ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

קדושת ימי החנוכה מתוך הספר ליקוטי הלכות לחנוכה

ליקוטי הלכות לחנוכה - קדושת ימי החנוכה

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נָא וְנָא יְדִידֵינוּ אַחֵינוּ! חִזְּקוּ וְאִמְצוּ לְהַחְזִיק בֵּית אֲדוֹנֵינוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ! (מתוך מכתב הפטירה של מוהרנ"ת)

בימים קשים אלו, בעיצומה של מלחמה והתמודדות קיומית מוחשית, בואו ותקחו חלק בהחזקת ציונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, ובוודאי שזכות הצדיק תגן בעדכם לעד.

דברי חיזוק ועידוד מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות לחנוכה שחיבר רבי נתן תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל

ליקוטי הלכות לחנוכה אורח חיים חלק ג' הלכות חנוכה ו' סעיף א'

חנוכה הוא זמן תפלה והודאה להשם יתברך, כמו שכתוב 'וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל' וכו', כי אז נעשו נסים גדולים, ואומרים אז על הנסים וכו'. ונסים הם בחינת תפלה למעלה מהטבע כנ"ל.

ועיקר התפילה הוא על ידי האמת שהוא אור המאיר לצאת מהחושך כנ"ל. וזה בחינת נר חנוכה, בחינת 'שלח אורך ואמתך' וכו'. כי זה ידוע שהנס של חנוכה וכן כל הנסים נעשים כן בכל זמן בכל שנה ושנה, היינו כשגברה מלכות הרשעה להשכיחם תורתך ולהעבירם על חוקי רצונך.

וכן בכל אדם ובכל זמן כשמתגברת ומתפשטת הסטרא אחרא על האדם ורוצה לבטל אותו ולמונעו מעבודת ה' מכל וכל ח"ו, ואמרו כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק וכו'.

העצה לזמני בלבול וקושי, להתפלל מתוך דיבור של אמת

ואזי אין שום עצה ותחבולה להמלט על נפשו כי אם על ידי האמת, דהיינו שיראה לפי מדריגתו למשוך עצמו רק אל האמת לאמתו, ויסתכל רק אל האמת באמת, וכן בתפילה אף על פי שאי אפשר לו להתפלל בשום אופן אף על פי כן יראה על כל פנים לדבר הדיבור של התפילה אמת, ואז האמת יאיר לו לצאת מהחושך כנ"ל.

וזה בחינת נר חנוכה שהוא בחינת אור האמת בחינת שלח אורך ואמתך כנ"ל שעל ידי זה יוצאים מהחושך ויכולין להתפלל, שזה בחינת ימי חנוכה שקבעו בתפלה להודות ולהלל וכו'.

ועל כן נר חנוכה הוא למטה מעשרה טפחים, כי מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה ועל כן שם הוא מקום אחיזתם, ושם דייקא מדליקין נר חנוכה סמוך אצל הפתח, בבחינת פתח דבריך יאיר וכו'. להורות שדייקא למטה מעשרה טפחים במקום אחיזת הסטרא אחרא, גם שם יכולין למצאו הפתח להתקרב אל הקדושה על ידי אור האמת, שיכולין להמשיך האמת גם שם.

על ידי האמת אפשר להתקרב אל השם יתברך גם ממקומות הנמוכים שאין בהם השראת השכינה

ועל ידי אור האמת שהוא בחינת נר חנוכה יכולין להתקרב להשם יתברך בכל מקום אפילו למטה מעשרה טפחים שאין שם השראת השכינה, כי יכולין למצוא הפתח על ידי אור האמת כנ"ל.

וזה בחינת נר חנוכה סמוך לפתח, בחינת 'ופתח התיבה בצידה תשים' (כמבואר במאמר הנ"ל). כי חנוכה הוא בחינת תיבת נח (כמובא בתיקונים), בחינת 'ותנח התיבה' וכו' בחינת חנוכה, כי בחנוכה פסקו מי המבול כמו שפירש רש"י שבכ"ז בכסליו פסקו הגשמים נמצא שבימי חנוכה פסקו מי המבול, כי חנוכה הוא בחינת תיבת נח היינו בחינת הדיבור היוצא באמת בחינת 'צהר תעשה לתיבה' כנ"ל. שעל ידי זה ניצולין ממי המבול.

כי כשאדם עומד להתפלל והמחשבות מבלבלין אותו מאד מאד, והמחשבות זרות הם בחינת מי המבול כמו שכתבו במקום אחר (בליקוטי מוהר"ן סימן מ"ד) ולפעמים על ידי הפגמים של אדם שפוגם ביותר מתגרין עליו הבלבולים מאד מאד. וזה בחינת 'והמים גברו מאד על הארץ ויכסו כל ההרים הגבוהים' וכו', 'חמש עשה אמה מלמעלה גברו המים' וכו'.

היינו שמתגברים הבלבולים ביותר למעלה מכל הישוב ואפילו מכל ההרים הגבוהים דהיינו שמתפשטים כל כך המחשבות זרות והבלבולים עד שאין רואה שום צד הצלה ואין לו מקום לאחוז עצמו ולעמוד שם. כי המים גברו מאד למעלה מכל ההרים וכאלו נפל לתוך התהם ממש, אזי מאין יבוא עזרו, ואיך אפשר לו להתפלל או לעסוק עבודתו מתוך חשכת תהום כזה.

ואזי עיקר התיקון והצלה הוא רק על ידי בחינת תיבת נח, בחינת 'צהר תעשה לתיבה' דהיינו שידבר הדיבור באמת לפי מדריגתו ממקום שהוא. ואזי על ידי זה, על ידי הדיבור של אמת בחינת תיבת נח, נכנעין מי המבול. וכן על ידי זה רואה הפתח איך לצאת מהחושך כנ"ל. וזה בחינת נר חנוכה שהוא בחינת תיבת נח וכו'.

להורדת מהדורה מודפסת של ענייני הדלקת נר חנוכה על פי מורנו רבי נתן מבסלב מתוך ליקוטי הלכות לחצו כאן.

ליקוטי הלכות לחנוכה - קדושת ימי החנוכה
ליקוטי הלכות לחנוכה – קדושת ימי החנוכה

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

מדריך אומן תשפ"ג חלק 2

בימים הקרובים יחולק בנקודות ההפצה: מדריך אומן תשפ"ג חלק 2 בס"ד בימים הקרובים יגיע למוקדי ההפצה

להמשך קריאה »
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!