בשמחה ובנחת?

ולכאורה תמוה הדבר שכשהיה יושב בארץ ישראל לא ישב בשלוה, ובארץ מצרים שהיא מקום טמא שאז התחיל גלות מצרים שמררו את חייהם שם דייקא ישב בשלוה.

להפוך את היגון ואנחה לשמחה

אך כל זה הוא עניין 'ששון ושמחה ישיגו' וכו' הנ"ל, שעיקר שלימות השמחה בו יתברך שזה עקר החיות, הוא כשמתגברין לחטוף את היגון ואנחה להפכו לשמחה כנ"ל, שזהו עיקר הבירור מהיכלי התמורות הנזכרות לעיל שהוא על ידי שמחה כנ"ל. והעיקר על ידי שמחליפין ומהפכין היגון ואנחה לשמחה כנ"ל.

עבודת האבות – לגלות אלוקותו בעולם

וכלל הדבר כי כל עבודת האבות היה לגלות ולהודיע אלקותו בעולם, שרק בשביל זה בא האדם לעולם וזה כל השמחה והחיות, כי זה ידוע לכל שהעולם הזה מלא כעס ומכאובות ויגון ואנחה וסופו למות וימי חיינו הבל וכו', ואין שום שמחה וחיות בעולם כי אם על ידי התנוצצות האמת והאמונה, כי אמת סמא דחיי (סם החיים) כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה.

ועיקר האמת הוא ה' יתברך, בחינת "ואמת ה' לעולם", שהוא להאמין באמיתת מציאותו יתברך ולחתור ולהתייגע כל ימיו להתקרב ולהתדבק בו יתברך בחינת 'ובו תדבק', שזה כל החיות, כמו שכתוב 'ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך לאהבה את ה' אלקיך ולדבקה בו כי הוא חייך' וכו'.

כל יגיעת האבות וגדולי הצדיקים הייתה בשביל כל אחד ואחד ואפילו פושעי ישראל שיזכו להתקרב לה' יתברך מתוך שמחה!

אבל אף על פי שהאבות וגדולי הצדיקים שברו הגוף לגמרי עד שזכו למה שזכו לעיקר שלימות השמחה הזאת בו יתברך, בחינת שמחו צדיקים בה', וכתיב 'וצדיקים ישמחו ויעלצו לפני אלקים וישישו בשמחה' וכן הרבה, אבל כל יגיעתם הייתה לתקן כל העולם להמשיך השמחה והחיות הקדוש הזה בלב כל אחד ואחד מזרע בית ישראל, שאפילו מי שלא שבר תאוות גופו לגמרי, יזכה גם כן להתקרב אליו יתברך על ידי שמירת התורה והמצוות.

ואפילו מי שפגם כמו שפגם, בכל עת שחפץ וחותר להתקרב לה' יתברך יוכל לשמח ולהחיות נפשו בגדל כחם של הצדיקים, על ידי שיאמין שכל נקודה ונקודה טובה שזוכה על ידי כל מצוה ומצוה שעושה אין ערך לזה.

מעלת הנקודות הטובות של כל אחד ואחד מישראל

ואפילו נקודות טובות של עשיית המצוות של פושעי ישראל עולים על כל התענוגים של הבל ועל כל מיני עשירות וכו' של כל העולם כולו, עד שישמחו את נפשם ביותר על שהם גם הם זוכים לטוב אמיתי ונצחי כזה לעסוק בעשיית המצוות שעל ידי זה מתדבקין בו יתברך שהוא חי החיים מקור השמחה של כל השמחות. כמו שכתוב "ואבואה אל אל שמחת גילי, וכו', וכתיב "תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעימות" כו', שכל זה הוא בחינת ששון ושמחה ישיגו הנ"ל שחוטפין היגון ואנחה ומהפכין אותו לשמחה וכנ"ל.

הגלויות השונות הם גלות הנפש

וזה בחינת כל הגליות שעוברין על ישראל שעיקרם הוא גלות הנפש שהיא רחוקה מאביה שבשמים, שעיקר הגלות הוא העצבות כנ"ל, כי מחמת חטא אדם הראשון וקלקולים של כל אחד ואחד בכל דור ודור, על כן בהכרח להיות בגלות עד שבכח הצדיקים הגדולים יבררו על ידי זה דייקא מהיכלי התמורות, ועיקר הבירור על ידי השמחה בבחינת הנ"ל על ידי שיהפכו היגון ואנחה לשמחה וכנ"ל, שזהו בחינת מכירת יוסף למצרים שעל ידי זה דייקא היו יכולים להתקיים במצרים, כמו שכתוב 'כי למחיה שלחני אלקים לפניכם' וכו' וכנ"ל.

כי יוסף הוא בחינת התלהבות השמחה על ידי בחינה הנ"ל כנ"ל, עד שהוכרח גם יעקב אבינו ובניו הקדושים כלל קדושת ישראל שירדו כולם למצרים, ושם דייקא חי יעקב בשמחה ושלוה, כי אז השיג בשלמות שגמר הגאולה האחרונה יהיה על ידי זה דייקא, על ידי שיורדין הצדיקים לעמקי עמקי היכלי התמורות שהם בחינת מצרים וכל הגליות שנקראים על שם מצרים כמובא, ומבררים הקדשה משם דייקא והכל על ידי בחינה הנ"ל על ידי שבכוחם הגדול מהפכין היגון ואנחה לשמחה כנ"ל, שזה עיקר בחינת הבירור מהיכלי התמורות.

ליקוטי הלכות מרבי נתן שטרנהרץ מברסלב
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת ויחי – ציון רבי נתן מברסלב
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת ויחי
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

מדריך אומן תשפ"ג חלק 2

בימים הקרובים יחולק בנקודות ההפצה: מדריך אומן תשפ"ג חלק 2 בס"ד בימים הקרובים יגיע למוקדי ההפצה

להמשך קריאה »
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!