ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת ויגש

ציון רבי נתן מברסלב מחבר ליקוטי הלכות

נשמח אם תשתפו

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

התחזקות נפלאה מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת ויגש מרבי נתן תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל.

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע לפרת השבוע, חלק אורח חיים חלק ב' הלכות ברכת הודאה ו' סעיף מ"ז

וזה בחינת ויגש אליו יהודה. שעיקר התיקון על ידי שנתקבץ יהודה ויוסף שהם העיקר, בחינת משיח בן דוד שבא מיהודה ומשיח בן יוסף.

כי דוד בחינת תהלים, שנאמר, בעשרה מיני נגינה שהם בחינת שמחה, כי הוא נעים זמירות ישראל.

כי התלהבות השמחה שבלב שזה בחינת יוסף בחינת בית יוסף להבה, עקר התגלותו הוא על ידי דבורי תודה והודאה שזה בחינת דוד שריוה להקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות.

כי הדבור יש לו כח גדול, ועל ידי זה עקר התגלות השמחה, בחינת 'שמחה לאיש במענה פיו', וכתיב 'דאגה בלב איש ישיחנה' ודבר טוב ישמחנה.

וזה בחינת 'ושפתי רננות יהלל פי' דייקא שכל זה בחינת דוד שיצא מיהודה שנקרא על שם הודאה כמו שכתוב הפעם אודה את ה':

דברי חיזוק לפרשת ויגש מתוך הספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק ב' הלכות שילוח הקן ה' סעיף כ"ג

וזה בחי' מה שהבטיח השם יתברך ליעקב 'אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה'.

ומובן בספרים שבזה הפסוק מרמז כל סוד גלות ישראל, ועיקר הוא גלות הנפש כל העליות והירידות העוברים על איש הישראל שזה עיקר סוד הגלות והגאולה שהכל בבחינת אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה שזהו בחי' ירידה תכלית העליה כמובא.

והעיקר הוא התחזקות שצריכין להתחזק מאד מאד בתוקף התגברות מרירות הירידה עד שנדמה שכמעט כמעט חס ושלום, שדייקא משם ירחם עליו השם יתברך ויושיעו ויקרבו אליו ו'כי לא יטוש ה' את עמו' וכו'. וכמו שכתוב 'אם אמרתי מטה רגלי חסדך ה' יסעדני' וכו' וכתיב 'ואומר אב נצחי ותוחלתי מה' זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל חסדי ה' כי לא תמנו כי אל כלו רחמיו חדשים לבקרים' וכו' וכנ"ל.

וכן בפסוקים רבים ובפרט בדברי רז"ל מבואר שדייקא כשישראל הם בתכלית הדחקות והצרה חס ושלום, אז דייקא יש סבר ותקוה לישועה גדולה וכמו שאמרו במדרש על פסוק ועלה 'מן הארץ' דייקא ע"ש.

וכן הוא בפרטיות בכל אדם ובכל זמן כי השם יתברך מהפך המכה לרפואה כמו שאמרו רבותינו ז"ל, וכל זה מרומז בפסוק אנכי ארד וכו' הנ"ל:

ליקוטי הלכות מרבי נתן שטרנהרץ מברסלב
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת ויגש | ציון רבי נתן שטרנהרץ מברסלב מחבר ליקוטי הלכות

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!