ראש השנה תשפ"ה בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ה בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

דברי תורה וחיזוק מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות לחג הסוכות מרבי נתן מברסלב זיע"א

ליקוטי הלכות לחג הסוכות מתוך ליקוטי הלכות ג' חלק אורח חיים הלכות סוכה הלכה א' אות א':

אחר יום כפור שאז זכו לחותם ברית קדש, בחינת תיקון הברית, תיקון התפילה כנ"ל, תכף אחר כך מתחילין לעסוק בסוכה, כי סוכה תלוי בתיקון הברית, כי הסוכה הוא בחינת ענני כבוד ואותן שהיו פגומים בברית היה הענן פולטם, כמו שכתוב: ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, כמובא.

וזהו, ואתה עיף ויגע ולא ירא אלקים – היפך תיקון הברית שהוא בחינת אשה יראת ה', שהוא מלכות דקדושה כנ"ל, שהוא בחינת תיקון התפלה, בחינת אשה יראת ה' היא תתהלל. ועל-כן סכה, שהוא בחינת ענני כבוד, אי אפשר לזכות לסוכה כי אם על ידי תקון הברית כנ"ל.

ועל כן סוכה הוא בחינת יעקב, כמובא, כמו שכתוב: ויעקב נסע סכתה וכו'. כי יעקב הוא בחינת יראה ועל כן עקר תיקון התפילה על ידו, כמו שכתוב ביעקב: מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים, שזה בחינת שלמות עליות התפלה לבחינת בית על ידי בחינת יראה (וכמובא בדברי רבנו, עיין שם).

וכל זה זכה על ידי ששמר בריתו ביותר והייתה מיטתו שלמה, ועל כן זכה לבחינת סוכה כנ"ל, כי סוכה הוא בחינת דעת גדול, בחינת רוח הקדש, בחינת מקיפים שאי אפשר לזכות לדעת הזה כי אם על ידי שמירת הברית.

וזה שכתב רבנו נרו יאיר במאמר המקיפים (בסימן כ"א) המתחיל: עתיקא טמיר וסתים (פרק ג' דספרא דצניעותא), שאי אפשר לזכות לבחינת סוכה, בחינת מקיפים כי אם על ידי שיקדש שבעת הנרות שהם שבעה נקבי המוח, דהיינו עיניו ואזניו ופיו וחטמו שקדושת כל אלו הדברים תלוי בקדושת הברית כידוע.

ועל כן סוכה שאין בה שבעה טפחים על שבעה טפחים פסולה, כי צריכה להיות גדולה לפחות שבעה טפחים כנגד שבעת הנרות הנ"ל שצריך לקדשם שעל ידם נעשה הסוכה כנ"ל, כי דפנות מחיצת הסוכה מורה על גבול הקדושה ולשם צריך להכניס כל כלי תשמישו ואכילתו ושתייתו ושנתו וכל שאר צרכיו כולם צריכים להיות בתוך הסוכה דווקא, דהיינו בתוך גבול הקדושה ולא יצאו מגבול הקדושה ולחוץ, דהיינו בחינת חוץ לסוכה.

והעיקר, שעל כל פנים תהיה הסוכה גדולה שבעה טפחים. כנגד שבעת הנרות הנ"ל, כדי שיכניס כולם לתוך הסוכה, לתוך גבול הקדושה ולא יצאו חס ושלום לחוץ. (ואלו שבעת הנרות שהם אור הפנים שתלויים בקדושת הברית, הם בחינת טפחים בבחינת וטפח לו על פניו שצריך לקדש הטפחים אלו על-ידי קדושת הברית. וזה בחינת סוכה של שבעה טפחים הנ"ל, עין בדברי רבינו המתחיל סוד כוונת המילה בסימן סג). כי העיקר תלוי בראשי האיברים והחושים האלו וכל שארי האיברים נגררים אחריהם.

וזה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה שצריכה להיות גדולה שבעה טפחים כדי להכניס לשם ראשו ורובו ושולחנו. כי אלו השבעה נקבי המוח הנ"ל הם ראשו ורובו של אדם וכל התאוות תלויים בהם. והעיקר תלוי שיכניס אותם לתוך גבול הקדשה על ידי קדושת הברית כנ"ל.

אבל אין לה שעור למעלה, כי אדרבה, כל מה שמתרחבת יותר כדי להרחיב גבול הקדושה ולהכניס לשם כל גופו בשלמות וכל צרכיו וכל כלי תשמישו וכל מיני תענוגיו כולם שיהיו שם בתוך הסוכה בתוך מחיצת הסוכה ולא יצאו לחוץ חס ושלום, כנ"ל.

ואז כשבונה מחיצות ודפנות כשיעור הנ"ל, דהיינו לפחות שבעה טפחים כנ"ל, אז הם ראויים לסוכה, דהיינו לסכך עליהם הסכך, שזה עיקר שם הסוכה, כמו שפרש רש"י, דהיינו לזכות לבחינת חפיפת סכיכת רוח הקודש, בחינת מקיפים הנ"ל. כי אי אפשר לזכות לבחינה זו כי אם על ידי קדושת השבעת הנרות שהם בחינת מחיצות של שבעה טפחים כנ"ל:

תפילה לסוכות מליקוטי תפילות
ליקוטי הלכות לחג הסוכות מרבי נתן מברסלב זיע"א | ליקוטי הלכות לסוכות
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!