ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת וארא

ציון רבי נתן מברסלב מחבר ליקוטי הלכות

נשמח אם תשתפו

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

דברי חיזוק ועידוד מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת וארא מרבי נתן תלמידו המובהק של רבנו רבי נחמן מברסלב זצוק"ל

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע מתוך חלק יורה דעה חלק ה' הלכות בכור בהמה טהורה ד' סעיף ג'-ד'

בריאת העולם בשביל לגלות ומלכות ה' יתברך בעולם

"ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני ה' אלוקים". (פרשת וארא)
וכל עיקר בריאת העולם היה בשביל לגלות יראתו ומלכותו, כמו שכתוב 'בראשית ברא אלקים' וכו' בראשית בחינת יראה כמו שאיתא בתיקונים בראשית ירא בשת.

כי היראה היא בחינת מלכות שבשביל זה היה כל הבריאה כדי לגלות מלכותו בעולם. וכל הנסים והנפלאות והאותות נוראות שעשה השם יתברך במצרים ועל הים וכו' הכל היה כדי לגלות יראתו ומלכותו כמו שכתוב 'למען תדע כי לה' הארץ'.

וכתיב 'למען ספר שמי בכל הארץ' ושם היא בחינת יראה כמו שכתוב 'ליראה את השם הנכבד והנורא הזה' וכו' וכתיב וייראו גוים את שם ה' וכו'. וכתיב 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך'. ופרעה כשלא רצה להכניע את עצמו ולקבל עול יראתו על ידי האותות והמופתים, כתיב ביה ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון את ה' ובישראל כתיב וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים וייראו העם את ה':

הקדוש ברוך הוא שולח פחדים וצרות על האדם כדי שעל ידי זה יתבונן וישוב אליו יתברך

כי כל המכות והיסורין שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים הכל היה מבחינת יראות הנפולות שמשם כל הצרות והדינים רחמנא לצלן, והשם יתברך שולח על האדם פחדים של ייסורים ומכות וכיוצא כדי שיתבונן על ידי זה אליו יתברך כדי שיעלה כל היראות הנפולות לשרשן דהיינו ליראה אותו יתברך.

כמו שכתוב 'הכרתי גוים נשמו פינותם, אמרתי אך תיראו אותי תקחו מוסר' וכו' והמצרים שהיו קשי עורף ולא רצו להכניע עצמן ליראתו יתברך על כן הביא עליהם השם יתברך בכל פעם מכות משונות כדי לעוררם בכל פעם שידעו מי המכה אותם וייראו ממנו וישלחו את ישראל, והם הקשו ערפם והכבידו לבם ולא רצו להודות על האמת. והביא עליהם על ידי זה בכל פעם עוד מכות רבות וגדולות.

אבל לישראל היה טובה גדולה כל זה, כי על ידי כל מכה ומכה שהביא השם יתברך על המצרים וישראל ניצולו ממנה הכירו בכל פעם אותו יתברך ביותר וקיבלו עליהם עול יראתו ומלכותו כמו שכתוב וירא ישראל וכו' וייראו העם את ה':

כשבאין יראות ופחדים על האדם ידע ויבין שהכל מאתו יתברך וישוב אליו ויעלה כל היראות לשרשן ליראה מלפניו יתברך

וצריכין לראות על כל פנים שלא יהיו לו יראות נפולות, וכל דבר שמפחידו ידע ויבין שהכל מאתו יתברך וישוב אליו ית' ויעלה כל היראות לשרשן ליראה מלפניו ית' ואח"כ יזכה לילך מדרגא לדרגא ולהתחזק בכל פעם ביראה גדולה יותר עד שיזכה ליראה עילאה דהיינו שלא יצטרך עוד להתעורר ליראה ע"י דברים תחתונים שנתלבשה ונפלה בהם היראה מלמעלה רק יתעורר ליראתו הגדולה מהשכלת לבו לבד ברוממותו וגדולתו ית':

הילולת מוהרנ"ת
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת וארא – ציון רבי נתן מברסלב מחבר ליקוטי הלכות

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!